23 feb 2012

Aanbod De Lijn is cruciaal voor de Mechelaar

Via de vakbonden en de pers worden stilaan de
besparingsmaatregelen bij De Lijn bekend. Ook in Mechelen zou gevoelig bespaard
worden op het aanbod van openbaar vervoer. “De creatie van een snelle stadsbus
lijkt een goede zaak, maar er zou tegelijk toch ook flink worden gesnoeid in
het aanbod. Een breed aanbod van De Lijn is evenwel cruciaal voor de Mechelaar.
Als de plannen onverkort doorgaan, is de Mechelaar de dupe van de foute keuzes
van de Vlaamse regering en dat zou bijzonder jammer zijn”, aldus Kristof Calvo,
voorzitter Groen Mechelen en federaal parlementslid.Groen pleit op alle niveaus voor de versterking en
verbetering van het openbaar vervoer. De besparingen van de Vlaamse regering
lijken de Mechelaar die steeds meer kiest voor duurzame mobiliteit serieus te
gaan  treffen. “In Mechelen zetten we volop in op het autoluw maken van
het centrum. Daarvoor is een kwaliteitsvol en breed aanbod van bussen erg
belangrijk. Laten we ook niet vergeten dat de Stad Mechelen nu al 300 000 euro
bijkomend investeert in De Lijn in het kader van het derdebetalerssysteem.
Steden die wel kiezen voor een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zouden moeten
beloond worden”, aldus Calvo.Voorlopig bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over de
concrete plannen, ook over de plannen in Mechelen. Zoals alle lokale besturen
zal ook Mechelen nog overleg hebben met De Lijn. Het lijkt erop dat De Lijn de
frequentie van enkele lijnen gevoelig wil terugschroeven en dat bepaalde lijnen
helemaal zullen sneuvelen. De nieuwe snelle stadsbus langs de stations, Bruul,
Veemarkt en IJzerenleen zou dan weer wel een verbetering kunnen zijn. “Niet
elke verandering is per definitie een slechte zaak, maar het aanbod moet wel
breed en toegankelijk blijven”, vindt Calvo.Groen vreest evenwel dat de plannen van De Lijn de Mechelaar
en het personeel van De Lijn hard zullen treffen. De voorgestelde besparingen
kunnen bovendien nog verder oplopen in het kader van de begrotingscontrole van
de Vlaamse regering. “Groen zal op Vlaams niveau blijven aandringen op
bijkomende investeringen in openbaar vervoer en voldoende
budgetten voor De Lijn. Hopelijk doen alle partijen dat. Er is nood aan een
vernieuwde en duurzamere mobiliteitspolitiek voor onze steden. In Mechelen
werken we daar volop aan en die inspanningen mogen echt niet worden
gehypothekeerd door De Lijn en de Vlaamse regering”, besluit Calvo.Via de vakbonden en de pers worden stilaan de
besparingsmaatregelen bij De Lijn bekend. Ook in Mechelen zou gevoelig bespaard
worden op het aanbod van openbaar vervoer. “De creatie van een snelle stadsbus
lijkt een goede zaak, maar er zou tegelijk toch ook flink worden gesnoeid in
het aanbod. Een breed aanbod van De Lijn is evenwel cruciaal voor de Mechelaar.
Als de plannen onverkort doorgaan, is de Mechelaar de dupe van de foute keuzes
van de Vlaamse regering en dat zou bijzonder jammer zijn”, aldus Kristof Calvo,
voorzitter Groen Mechelen en federaal parlementslid.Groen pleit op alle niveaus voor de versterking en
verbetering van het openbaar vervoer. De besparingen van de Vlaamse regering
lijken de Mechelaar die steeds meer kiest voor duurzame mobiliteit serieus te
gaan  treffen. “In Mechelen zetten we volop in op het autoluw maken van
het centrum. Daarvoor is een kwaliteitsvol en breed aanbod van bussen erg
belangrijk. Laten we ook niet vergeten dat de Stad Mechelen nu al 300 000 euro
bijkomend investeert in De Lijn in het kader van het derdebetalerssysteem.
Steden die wel kiezen voor een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zouden moeten
beloond worden”, aldus Calvo.Voorlopig bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over de
concrete plannen, ook over de plannen in Mechelen. Zoals alle lokale besturen
zal ook Mechelen nog overleg hebben met De Lijn. Het lijkt erop dat De Lijn de
frequentie van enkele lijnen gevoelig wil terugschroeven en dat bepaalde lijnen
helemaal zullen sneuvelen. De nieuwe snelle stadsbus langs de stations, Bruul,
Veemarkt en IJzerenleen zou dan weer wel een verbetering kunnen zijn. “Niet
elke verandering is per definitie een slechte zaak, maar het aanbod moet wel
breed en toegankelijk blijven”, vindt Calvo.Groen vreest evenwel dat de plannen van De Lijn de Mechelaar
en het personeel van De Lijn hard zullen treffen. De voorgestelde besparingen
kunnen bovendien nog verder oplopen in het kader van de begrotingscontrole van
de Vlaamse regering. “Groen zal op Vlaams niveau blijven aandringen op
bijkomende investeringen in openbaar vervoer en voldoende
budgetten voor De Lijn. Hopelijk doen alle partijen dat. Er is nood aan een
vernieuwde en duurzamere mobiliteitspolitiek voor onze steden. In Mechelen
werken we daar volop aan en die inspanningen mogen echt niet worden
gehypothekeerd door De Lijn en de Vlaamse regering”, besluit Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.