foto: ResonTIC CC

…met de terugbetaling van dieselaccijnzen sponsoren we de luchtvervuiling van  buitenlandse chauffeurs die over onze wegen rijden…

Wie personen en goederen vervoert in professionele context met een dieselvoertuig, kan een deel van de accijnzen laten terugbetalen. Wie een benzinevoertuig gebruikt, kan dat niet. Het tarief van de terugbetaling evolueert mee met de accijnzen. Gevolg: de afgelopen vier jaar is de budgettaire kost hiervan flink gestegen, van 184 miljoen euro in 2014 naar 451 miljoen euro in 2018. In 2019 zal de kost vermoedelijk oplopen tot ongeveer 600 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Groen-fractieleider Kristof Calvo opvroeg bij minister van Financiën De Croo (Open VLD).

Sponsoring transitverkeer
Uit de cijfers blijkt dat een groot deel van die kost gaat naar transitverkeer. 45% van de aanvragers van een terugbetaling is niet-Belgisch. In 2018 ging 165 miljoen (op een totaal van 451 miljoen euro) naar buitenlandse aanvragers. Dat is een ferme federale sponsoring van buitenlands transport op onze wegen. Vergelijken met 2011 is dat een stijging van maar liefst 156 miljoen euro.

De slimme kilometerheffing voor vrachtverkeer
In 2018 bracht de slimme kilometerheffing in het totaal 713 miljoen euro op. 47 % van deze inkomsten kwam van buitenlandse chauffeurs. Dat is goed voor 333 miljoen euro inkomsten voor de gewesten (https://www.viapass.be/wp-content/uploads/2019/01/2018-stats-full.pdf).

De helft van de inkomsten van de slimme kilometerheffing uit transitverkeer vloeit gewoon terug naar het buitenland. Bovendien situeren de inkomsten zich op gewestniveau en de uitgaven op federaal niveau.

Het kan anders
Het sponsoren van dieseltransitverkeer is dom. Het systeem zoals we dat vandaag kennen moet dan ook hervormd worden. Groen stelt voor om deze middelen te investeren. Dat kan:

  • In de vergroening van het wegtransport. Zij die de wagen nodig hebben voor hun job kunnen op die manier makkelijker de shift maken naar een minder vervuilend exemplaar.
  • In een modal shift voor vrachtverkeer. De Belgische vrachtspoorsector vraagt vandaag 100 miljoen jaarlijks. Dat is minder dan 1/4devan het bedrag dat naar professionele diesel gaat.

Kristof Calvo: “Dit is nog maar eens een voorbeeld van de subsidies die bestaan voor fossiele brandstoffen. Met de terugbetaling van dieselaccijnzen sponsoren we de luchtvervuiling van  buitenlandse chauffeurs die over onze wegen rijden. Die sponsoring van dieseltransitverkeer kan best stoppen. Het effect van de slimme kilometerheffing op vrachtverkeer wordt daarmee sterk verzwakt. Groen stelt voor om die sponsoring van het transitverkeer stop te zetten, en te investeren in propere wagens voor zij die de wagen absoluut nodig hebben voor hun job en in de modal shift voor vrachtverkeer. Zo krijgen we iedereen mee in de overgang naar een groener wagenpark en propere lucht.”