07 jun 2016

Analyse Rekenhof is wake-upcall: begrotingswerk regering moet ernstiger en transparanterHet Rekenhof stelt zich vragen bij de haalbaarheid van een reeks maatregelen die de regering-Michel tijdens de begrotingscontrole heeft genomen en vindt dat de uitgaven in verband met de asielcrisis en de strijd tegen het terrorisme niet duidelijk worden voorgesteld. Het Rekenhof stelt ook dat bepaalde fiscale maatregelen, zoals de twee vervroegde (accijnzen op tabak en op diesel), geen recurrente impact hebben en dus de extra structurele inspanning in 2017 niet dekken.

Uit de analyse die het Rekenhof van de begroting maakte blijkt alvast dat de begroting steeds minder leesbaar wordt voor de wetgever, onder meer door het oneigenlijk gebruik van provisies. Het parlement wordt op die manier het werken moeilijk gemaakt. Opnieuw wordt het probleem-Van Overtveldt duidelijk. Bij heel wat fiscale maatregelen zijn er vraagtekens, zoals rond de diamanttaks, de btw op scholenbouw en de nucleaire bijdrage.

De opmerkingen van het Rekenhof zijn geen loutere begrotingsdetails of technische kwesties, maar echt fundamentele zaken. Dit leest als een aanbeveling aan de regering om het begrotingswerk ernstig en transparant te doen. Dit rapport is ook een wake up call voor minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput: zijn 'redesign' van de overheid is het best bewaarde geheim van de Wetstraat. 'Redesign' blijft men maar inschrijven, maar niemand weet wat het zal worden. Overheidsdiensten verdienen een duidelijk perspectief.

Het Rekenhof stelt zich vragen bij de haalbaarheid van een reeks maatregelen die de regering-Michel tijdens de begrotingscontrole heeft genomen en vindt dat de uitgaven in verband met de asielcrisis en de strijd tegen het terrorisme niet duidelijk worden voorgesteld. Het Rekenhof stelt ook dat bepaalde fiscale maatregelen, zoals de twee vervroegde (accijnzen op tabak en op diesel), geen recurrente impact hebben en dus de extra structurele inspanning in 2017 niet dekken.

Uit de analyse die het Rekenhof van de begroting maakte blijkt alvast dat de begroting steeds minder leesbaar wordt voor de wetgever, onder meer door het oneigenlijk gebruik van provisies. Het parlement wordt op die manier het werken moeilijk gemaakt. Opnieuw wordt het probleem-Van Overtveldt duidelijk. Bij heel wat fiscale maatregelen zijn er vraagtekens, zoals rond de diamanttaks, de btw op scholenbouw en de nucleaire bijdrage.

De opmerkingen van het Rekenhof zijn geen loutere begrotingsdetails of technische kwesties, maar echt fundamentele zaken. Dit leest als een aanbeveling aan de regering om het begrotingswerk ernstig en transparant te doen. Dit rapport is ook een wake up call voor minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput: zijn 'redesign' van de overheid is het best bewaarde geheim van de Wetstraat. 'Redesign' blijft men maar inschrijven, maar niemand weet wat het zal worden. Overheidsdiensten verdienen een duidelijk perspectief.HewOrekenhof-wikimedia.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.