foto Creative Commons: EUCE

….Kaaimantaks bracht nog geen honderdste op van de 510 miljoen euro die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geraamd had…

Uit statistieken van de FOD Financiën blijkt dat de fameuze Kaaimantaks vorig jaar amper 5 miljoen euro heeft opgebracht. Dat is nog geen honderdste van de 510 miljoen euro ontvangsten die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geraamd had. “Dit is bedrog. 510 miljoen euro beloven, achterpootjes wagenwijd open laten staan en dan slechts 5 miljoen euro ophalen. Opnieuw saboteert N-VA een initiatief dat in de richting van fiscale rechtvaardigheid gaat. Wat heeft die partij eigenlijk tegen fiscale rechtvaardigheid?”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen.

“Media vragen zich de laatste dagen af waarom samenwerking tussen N-VA en Groen zo moeilijk is? Wel, hierom”, zegt Calvo. Hij wijst nogmaals op de breed gedragen vraag naar meer fiscale rechtvaardigheid. Eenentachtig procent van de Belgen vindt dat de inkomensverschillen in ons land te groot zijn. Dat blijkt ook uit een opiniepeiling die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. “Vakorganisaties, burgerbewegingen, KMO’s: allen vragen ze meer rechtvaardigheid in ons belastingsysteem. Vragen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen is een logische eis. Deze regering heeft nooit de intentie gehad om echt iets te doen aan de fiscale ontwijking en de ongelijkheid in onze samenleving”, aldus Calvo.

Ondanks de inspanningen van burgers zorgt dat ook voor povere begrotingsresultaten. “Van Overtveldt mag blijven klungelen van de coalitiepartners blijkbaar. Ik begrijp dat echt niet van CD&V. Ook de premier laat dat gewoon gebeuren. Als de begroting niet op orde geraakt, is Van Overtveldt de verantwoordelijke”, besluit Calvo.