13 mei 2012

Alleen CREG beslist of energiecentrale kan sluiten

Niet langer de exploitant beslist of een energiecentrale sluit, wel de energieregulator CREG. Alleen zo kan de bevoorradingszekerheid gegarandeerd worden. Groen en Ecolo dienen een wetsvoorstel in voor een procedure voor de sluiting van energiecentrales. “Wie oprecht begaan is met de bevoorrading van ons land, stemt voor dit wetsvoorstel. De klassieke tripartite CD&V, Open VLD en sp.a moet kleur bekennen”, aldus Kristof Calvo (Groen).

“Er zijn minstens aanwijzigen dat de bevoorrading wordt bemoeilijkt door Electrabel. Zij willen koste wat het kost de oude, zeer lucratieve kernreactoren langer openhouden,” meent Calvo. “Ook de CREG heeft deze week gezegd dat Electrabel de schaarste lijkt te organiseren. Het is tijd dat de overheid de energiebevoorrading in handen neemt in het belang van de consument en onze bedrijven.”

Het wetsvoorstel van de groenen voorziet dat exploitanten die een energiecentrale willen sluiten, dit tijdig moeten aanvragen bij de energieregulator CREG. Op die manier kan de regulator een inschatting maken of de sluiting al dan niet de bevoorradingszekerheid in het gedrang brengt. Indien dit het geval zou zijn, kan de CREG de sluiting uitstellen of de centrale verkopen aan een andere geïnteresseerde exploitant.

In 2011 diende de CREG een gelijkaardig voorstel in maar dat werd onder toenmalig energieminister Magnette weggestemd. "Onverantwoord," meent Calvo. "Dit voorstel komt er juist omdat de elkaar opvolgende regeringen met democraten, liberalen en socialisten nagelaten hebben voldoende nieuwe energieinvesteringen aan te trekken. Door deze procedure in te voeren, kunnen we vermijden dat hun uitstelgedrag zal leiden tot stroompannes.

"Tot slot wijzen Groen en Ecolo erop dat dit voorstel kadert in een groter geheel van maatregelen om de Belgische energiemarkt beter te organiseren. Andere pijlers zijn: de gefaseerde kernuitstap, het aantrekken van nieuwe investeringen door het quasi-monopolie van Electrabel te breken en ze terecht hogere bijdrages te doen betalen en een beleid voor meer energiebesparing.Niet langer de exploitant beslist of een energiecentrale sluit, wel de energieregulator CREG. Alleen zo kan de bevoorradingszekerheid gegarandeerd worden. Groen en Ecolo dienen een wetsvoorstel in voor een procedure voor de sluiting van energiecentrales. “Wie oprecht begaan is met de bevoorrading van ons land, stemt voor dit wetsvoorstel. De klassieke tripartite CD&V, Open VLD en sp.a moet kleur bekennen”, aldus Kristof Calvo (Groen).

“Er zijn minstens aanwijzigen dat de bevoorrading wordt bemoeilijkt door Electrabel. Zij willen koste wat het kost de oude, zeer lucratieve kernreactoren langer openhouden,” meent Calvo. “Ook de CREG heeft deze week gezegd dat Electrabel de schaarste lijkt te organiseren. Het is tijd dat de overheid de energiebevoorrading in handen neemt in het belang van de consument en onze bedrijven.”

Het wetsvoorstel van de groenen voorziet dat exploitanten die een energiecentrale willen sluiten, dit tijdig moeten aanvragen bij de energieregulator CREG. Op die manier kan de regulator een inschatting maken of de sluiting al dan niet de bevoorradingszekerheid in het gedrang brengt. Indien dit het geval zou zijn, kan de CREG de sluiting uitstellen of de centrale verkopen aan een andere geïnteresseerde exploitant.

In 2011 diende de CREG een gelijkaardig voorstel in maar dat werd onder toenmalig energieminister Magnette weggestemd. "Onverantwoord," meent Calvo. "Dit voorstel komt er juist omdat de elkaar opvolgende regeringen met democraten, liberalen en socialisten nagelaten hebben voldoende nieuwe energieinvesteringen aan te trekken. Door deze procedure in te voeren, kunnen we vermijden dat hun uitstelgedrag zal leiden tot stroompannes.

"Tot slot wijzen Groen en Ecolo erop dat dit voorstel kadert in een groter geheel van maatregelen om de Belgische energiemarkt beter te organiseren. Andere pijlers zijn: de gefaseerde kernuitstap, het aantrekken van nieuwe investeringen door het quasi-monopolie van Electrabel te breken en ze terecht hogere bijdrages te doen betalen en een beleid voor meer energiebesparing.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.