Terwijl de VN-klimaatconferentie in Cancun voor de deur staat, ruziën ministers Schauvliege (CD&V) en Magnette (PS) over die wie de eerste viool mag spelen op de top. Groen!-parlementsleden Kristof Calvo en Hermes Sanctorum roepen de ministers Schauvliege en Magnette op om de strijdbijl te begraven en zich te focussen op de inhoud: een krachtig Belgisch standpunt, gedragen door de federale overheid en de gewesten, over de reductie van onze CO2-uitstoot en de ontbossing.

“Magnette en Schauvliege gedragen zich als kleine kinderen op de speelplaats. Niet de woordvoerder, wel het standpunt van ons land is van belang. Helaas is ook het  standpunt niet duidelijk. België slaat als tijdelijk EU-voorzitter echt een mal figuur bij de energie- en klimaatdossiers,” betreurt federaal parlementslid Calvo.

Zo nemen de Belgische woordvoerders telkens andere standpunten in over de EU-klimaatdoelstellingen voor 2020. “Terwijl België als voorzitter van de EU de sceptische lidstaten zou moeten overtuigen om op 30% reductie te mikken, spuit het mist over zijn eigen positie”, aldus Kamerlid Kristof Calvo. Volgens Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum ligt het probleem al te vaak bij de Vlaamse regering: “Niet de uitvoering van het CD&V-programma is belangrijk, wel een goed en ambitieus Belgisch klimaatstandpunt.”

Een akkoord in Cancun ligt niet voor het grijpen. Een eendrachtig en ambitieus Europa is dus absoluut nodig. Het Belgisch geruzie helpt in elk geval niet. Groen! maakte eerder al haar prioriteiten voor de klimaatconferentie bekend. De top moet via enkele concrete deelakkoorden het pad effenen voor een allesomvattend akkoord in Johannesburg in 2011.

“Cruciaal zijn afspraken over ontbossing, de klimaatfinanciering voor het Zuiden en de rapportage en meting van CO2-reducties. Alleen zo kunnen we het vertrouwen in klimaatonderhandelingen via het UNFCCC, het VN-klimaatkader, weer herstellen”, besluit Calvo, die zelf ook aan de klimaattop zal deelnemen.