31 jan 2018

Als Michel een liberale premier is, past hij wet-huiszoekingen aan

Dinsdag 30 januari organiseerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers hoorzittingen over een recent wetsvoorstel van de regering, de zogenaamde wet-huiszoekingen. Terwijl experts uit het werkveld fundamentele kritiek op het wetsvoorstel formuleerden, uitten verschillende MR-parlementsleden twijfels over de huidige versie van de wet. Ecolo-Groen roept premier Charles Michel (MR) op om duidelijkheid te scheppen: “Michel staat voor de keuze: ofwel houdt hij vast aan een N-VA-tekst waar zowat iedereen fundamentele kritiek op heeft, ofwel gaat hij aan de slag met die kritiek”, stellen Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet, fractieleiders van Ecolo-Groen.

Terwijl premier Michel in Moskou is voor een diplomatiek bezoek, is zijn eigen partij verscheurd over de wet die huiszoekingen toestaat bij mensen die uitgeprocedeerde vluchtelingen huisvesten. “Het wetsontwerp dat nu voorligt, is niet conform de grondwet, en holt onze rechtsstaat uit. Die fundamentele kritiek wordt gedeeld door zowat alle experts, inclusief de onderzoeksrechters die hiermee aan de slag zullen moeten. Dit juridisch knutselwerk moet stoppen. Dat is geen kwestie van links of rechts, van soft of hard, maar van democratie en mensenrechten”, aldus Calvo.

“Deze wet rammelt langs alle kanten: schending van privacy van derden, degradatie van onderzoeksrechters tot stempelrechters, en het gaat wel degelijk om huiszoekingen, in tegenstelling tot wat de meerderheid beweert."

Woensdagochtend werd de Commissie over de wet-huiszoekingen last minute geannuleerd. Hopelijk betekent dit ook einde van de wet.Dinsdag 30 januari organiseerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers hoorzittingen over een recent wetsvoorstel van de regering, de zogenaamde wet-huiszoekingen. Terwijl experts uit het werkveld fundamentele kritiek op het wetsvoorstel formuleerden, uitten verschillende MR-parlementsleden twijfels over de huidige versie van de wet. Ecolo-Groen roept premier Charles Michel (MR) op om duidelijkheid te scheppen: “Michel staat voor de keuze: ofwel houdt hij vast aan een N-VA-tekst waar zowat iedereen fundamentele kritiek op heeft, ofwel gaat hij aan de slag met die kritiek”, stellen Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet, fractieleiders van Ecolo-Groen.

Terwijl premier Michel in Moskou is voor een diplomatiek bezoek, is zijn eigen partij verscheurd over de wet die huiszoekingen toestaat bij mensen die uitgeprocedeerde vluchtelingen huisvesten. “Het wetsontwerp dat nu voorligt, is niet conform de grondwet, en holt onze rechtsstaat uit. Die fundamentele kritiek wordt gedeeld door zowat alle experts, inclusief de onderzoeksrechters die hiermee aan de slag zullen moeten. Dit juridisch knutselwerk moet stoppen. Dat is geen kwestie van links of rechts, van soft of hard, maar van democratie en mensenrechten”, aldus Calvo.

“Deze wet rammelt langs alle kanten: schending van privacy van derden, degradatie van onderzoeksrechters tot stempelrechters, en het gaat wel degelijk om huiszoekingen, in tegenstelling tot wat de meerderheid beweert."

Woensdagochtend werd de Commissie over de wet-huiszoekingen last minute geannuleerd. Hopelijk betekent dit ook einde van de wet.8ygocommissie-huiszoeking-e1517411935535-760x1024.jpg

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.