…voor Ecolo-Groen moet de focus vooral liggen op energie, mobiliteit en digitalisering…

Dinsdag 10 juli hebben de premier en de leden van het strategisch comité de fractieleiders van meerderheid en oppositie in de Kamer ontmoet over het nationaal investeringsplan. Fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) zijn tevreden met het initiatief. Ze hopen dat de samenwerking tussen meerderheid en oppositie concreter zal worden, zodra het rapport met aanbevelingen van het strategisch comité klaar is. “We hebben vandaag een update gekregen van hun werkzaamheden. Het strategisch comité bereidt heel wat aanbevelingen voor tegen september. Voor ons is het duidelijk: meteen na die aanbevelingen moet de politiek samen aan de slag om tot een plan te komen met zoveel mogelijk draagvlak binnen en buiten het parlement”, aldus Calvo en Nollet.

Er is alvast afgesproken dat de fracties, zoals Ecolo-Groen eerder deed met haar eigen investeringsplan BE.invest, voorstellen kunnen overmaken aan het strategisch comité. Het strategisch comité spreekt ondertussen over een noodzakelijk investeringspakket van circa 100 miljard euro, publiek en privaat samen. “Het is goed dat de ambitie groot is, maar voor ons is niet zozeer het bedrag belangrijk, wel de keuzes die worden gemaakt voor de toekomst. Voor Ecolo-Groen moet de focus vooral liggen op energie, mobiliteit en digitalisering. Binnen elk van die thema’s moeten we ook keuzes maken. Bijvoorbeeld inzake batterijtechnologie heeft België veel troeven om koploper te worden. Het is ook cruciaal dat die keuzes gelijk lopen met andere plannen, zoals het Energiepact met de kernuitstap”, aldus Calvo.

De opmaak van het nationaal investeringsplan, aangekondigd in het najaar van 2016, sleept al een tijdje aan. “We hopen dat het nu snel concreet kan worden. Ons land heeft nood aan een gedragen en ambitieus toekomstplan. We zijn en blijven een partner om aan zo’n plan mee te schrijven. In een ideale wereld mondt zo’n samenwerking uit in een parlementaire resolutie van meerderheid en oppositie over de krachtlijnen van het plan. Of dat gaat lukken, zal de komende weken duidelijk moeten worden”, besluit Calvo.