Dit interview verscheen in De Tijd van 15/02/2020: https://www.tijd.be/tijd/algemeen/kristof-calvo-geef-progressieve-regering-een-kans/10208412.html

‘Het zou onverantwoord zijn naar verkiezingen te trekken zonder een progressieve coalitie een kans te geven’, zegt Kristof Calvo. Het kopstuk van Groen doet een charmeoffensief richting CD&V. ‘Voor veel dingen die zij vragen, zijn wij een bondgenoot.’

Terwijl de federale formatie vaster zit dan ooit en nieuwe verkiezingen om de hoek loeren, probeert Kristof Calvo er de moed in te houden. ‘Het is nog niet al naar de wuppe’, zegt de 33-jarige Kamerfractieleider van Groen meermaals, verwijzend naar een liedje van Het Zesde Metaal.

Nu Koen Geens (CD&V) ontslag heeft genomen als koninklijk opdrachthouder omdat PS-voorzitter Paul Magnette meer dan ooit duidelijk heeft gemaakt dat hij een regering met de N-VA niet ziet zitten, blijft er volgens Calvo één oplossing over: een ‘progressieve’ coalitie van liberalen, socialisten, groenen én christendemocraten. ‘Het zou onverantwoord zijn naar verkiezingen te trekken zonder die constellatie een kans te geven.’

Calvo wil een progressieve alliantie

- zijn benaming voor de Vivaldi-coalitie - bouwen rond de Green Deal, het ambitieuze klimaatplan van de Europese Commissie waar ons land mee vorm aan moet geven. ‘In het Europees Parlement hebben de christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen samen aangetoond dat veel mogelijk is. Dat moet ook in ons land lukken.’
In de Kamer gaat Calvo op zoek naar een meerderheid om van België een voortrekker te maken bij het uitvoeren van de Green Deal. ‘Ook in lopende zaken moet België ambitieus zijn. Het plan kan bovendien de rode - of groene - draad zijn van een nieuw regeerakkoord’, zegt hij.

Net zoals Magnette een regering met de N-VA uitsluit, heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens Vivaldi meermaals uitgesloten. Ook van Vivaldi komt toch niets in huis?
Kristof Calvo: ‘Koninklijk opdrachthouder Koen Geens had van de koning de opdracht gekregen uit te zoeken hoe een regering kan worden gevormd. Dat betekende dat hij op zoek moest naar een werkbare meerderheid. Dat kan ook een progressieve regering zijn van liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Maar anders dan een regering van de N-VA en de PS heeft zo’n progressieve coalitie geen echte kans gekregen. Groen verdient intussen de fair-playprijs van de formatie. We hebben ons altijd constructief opgesteld en alle informateurs hun werk laten doen. Maar het wordt nu toch tijd dat een progressieve regering een kans krijgt.’

Magnette heeft als informateur een paars-groene regering in de steigers proberen te zetten en is mislukt. Een deel van Open VLD wilde niet mee en CD&V al helemaal niet. Waarom nog eens proberen?
Calvo: ‘Voor sommigen was het toen nog te vroeg om in een progressieve coalitie te stappen. Nu over verkiezingen wordt gespeculeerd, kunnen we dat niet meer zeggen. In Mechelen, Leuven en Gent halen zulke coalities mooie resultaten. In de Kamer ontstaat ook vaak zo’n samenwerking. Als een progressieve alliantie de begroting van voorlopige twaalfden niet had goedgekeurd, was ons land in lockdown gegaan. Als we samenwerken op basis van de inhoud is veel mogelijk.’

Hoe gaat u CD&V inhoudelijk overtuigen?
Calvo: ‘Voor veel dingen die zij al lang vragen zijn wij een bondgenoot. Wij willen, net zoals Yves Leterme al in 2007 beloofde, de uitkeringen verhogen tot boven de armoededrempel. CD&V wil toch ook een sociale lift bouwen zodat wie het moeilijk heeft, kan opklimmen? België moet een emancipatiemachine worden.’

Wat met de ethische dossiers, waarvan CD&V niet wil dat ze los van de regering in het parlement kunnen worden behandeld?
Calvo: ‘ Ik kan niet pleiten voor samenwerken en dan geen rekening houden met de gevoeligheden van een mogelijke coalitiepartner. In een regering moet je respect opbrengen voor elkaar en niet zomaar standpunten doordrukken. Maar dat is geen pleidooi voor een status quo. In fundamentele dossiers moeten volksvertegenwoordigers kunnen stemmen volgens hun persoonlijke overtuiging.’

