28 okt 2012

20 krachtlijnen voor Mechelen

Naar aanleiding van de nieuwe coalitie in Mechelen is er ook al een politiek akkoord over 20 krachtlijnen. Het volledige bestuursakkoord wordt pas later bekend gemaakt. Voor Groen was inhoud het allerbelangrijkste. We zijn dan ook tevreden dat bij de krachtlijnen heel wat groene en sociale doorbraken zijn gerealiseerd. Zo wordt de Ijzerenleen autoluw in 2014, komen er extra sociale huurwoningen en staat ook het vergroenen van de stad centraal in een brede investeringspolitiek.

De 20 krachtlijnen op een rij:1.    Op sociaal vlak creëert het stadsbestuur de volgende legislatuur samen met
private partners duizend extra kinderopvangplaatsen. Er komt een sociaal
restaurant en meer noodwoningen. We blijven sterk inzetten op het activeren van
mensen met een leefloon, onder meer met heel persoonlijke trajecten op maat. De
strijd tegen de sociale fraude wordt opgevoerd.2.    De stad investeert ook de
komende zes jaar in een kwalitatieve openbare ruimte en in
gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal dit doen op basis van een meerjarig
investeringsplan. We maken dit bij het begin van de bestuursperiode op. We
voorzien daarbij een ruim inspraaktraject voor de Mechelaars.3.    Perron M bouwen we uit als
jongerensite. De buurt rond de Augustijnenstraat wordt een studentenwijk.4.    Het vernieuwen van de Bruul
tot een kwalitatieve winkelas van station tot Grote Markt is een topproject. In
de site rond het Hof van Cortenbach en het gebied aan de overkant van de
Onze-Lieve-Vrouwestraat realiseren we kwalitatieve woonerven met
winkelfuncties.5.    Er komt een uitgebreid netwerk
van nieuwe stadstuinen en -parken. We vergroenen de stad, de thuis van vele
gezinnen met kinderen.6.    Gelet op de grondschaarste
zullen we de komende jaren denser moeten bouwen en ook dichter bij het
stadshart. Daarom gaan we de stad herkneden op maat van gezinnen met kinderen,
met veel speelruimte en groen, veilige fiets- en voetpaden en autoluwe
woonstraten. Er komen vier nieuwe woonwijken om de groei op te vangen:
Carrefour, Keerdok, Comet en achter het station. Deze laatste wijk wordt een
innoverende klimaatneutrale wijk.7.    In het woonbeleid volgen we
actief een tweesporenbeleid. Enerzijds houden we onze stad aantrekkelijk voor
werkende gezinnen en tweeverdieners. Daartoe faciliteren we onder meer een
woonaanbod voor deze mensen. Anderzijds waken we erover dat wonen betaalbaar
blijft, zowel voor mensen met een bescheiden inkomen, jonge gezinnen als
bijvoorbeeld eenoudergezinnnen. We realiseren hiervoor de volgende
bestuursperiode zeker 100 sociale koopwoningen en daarnaast 300 extra sociale
huurwoningen. Ook het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wordt geactiveerd.8.    In het eerste jaar van de
bestuursperiode wordt een nieuw mobiliteitsplan voor de hele stad opgemaakt, op
basis van het STOP-principe. Fiets- en voetpaden krijgen extra aandacht, vooral
met het oog op minder mobiele mensen. We investeren in een fietspadennetwerk,
verhuursysteem van fietsen en extra fietsenstallingen. Met De Lijn
onderhandelen we een betere busbediening.9.    De leesbaarheid van het autoluwe
gebied in het stadscentrum wordt beter, onder meer met moderne bewegwijzering.
Na ruime consultatie wordt bij het begin van de bestuursperiode het autoluwe
gebied uitgebreid, onder meer met de IJzerenleen.


10. In de woonwijken rond het
centrum verminderen we de verkeersdruk, onder meer met eenrichtings- en
doodlopende straten en met meer ruimte voor de zwakke weggebruikers. We doen
dat op Nekkerspoel, de Oude Liersebaan en omgeving, de wijk Tervuursesteenweg
en de wijk Mechelen-Zuid. In woonbuurten met grote parkeerdruk leggen we extra
buurtparkings aan.


11. De heraanleg van de Vesten is
een prioritair dossier, evenals het vernieuwen van de Nekkerspoelstraat. Voor
beide dossiers komt er intensief overleg met het Vlaamse Gewest


 1. We zijn een open stad, met veel
  diversiteit en die krijgt een volwaardige plaats in onze stad. Het stadsbestuur
  investeert in de eerste plaats in ontmoetingsplaatsen waar Mechelaars met
  verschillende achtergronden samen leven en ontspannen.

