foto: August Brill CC

…met Groen komt de factuur niet opnieuw bij de huishoudens, maar worden de grote vervuilers aangesproken… (foto: August Brill - CC-att)

Voor Groen is een faire bijdrage van de grote vervuilers een must. Het is één van de groene beleidsprioriteiten die bij Planbureau zijn ingediend. De bijdrage van de grootste vervuiler is een combinatie van het afschaffen van de gratis emissierechten, het einde van enkele voordelen en een Europese koolstofgrensheffing.

“Een bijdrage van de grote vervuilers is cruciaal én haalbaar. Het is veel slimmer te investeren in de vergroening van de industrie dan vervuiling te blijven subsidiëren zoals dat nu gebeurt. We gebruiken de euro’s voor de vergroening van de industrie en de verlaging energiefactuur van onze huishoudens”, aldus federaal fractieleider Kristof Calvo.

“Met Groen komt de factuur niet opnieuw bij de huishoudens, maar worden de grote vervuilers aangesproken. Dat is helemaal in lijn met de aanbevelingen van het Nederlands Planbureau over het klimaatbeleid van onze Noorderburen”, vervolgt hij.

Gewoon al de afschaffing van de gratis emissierechten zorgt voor heel wat middelen (801 miljoen euro) die we kunnen gebruiken om industrie te vergroenen en de energiefactuur te laten dalen. Dat wordt dus bevestigd door de eerste doorrekeningen van het Planbureau.

Groen is daarnaast grote voorstander een Europese koolstofgrensheffing. Onze bedrijven mogen immers niet kapot geconcurreerd worden door bijvoorbeeld goedkoper en minder milieuvriendelijk geproduceerd staal uit China. Volgens een eerste doorrekening van het Planbureau zou zo’n heffing voor België ongeveer 260 miljoen euro per jaar kunnen opleveren.

“Zo zorgen we voor een gelijk speelveld en beschermen we onze industrie en onze werknemers. De opbrengst van de Europese koolstofheffing vloeit via transitiefonds terug naar bedrijven om de vergroening te stimuleren”, aldus Calvo.

Maar de gratis rechten en enkele kortingen voor de energie-intensieve industrie verdwijnen dus. “Een eerlijke prijs voor CO2 is ook belangrijk voor de industrie zelf. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze economie. Hoe langer we wachten des te ingrijpender en duurder de maatregelen zullen zijn”, besluit Calvo.