28 mei 2012

7 nieuwe parken, 19 nieuwe stadstuinen

Mechelen groeit. Alle studies voorspellen een sterke
bevolkingstoename voor de komende jaren. Om onze stad aantrekkelijk en
leefbaar te houden is er nood aan voldoende kwaliteitsvol groen. De
stadslijst van vld-groen-m+
heeft daarom een gedetailleerd plan uitgewerkt met ruimte voor 19
stadstuinen en 8 stadsparken. Groen-Kamerlid Kristof Calvo en Schepen van leefmilieu Marina De Bie is

enthousiast: "Deze nieuwe parken en tuinen zullen Mechelen laten

herademen. We hebben nood aan meer groen in de stad, dit plan komt daar
ruimschoots aan tegemoet".
Mechelen nog groener kleuren
De voorbije jaren zijn er al heel wat groene rustpunten bijgekomen
zoals het speelbos aan de Geerdegemstraat, de stadstuin aan het
ondernemerscentrum Oh! of de Karmelietentuin. Ook Tivoli en Kruidtuin
kregen een opknapbeurt. Met een goed beheer van de natuurgebieden en de
creatie van extra stadstuinen en –parken moet Mechelen de komende jaren
nog groener kleuren.
Negentien stadstuinen
In het stadscentrum zijn de plannen al uitgetekend voor tuinen in het
binnengebied van woonproject Clarenhof, de Sinte-Mettetuin aan de
OCMW-gebouwen tussen Bruul en Lange Schipstraat, de Rik Wouterstuin aan
de Befferstraat en groenzones aan het Sint-Romboutskerkhof en het
Memoriaal Kazerne Dossin.
Intra muros...
De komende jaren zijn er mogelijkheden om tuinen te creëren aan
Spiegel-, en Keerbergstraat, evenals ter hoogte van de Hendrik
Speecqvest en de Ovam-parking in de Kanunnik De Deckerstraat. De
stadslijst pleit er ook voor om de tuin van het aartsbisschoppelijk
paleis open te stellen en het binnengebied van de Varkensstraat te
vergroenen. In het begijnhof is een kunstentuin mogelijk ter ere van
Jean-Paul Laenen.
... en extra muros
In de stadswijken rondom de binnenstad zijn recent de werken gestart
voor een groen binnengebied aan Donkerlei. In Nekkerspoel wil de
stadslijst graag tuinen realiseren op de site Verbeemen, tussen
Nekkerspoelstraat en Paardenkerkhofstraat, alsook aan de
Populierendreef. Ook een Colomatuin en de doortrekking van het
Tivolipark richting Eikestraat staan op het verlanglijstje. Op de
locatie van de huidige brandweerkazerne kan eveneens een nieuwe
stadstuin komen, zodra de brandweer verhuist naar een nieuwe kazerne.
Acht nieuwe stadsparken
Voor de uitbreiding van het Vrijbroekpark zijn reeds de eerste
stappen gezet. Bij de ontwikkeling van woongebied Stuivenberg is een
bos- en parkzone in de plannen voorzien.
De stadslijst wil voorts werk maken van een heuse parkengordel met
een Battelpark aan Bethaniënpolder, een Dijlepark aan de lus van de R6,
een Molenbergpark aan de wijk achter Racing Mechelen, een Vrouwvlietpark
tussen Liersesteenweg, Kadodderstraat en Ziekeliedenstraat en een
Boerenkrijgpark aan de kruising van Grote en Kleine Nieuwedijkstraat.
Het Spreeuwenhoekpark moet tot slot een buffer vormen tussen industriezone Ragheno en de woonzones in Muizen.
Verstandig beheer natuurgebieden
Ook de natuurgebieden op Mechels grondgebied moeten we optimaal
onderhouden waarbij we de publiekswerking versterken en de groenzones
waar mogelijk onderling verbinden en eventueel uitbreiden. Daarnaast
moet de open ruimte op het Hombeeks plateau behouden blijven.
Het Mechelse OCMW gaf de voorbije jaren al het goede voorbeeld door
haar parken en tuinen open te stellen. In samenwerking met
natuurverenigingen zijn 300 hectaren bosgrond in Mechelse randgemeenten
beter toegankelijk gemaakt.
Ambitieus maar haalbaar
Dit plan is ambitieus, maar noodzakelijk om alle Mechelaars voldoende
woon- en leefkwaliteit te bieden. Bovendien is het realiseerbaar op
relatief korte termijn zonder al te grote infrastructurele ingrepen.Mechelen groeit. Alle studies voorspellen een sterke
bevolkingstoename voor de komende jaren. Om onze stad aantrekkelijk en
leefbaar te houden is er nood aan voldoende kwaliteitsvol groen. De
stadslijst van vld-groen-m+
heeft daarom een gedetailleerd plan uitgewerkt met ruimte voor 19
stadstuinen en 8 stadsparken. Groen-Kamerlid Kristof Calvo en Schepen van leefmilieu Marina De Bie is

