24 apr 2012

Akkoord over verbeterd beleid nucleaire export

De
subcommissie Nucleaire Veiligheid bereikte vandaag een akkoord over 11
aanbevelingen omtrent de werking van de CANVEK, de Commissie van advies voor de
niet-verspreiding van kernwapens. De subcommissie hield hoorzittingen naar
aanleiding van nucleaire export richting Iran en maakt nu dus een resolutie
over aan de regering met verbeterpunten. “Dit is een belangrijke stap in een
beleidsdomein dat jarenlang is verwaarloosd”, meent Groen-Kamerlid Kristof
Calvo.Calvo, die in
het najaar van 2010 de inbreuken rond de Iran-export naar buiten bracht,
reageert tevreden. “Als de aanbevelingen worden uitgevoerd door de regering,
zal de werking van de CANVEK gevoelig verbeteren”, aldus het Groen-Kamerlid. De
fractie Ecolo-Groen had 15 aanbevelingen voorgesteld aan de subcommissie.
Uiteindelijk was er consensus in de subcommissie over 11 verbeterpunten.Zo zullen de
lijsten van materialen worden geactualiseerd en komen er verplichte
informatiesessies voor exporteurs. Er komt
ook een jaarlijkse rapportage van de
afgeleverde machtigingen. Voor intra-EU export en de export van kleine
hoeveelheden komt er een informatieplicht ten aanzien van de CANVEK. “Dit alles
moet zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie”, aldus Calvo.De
subcommissie ging aan de slag na inbreuken op de wetgeving inzake nucleaire
export: de export van zirkoniumpoeder en gammagrafietoestellen richting Iran.
Er waren ook conflicten tussen de federale en regionale diensten over de
wetgeving inzake nucleaire export.“Ondertussen
is het beroep van de Vlaamse regering bij het Grondwettelijk Hof afgewezen. De
resolutie voorziet duidelijkere procedures en een samenwerkingsakkoord tussen
de Gewesten en de CANVEK. Hopelijk stoppen dan de communautaire oorlogjes”,
aldus Calvo.De
subcommissie Nucleaire Veiligheid bereikte vandaag een akkoord over 11
aanbevelingen omtrent de werking van de CANVEK, de Commissie van advies voor de
niet-verspreiding van kernwapens. De subcommissie hield hoorzittingen naar
aanleiding van nucleaire export richting Iran en maakt nu dus een resolutie
over aan de regering met verbeterpunten. “Dit is een belangrijke stap in een
beleidsdomein dat jarenlang is verwaarloosd”, meent Groen-Kamerlid Kristof
Calvo.Calvo, die in
het najaar van 2010 de inbreuken rond de Iran-export naar buiten bracht,
reageert tevreden. “Als de aanbevelingen worden uitgevoerd door de regering,
zal de werking van de CANVEK gevoelig verbeteren”, aldus het Groen-Kamerlid. De
fractie Ecolo-Groen had 15 aanbevelingen voorgesteld aan de subcommissie.
Uiteindelijk was er consensus in de subcommissie over 11 verbeterpunten.Zo zullen de
lijsten van materialen worden geactualiseerd en komen er verplichte
informatiesessies voor exporteurs. Er komt
ook een jaarlijkse rapportage van de
afgeleverde machtigingen. Voor intra-EU export en de export van kleine
hoeveelheden komt er een informatieplicht ten aanzien van de CANVEK. “Dit alles
moet zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie”, aldus Calvo.De
subcommissie ging aan de slag na inbreuken op de wetgeving inzake nucleaire
export: de export van zirkoniumpoeder en gammagrafietoestellen richting Iran.
Er waren ook conflicten tussen de federale en regionale diensten over de
wetgeving inzake nucleaire export.“Ondertussen
is het beroep van de Vlaamse regering bij het Grondwettelijk Hof afgewezen. De
resolutie voorziet duidelijkere procedures en een samenwerkingsakkoord tussen
de Gewesten en de CANVEK. Hopelijk stoppen dan de communautaire oorlogjes”,
aldus Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.