13. Een intensief actieplan
Nederlands zorgt ervoor dat meer Mechelaars onze taal machtig zijn. Dit is
immers onontbeerlijk als hefboom naar emancipatie en sociale promotie. Tegen
2020 streven we ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen het Nederlands als
thuistaal hanteert.14. We benadrukken de komende jaren
het Vlaamse en Nederlandstalige karakter van onze stad.15. In overleg met de
jeugdverenigingen komt er een gestructureerde aanpak voor meer diversiteit in
het klassieke jeugdwerk.16. We voeren een beleid tegen
racisme en discriminatie in horeca, huisvesting en arbeidsmarkt. Dat beleid
gaat verder dan alleen sensibilisering. Inbreuken worden ook daadwerkelijk
gesanctioneerd. We promoten gendergelijkheid en gaan in tegen seksisme,
vrouwonvriendelijke denkbeelden.17. We werken verder met een
integrale aanpak van veiligheid, waarbij we preventief inzetten op
straathoekwerk, buurtopbouwwerk en -bemiddeling.18. Het politiewerk stoelt op een
gemeenschapsgerichte aanpak, met aandacht voor diversiteit binnen het korps en
de oprichting van een klankbordgroep vanuit de samenleving die erover waakt dat
de vertrouwensband met de Mechelaars versterkt kan worden.19. De zorg voor veiligheid is de
eerste taak van de politie, met aandacht naar alle vormen van geweldsdelicten,
inbraken, intra-familiaal geweld en drugs. Ook verkeersveiligheid blijft een
prioriteit.20. Het systeem van GAS-boetes
wordt kritisch geëvalueerd, hun toepassingsgebied
objectiever gemaakt. Ze worden alleen gebruikt om echte overlast of kleine
vormen van criminaliteit aan te pakken en niet om jongerengedrag te sanctioneren.De
volgende weken zal er verder onderhandeld worden over onder meer cultuur, financiën, jeugd, senioren, economie, toerisme, wijk- en dorpszaken
en inspraak. De partijen hopen hun werkzaamheden te kunnen voltooien in de
tweede helft van november. Op dat moment zal het integrale bestuursakkoord
worden bekend gemaakt.Naar aanleiding van de nieuwe coalitie in Mechelen is er ook al een politiek akkoord over 20 krachtlijnen. Het volledige bestuursakkoord wordt pas later bekend gemaakt. Voor Groen was inhoud het allerbelangrijkste. We zijn dan ook tevreden dat bij de krachtlijnen heel wat groene en sociale doorbraken zijn gerealiseerd. Zo wordt de Ijzerenleen autoluw in 2014, komen er extra sociale huurwoningen en staat ook het vergroenen van de stad centraal in een brede investeringspolitiek.

De 20 krachtlijnen op een rij:1.    Op sociaal vlak creëert het stadsbestuur de volgende legislatuur samen met
private partners duizend extra kinderopvangplaatsen. Er komt een sociaal
restaurant en meer noodwoningen. We blijven sterk inzetten op het activeren van
mensen met een leefloon, onder meer met heel persoonlijke trajecten op maat. De
strijd tegen de sociale fraude wordt opgevoerd.2.    De stad investeert ook de
komende zes jaar in een kwalitatieve openbare ruimte en in
gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal dit doen op basis van een meerjarig
investeringsplan. We maken dit bij het begin van de bestuursperiode op. We
voorzien daarbij een ruim inspraaktraject voor de Mechelaars.3.    Perron M bouwen we uit als
jongerensite. De buurt rond de Augustijnenstraat wordt een studentenwijk.4.    Het vernieuwen van de Bruul
tot een kwalitatieve winkelas van station tot Grote Markt is een topproject. In
de site rond het Hof van Cortenbach en het gebied aan de overkant van de
Onze-Lieve-Vrouwestraat realiseren we kwalitatieve woonerven met
winkelfuncties.5.    Er komt een uitgebreid netwerk
van nieuwe stadstuinen en -parken. We vergroenen de stad, de thuis van vele
gezinnen met kinderen.6.    Gelet op de grondschaarste
zullen we de komende jaren denser moeten bouwen en ook dichter bij het
stadshart. Daarom gaan we de stad herkneden op maat van gezinnen met kinderen,
met veel speelruimte en groen, veilige fiets- en voetpaden en autoluwe
woonstraten. Er komen vier nieuwe woonwijken om de groei op te vangen:
Carrefour, Keerdok, Comet en achter het station. Deze laatste wijk wordt een
innoverende klimaatneutrale wijk.7.    In het woonbeleid volgen we
actief een tweesporenbeleid. Enerzijds houden we onze stad aantrekkelijk voor
werkende gezinnen en tweeverdieners. Daartoe faciliteren we onder meer een
woonaanbod voor deze mensen. Anderzijds waken we erover dat wonen betaalbaar
blijft, zowel voor mensen met een bescheiden inkomen, jonge gezinnen als
bijvoorbeeld eenoudergezinnnen. We realiseren hiervoor de volgende
bestuursperiode zeker 100 sociale koopwoningen en daarnaast 300 extra sociale
huurwoningen. Ook het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wordt geactiveerd.8.    In het eerste jaar van de
bestuursperiode wordt een nieuw mobiliteitsplan voor de hele stad opgemaakt, op
basis van het STOP-principe. Fiets- en voetpaden krijgen extra aandacht, vooral
met het oog op minder mobiele mensen. We investeren in een fietspadennetwerk,
verhuursysteem van fietsen en extra fietsenstallingen. Met De Lijn
onderhandelen we een betere busbediening.9.    De leesbaarheid van het autoluwe
gebied in het stadscentrum wordt beter, onder meer met moderne bewegwijzering.
Na ruime consultatie wordt bij het begin van de bestuursperiode het autoluwe
gebied uitgebreid, onder meer met de IJzerenleen.


