01 feb 2011

1 bestuursovereenkomst op 14 FOD's is veel te weinig

Tot op vandaag
ontbreekt het bij bijna alle Federale Overheidsdiensten aan een
bestuursovereenkomst met duidelijke doelstellingen en afspraken. Enkel de FOD
Personeel & Organisatie heeft bij wijze van pilootproject een dergelijke
overeenkomst. Dat blijkt uit het antwoord van minister voor Ambtenarenzaken
Inge Vervotte (CD&V) vandaag aan Groen!-Kamerlid Kristof Calvo. Calvo
begrijpt niet dat er niet meer overeenkomsten zijn afgesloten, aangezien dat de
doelstelling was in het regeerakkoord van 2008 en de beleidsnota’s van
ministers Vervotte en Vanackere (CD&V). 

“Zulke
bestuursovereenkomsten zijn een cruciaal instrument voor een goede samenwerking
tussen politiek en administratie. Meer dan 10 jaar na Copernicus is het
teleurstellend om te zien dat we eigenlijk nog nergens staan op dat vlak,
ondanks alle dure eden die zijn gezworen. Enkel een bestuursovereenkomst bij
FOD Personeel & Organisatie is eigenlijk niet meer dan experimenteren. Die
fase zouden we al lang voorbij moeten zijn”, aldus het Groen!-Kamerlid. 

Nochtans was
de veralgemening van de bestuursovereenkomsten een expliciete doelstelling in
het regeerakkoord en in de beleidsnota. Slechts drie FOD’s hebben ondersteuning
gevraagd om dit eventueel in te voeren. Voorlopig heeft dit niet geleid tot het
afsluiten van nieuwe overeenkomsten. Noch de ondersteuning, noch de vraag van
de bevoegde minister zet blijkbaar de andere overheidsdiensten en hun
voogdijministers aan om stappen te zetten. 

“De minister
kan haar collega’s niet manu militari dwingen zulke overeenkomsten af te
sluiten, maar hiermee kan ze als bevoegd minister toch echt niet tevreden zijn?
Blijkbaar ontbreekt het nog steeds aan politieke wil om naar een nieuw
evenwicht tussen autonomie en responsabilisering te evolueren, nochtans een cruciale
gedachte voor een moderne publieke sector”,
aldus nog Calvo.Tot op vandaag
ontbreekt het bij bijna alle Federale Overheidsdiensten aan een
bestuursovereenkomst met duidelijke doelstellingen en afspraken. Enkel de FOD
Personeel & Organisatie heeft bij wijze van pilootproject een dergelijke
overeenkomst. Dat blijkt uit het antwoord van minister voor Ambtenarenzaken
Inge Vervotte (CD&V) vandaag aan Groen!-Kamerlid Kristof Calvo. Calvo
begrijpt niet dat er niet meer overeenkomsten zijn afgesloten, aangezien dat de
doelstelling was in het regeerakkoord van 2008 en de beleidsnota’s van
ministers Vervotte en Vanackere (CD&V). 

“Zulke
bestuursovereenkomsten zijn een cruciaal instrument voor een goede samenwerking
tussen politiek en administratie. Meer dan 10 jaar na Copernicus is het
teleurstellend om te zien dat we eigenlijk nog nergens staan op dat vlak,
ondanks alle dure eden die zijn gezworen. Enkel een bestuursovereenkomst bij
FOD Personeel & Organisatie is eigenlijk niet meer dan experimenteren. Die
fase zouden we al lang voorbij moeten zijn”, aldus het Groen!-Kamerlid. 

Nochtans was
de veralgemening van de bestuursovereenkomsten een expliciete doelstelling in
het regeerakkoord en in de beleidsnota. Slechts drie FOD’s hebben ondersteuning
gevraagd om dit eventueel in te voeren. Voorlopig heeft dit niet geleid tot het
afsluiten van nieuwe overeenkomsten. Noch de ondersteuning, noch de vraag van
de bevoegde minister zet blijkbaar de andere overheidsdiensten en hun
voogdijministers aan om stappen te zetten. 

“De minister
kan haar collega’s niet manu militari dwingen zulke overeenkomsten af te
sluiten, maar hiermee kan ze als bevoegd minister toch echt niet tevreden zijn?
Blijkbaar ontbreekt het nog steeds aan politieke wil om naar een nieuw
evenwicht tussen autonomie en responsabilisering te evolueren, nochtans een cruciale
gedachte voor een moderne publieke sector”,
aldus nog Calvo.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.