Horeca is één van de zwaarste getroffen sectoren van de coronacrisis. Op initiatief van Ecolo en Groen is er samen met verschillende fracties gewerkt aan een noodplan dat vandaag is goedgekeurd in commissie Economie. Resultaat is een heel breed actieplan. Initiatiefnemer Kristof Calvo (Groen) is erg tevreden met de samenwerking en het resultaat: “Alle Belgen gaan graag eten en drinken. Dat is geen kwestie van links of rechts, of van Vlaming of Waal. Daarom hebben we met Ecolo en Groen aan een nationale horecacoalitie gebouwd. Een coalitie, over de partijgrenzen heen, om die zwaar getroffen sector te helpen. Het noodplan garandeert een brede en langdurige steun. De sector weet nu ook dat bepaalde maatregelen voldoende draagvlak hebben in het parlement. Ze weten dus welke steun ze de komende maanden mogen verwachten. Met deze resolutie kunnen regering en parlement samen aan de slag.”

Het actieplan is er een voor ondernemers en werknemers in de sector. Eén van de maatregelen in het noodplan is de mogelijke verlenging van de tijdelijke werkloosheid, om ontslagen te voorkomen. Er is ook een bepaling opgenomen dat vaste medewerkers niet zomaar kunnen vervangen worden door flexi-jobs en studentenarbeid, een belangrijke vraag van de vakbonden tijdens de hoorzittingen. Het overbruggingskrediet wordt verlengd en aan de regering wordt gevraagd de wet op de bankgarantie aan te passen en die meer toegankelijk te maken voor KMO’s en horecazaken. Er lagen verschillende voorstellen neer, maar de commissie opteerde uiteindelijk voor een tijdelijke BTW-verlaging om financiële ademruimte te geven. In het noodplan zijn ook nog andere voorstellen opgenomen zoals het verlagen van de verzekeringspremies, de vergoeding voor het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid en de energieabonnementen tijdens de lockdownperiode. Ook wordt de doelgroepenkorting voor werknemers in de sector uitgebreid van vijf naar tien werknemers.

Calvo: “De deuren van de horeca mogen maandag dan wel open gaan, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat de moeilijke periode voor hen voorbij is. De crisis heeft een ongeziene omvang en het steunpakket dat nu wordt voorgesteld is dat ook. Daarom is het goed dat een brede coalitie de maatregelen steunt. De regeringspartijen CD&V, MR en Open VLD hebben zich als onthouden in commissie, maar we hopen dat ze voor de plenaire eindstemming alsnog mee aansluiten. Onze ambitie met de resolutie was een nationale horecacoalitie over partijgrenzen heen. Wat nu voorligt, is een product van samenwerking. Het zou goed zijn dat het actieplan een kamerbrede steun geniet.”