10. In de woonwijken rond het
centrum verminderen we de verkeersdruk, onder meer met eenrichtings- en
doodlopende straten en met meer ruimte voor de zwakke weggebruikers. We doen
dat op Nekkerspoel, de Oude Liersebaan en omgeving, de wijk Tervuursesteenweg
en de wijk Mechelen-Zuid. In woonbuurten met grote parkeerdruk leggen we extra
buurtparkings aan.


11. De heraanleg van de Vesten is
een prioritair dossier, evenals het vernieuwen van de Nekkerspoelstraat. Voor
beide dossiers komt er intensief overleg met het Vlaamse Gewest


 1. We zijn een open stad, met veel
  diversiteit en die krijgt een volwaardige plaats in onze stad. Het stadsbestuur
  investeert in de eerste plaats in ontmoetingsplaatsen waar Mechelaars met
  verschillende achtergronden samen leven en ontspannen.

13. Een intensief actieplan
Nederlands zorgt ervoor dat meer Mechelaars onze taal machtig zijn. Dit is
immers onontbeerlijk als hefboom naar emancipatie en sociale promotie. Tegen
2020 streven we ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen het Nederlands als
thuistaal hanteert.14. We benadrukken de komende jaren
het Vlaamse en Nederlandstalige karakter van onze stad.15. In overleg met de
jeugdverenigingen komt er een gestructureerde aanpak voor meer diversiteit in
het klassieke jeugdwerk.16. We voeren een beleid tegen
racisme en discriminatie in horeca, huisvesting en arbeidsmarkt. Dat beleid
gaat verder dan alleen sensibilisering. Inbreuken worden ook daadwerkelijk
gesanctioneerd. We promoten gendergelijkheid en gaan in tegen seksisme,
vrouwonvriendelijke denkbeelden.17. We werken verder met een
integrale aanpak van veiligheid, waarbij we preventief inzetten op
straathoekwerk, buurtopbouwwerk en -bemiddeling.18. Het politiewerk stoelt op een
gemeenschapsgerichte aanpak, met aandacht voor diversiteit binnen het korps en
de oprichting van een klankbordgroep vanuit de samenleving die erover waakt dat
de vertrouwensband met de Mechelaars versterkt kan worden.19. De zorg voor veiligheid is de
eerste taak van de politie, met aandacht naar alle vormen van geweldsdelicten,
inbraken, intra-familiaal geweld en drugs. Ook verkeersveiligheid blijft een
prioriteit.20. Het systeem van GAS-boetes
wordt kritisch geëvalueerd, hun toepassingsgebied
objectiever gemaakt. Ze worden alleen gebruikt om echte overlast of kleine
vormen van criminaliteit aan te pakken en niet om jongerengedrag te sanctioneren.De
volgende weken zal er verder onderhandeld worden over onder meer cultuur, financiën, jeugd, senioren, economie, toerisme, wijk- en dorpszaken
en inspraak. De partijen hopen hun werkzaamheden te kunnen voltooien in de
tweede helft van november. Op dat moment zal het integrale bestuursakkoord
worden bekend gemaakt.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.