enthousiast: "Deze nieuwe parken en tuinen zullen Mechelen laten

herademen. We hebben nood aan meer groen in de stad, dit plan komt daar
ruimschoots aan tegemoet".
Mechelen nog groener kleuren
De voorbije jaren zijn er al heel wat groene rustpunten bijgekomen
zoals het speelbos aan de Geerdegemstraat, de stadstuin aan het
ondernemerscentrum Oh! of de Karmelietentuin. Ook Tivoli en Kruidtuin
kregen een opknapbeurt. Met een goed beheer van de natuurgebieden en de
creatie van extra stadstuinen en –parken moet Mechelen de komende jaren
nog groener kleuren.
Negentien stadstuinen
In het stadscentrum zijn de plannen al uitgetekend voor tuinen in het
binnengebied van woonproject Clarenhof, de Sinte-Mettetuin aan de
OCMW-gebouwen tussen Bruul en Lange Schipstraat, de Rik Wouterstuin aan
de Befferstraat en groenzones aan het Sint-Romboutskerkhof en het
Memoriaal Kazerne Dossin.
Intra muros...
De komende jaren zijn er mogelijkheden om tuinen te creëren aan
Spiegel-, en Keerbergstraat, evenals ter hoogte van de Hendrik
Speecqvest en de Ovam-parking in de Kanunnik De Deckerstraat. De
stadslijst pleit er ook voor om de tuin van het aartsbisschoppelijk
paleis open te stellen en het binnengebied van de Varkensstraat te
vergroenen. In het begijnhof is een kunstentuin mogelijk ter ere van
Jean-Paul Laenen.
... en extra muros
In de stadswijken rondom de binnenstad zijn recent de werken gestart
voor een groen binnengebied aan Donkerlei. In Nekkerspoel wil de
stadslijst graag tuinen realiseren op de site Verbeemen, tussen
Nekkerspoelstraat en Paardenkerkhofstraat, alsook aan de
Populierendreef. Ook een Colomatuin en de doortrekking van het
Tivolipark richting Eikestraat staan op het verlanglijstje. Op de
locatie van de huidige brandweerkazerne kan eveneens een nieuwe
stadstuin komen, zodra de brandweer verhuist naar een nieuwe kazerne.
Acht nieuwe stadsparken
Voor de uitbreiding van het Vrijbroekpark zijn reeds de eerste
stappen gezet. Bij de ontwikkeling van woongebied Stuivenberg is een
bos- en parkzone in de plannen voorzien.
De stadslijst wil voorts werk maken van een heuse parkengordel met
een Battelpark aan Bethaniënpolder, een Dijlepark aan de lus van de R6,
een Molenbergpark aan de wijk achter Racing Mechelen, een Vrouwvlietpark
tussen Liersesteenweg, Kadodderstraat en Ziekeliedenstraat en een
Boerenkrijgpark aan de kruising van Grote en Kleine Nieuwedijkstraat.
Het Spreeuwenhoekpark moet tot slot een buffer vormen tussen industriezone Ragheno en de woonzones in Muizen.
Verstandig beheer natuurgebieden
Ook de natuurgebieden op Mechels grondgebied moeten we optimaal
onderhouden waarbij we de publiekswerking versterken en de groenzones
waar mogelijk onderling verbinden en eventueel uitbreiden. Daarnaast
moet de open ruimte op het Hombeeks plateau behouden blijven.
Het Mechelse OCMW gaf de voorbije jaren al het goede voorbeeld door
haar parken en tuinen open te stellen. In samenwerking met
natuurverenigingen zijn 300 hectaren bosgrond in Mechelse randgemeenten
beter toegankelijk gemaakt.
Ambitieus maar haalbaar
Dit plan is ambitieus, maar noodzakelijk om alle Mechelaars voldoende
woon- en leefkwaliteit te bieden. Bovendien is het realiseerbaar op
relatief korte termijn zonder al te grote infrastructurele ingrepen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.