Op vraag van Groen gaat De Kamer van Volksvertegenwoordigers Ursula von der Leyen (nieuwe voorzitter Europese Commissie) en Frans Timmermans (Eurocommissaris) uitnodigen om hun ambitieuze European Green Deal voor te stellen en te bespreken in een plenaire sessie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De European Green Deal staat centraal in de plannen van de nieuwe Europese Commissie. De ambitie is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Zo’n project en ambitie als de Green deal zal een groot engagement vergen van de lidstaten en dus ook van de nationale parlementen. Groen en Ecolo hoopt dat België en dus ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers een leidende rol zal opnemen in de uitrol en de concretisering van deze Green Deal.

Voor Groen is bijvoorbeeld een Belgisch investeringspact een prioriteit in de federale onderhandelingen. Kristof Calvo, fractieleider voor Ecolo-Groen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: “Ooit waren we oprichter van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS), nu is er opnieuw nood aan een gemeenschap voor de Green Deal. Voor Groen moet een nationaal investeringspact een concrete focus krijgen: op energie, mobiliteit en digitale agenda.”

Zo’n dag met een plenaire sessie met alle volksvertegenwoordigers en de 2 EU toppers is ook het ideaal moment om voor een sterke dialoog tussen het federaal parlement en de Europese instellingen over andere thema’s.