De volgende regering wordt geconfronteerd met de erfenis van de vorige regering: een tekort van 12 miljard euro. Hoe denkt u die put weg te werken?
Calvo: ‘Die put is niet gegraven door de groenen of de socialisten, maar door het vorige kabinet. Geen enkele partij durft nog te beweren dat we die put in drie tellen kunnen dichten en dat zal ook in de volgende legislatuur niet helemaal lukken. We zullen zoals steeds moeten kijken naar een mix van maatregelen, met nieuwe besparingen en belastingen.’
‘De enige manier om dit structureel op te lossen is door de werkzaamheidsgraad te verhogen. De Green Deal is daarbij een deel van de oplossing, want daardoor worden jobs gecreëerd. We moeten bereiken dat de lage lonen netto meer overhouden zodat werken interessanter wordt. En we moeten bekijken hoe we uitkeringen en vormen van arbeid met elkaar kunnen combineren. Niet als iets bestraffend, maar als een tijdelijke opstap naar voltijds werk. Gemakkelijk zal het niet gaan: bij alle partijen moeten taboes sneuvelen.’

Is een staatshervorming voor uw partij een taboe?
Calvo: ‘Wij zijn voor een staatshervorming als die tot gevolg heeft dat België beter werkt. Maar we gaan geen zotternijen doen zoals het splitsen van de politie en justitie. De N-VA vraagt dat nu, terwijl het ingaat tegen alle aanbevelingen van de commissie Terreur. Bij zo’n staatshervorming moeten we bovendien ook dingen als een federale kieskring bekijken. Dat is volgens mij de gamechanger waarmee we België kunnen doen werken.’

Dat gelooft u toch zelf niet?
Calvo: ‘Als alles wordt gesplitst, is de mindset er een dat niets nog samen lukt. Als je vier klimaatministers hebt, dan maken ze ruzie en slagen ze er niet in samen het vliegtuig te nemen. Als je die bevoegdheid opnieuw op het federale niveau brengt, wordt veel mogelijk. Natuurlijk zijn er verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, maar de opinie van de mensen ligt veel dichter bij elkaar dan wordt aangenomen. Karel uit Antwerpen en Charles uit Charleroi hebben hoofdzakelijk dezelfde zorgen.’

Is het verhaal niet veeleer dat België niet meer werkt?
Calvo: ‘Zoals het nu gaat, werkt het niet. Dat is redelijk obvious. Maar het is niet België dat kapot is, het is de huidige manier van aan politiek doen die kapot is. Ons land is nu al te confederaal en te veel een particratie. De staatshervorming die we sowieso nodig hebben, zijn politici en partijen die samenwerken. Als we met een redelijke groep mensen de knop omdraaien, is veel mogelijk. Als dat lukt, kan de kiezer opnieuw in de politiek geloven. Politici onderschatten hoezeer ze de sfeer in een samenleving bepalen.’

U wilt de kiezer weer van België doen houden met een progressieve regering die geen meerderheid heeft in Vlaanderen? Bonne chance.
Calvo: ‘Zolang zo’n regering een beleid voert voor alle Belgen, vind ik dat geen issue.’

Hoe voer je een beleid dat ook goed is voor de N-VA- en de Vlaams Belang kiezers?
Calvo: ‘Door na te denken over hoe dit land functioneert en door oog te hebben voor de sociaal-economische onzekerheid van veel van die kiezers. Ja, er is onbehagen over migratie. Maar volgens mij is die er vooral omdat de kiezers onzeker zijn. We moeten niet de concurrentie organiseren tussen mensen in armoede en vluchtelingen, maar vooral bereiken dat alle mensen die keihard werken ‘onze’ mensen én nieuwkomers - erop vooruit kunnen gaan.’
‘Een progressief beleid kan in die zin een antwoord bieden op extreemrechts. In Mechelen was het Vlaams Belang in 2000 de grootste partij. (Calvo is titelvoerend schepen in Mechelen in een coalitie van Open VLD en Groen, red.) Over de partijgrenzen heen zijn mensen hier beginnen samen te werken, hebben ze de samenlevingsproblemen serieus genomen en opgelost. Het resultaat is een absolute meerderheid voor een progressief project en het Vlaams Belang als een van de kleinste fracties in de gemeenteraad.’

Kristof Calvo (33)
Kristof Calvo is fractieleider voor Groen in de Kamer. Hij studeerde politieke communicatie aan de Universiteit van Antwerpen en was van 2007 tot 2010 voorzitter van Jong Groen. In 2010 belandde hij als jongste parlementslid ooit in de Kamer. Calvo is gemeenteraadslid en titelvoerend eerste schepen in Mechelen.