19 sep 2014

Afschakelplan moet aangepast voor Gent en Waals-Brabant


Groen en Ecolo vragen dat staatssecretaris Catherine Fonck (cdH) de problemen rond Gent en in Waals-Brabant verbetert in een nieuwe versie van het Afschakelplan. Fonck moet ook verduidelijken welke maatregelen ze neemt om afschakelingen te vermijden en het plan moet aan alle juridische vereisten beantwoorden. Dat besluiten de groenen op basis van de commissievergaderingen deze week.


“Ondanks twee namiddagen met talrijke vragen in commissie, is nog steeds niet duidelijk volgens welke criteria precies de cabines geselecteerd worden in het Afschakelplan. We mogen zelfs vrezen dat de nieuwe versie de wetgeving nog altijd niet respecteert. Dat leidt tot onzekerheid en latere juridische procedures”, geeft Jean-Marc Nollet van Ecolo aan.

Elia gaf donderdag aan in commissie dat de bevoegde ministers moeten beslissen, en niet de netbeheerder. Fractieleider Kristof Calvo heeft dan ook gevraagd dat Catherine Fonck komt uitleggen welke de uiteindelijk weerhouden criteria zijn nadat ze haar juridische analyse van de FOD Economie heeft ontvangen. "Dit is een gevoelig dossier voor de burgers, of ze nu in het noorden, centrum of zuiden van het land wonen. Het is ook gevoelig voor de bedrijven, klein of groot. Iedereen heeft recht op correcte informatie. De regering moet stoppen met het amateurisme”.

Groen en Ecolo vragen heel concreet dat de plannen voor Gent en Waals-Brabant worden aangepast in het Afschakelplan. “Het is onaanvaardbaar dat het plan dat uiteindelijk wordt aangenomen geen rekening houdt met Gent, zijn inwoners en zijn haven. Gent is het enige havengebied dat niet uitgesloten is van het Afschakelplan. Gent is de enige grote stad waar een dergelijk groot aantal inwoners (70.000 in schijf 6 en 20.000 in schijf 3, samen meer dan een derde van de Gentse bevolking) getroffen wordt bij het Afschakelplan. Ook dit is niet proportioneel, wat nochtans ook een wettelijke vereiste zou zijn”, vult het Kamerlid uit Gent Evita Willaert aan. 
Groen en Ecolo vragen dat staatssecretaris Catherine Fonck (cdH) de problemen rond Gent en in Waals-Brabant verbetert in een nieuwe versie van het Afschakelplan. Fonck moet ook verduidelijken welke maatregelen ze neemt om afschakelingen te vermijden en het plan moet aan alle juridische vereisten beantwoorden. Dat besluiten de groenen op basis van de commissievergaderingen deze week.


“Ondanks twee namiddagen met talrijke vragen in commissie, is nog steeds niet duidelijk volgens welke criteria precies de cabines geselecteerd worden in het Afschakelplan. We mogen zelfs vrezen dat de nieuwe versie de wetgeving nog altijd niet respecteert. Dat leidt tot onzekerheid en latere juridische procedures”, geeft Jean-Marc Nollet van Ecolo aan.

Elia gaf donderdag aan in commissie dat de bevoegde ministers moeten beslissen, en niet de netbeheerder. Fractieleider Kristof Calvo heeft dan ook gevraagd dat Catherine Fonck komt uitleggen welke de uiteindelijk weerhouden criteria zijn nadat ze haar juridische analyse van de FOD Economie heeft ontvangen. "Dit is een gevoelig dossier voor de burgers, of ze nu in het noorden, centrum of zuiden van het land wonen. Het is ook gevoelig voor de bedrijven, klein of groot. Iedereen heeft recht op correcte informatie. De regering moet stoppen met het amateurisme”.

Groen en Ecolo vragen heel concreet dat de plannen voor Gent en Waals-Brabant worden aangepast in het Afschakelplan. “Het is onaanvaardbaar dat het plan dat uiteindelijk wordt aangenomen geen rekening houdt met Gent, zijn inwoners en zijn haven. Gent is het enige havengebied dat niet uitgesloten is van het Afschakelplan. Gent is de enige grote stad waar een dergelijk groot aantal inwoners (70.000 in schijf 6 en 20.000 in schijf 3, samen meer dan een derde van de Gentse bevolking) getroffen wordt bij het Afschakelplan. Ook dit is niet proportioneel, wat nochtans ook een wettelijke vereiste zou zijn”, vult het Kamerlid uit Gent Evita Willaert aan. 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.