30 apr 2015

Aan de vooravond van 1 mei: werk maken van werkbaar werk

Stress is welvaartsziekte nr 1 geworden in ons land. Onze 1 mei-boodschap: maak van arbeid een positief verhaal en zorg voor werkbaar werk.

Groen reikt daarom de hand naar de regering en sociale partners: laten we samen van arbeid een positief verhaal maken. Te beginnen met een actieplan dat stress en burn-outs moet voorkomen.

Stress is welvaartsziekte nr 1 geworden in ons land. Onze 1 mei-boodschap: maak van arbeid een positief verhaal en zorg voor werkbaar werk.

Groen reikt daarom de hand naar de regering en sociale partners: laten we samen van arbeid een positief verhaal maken. Te beginnen met een actieplan dat stress en burn-outs moet voorkomen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.