Dit artikel verscheen in de Standaard op 25/03/2020

De Groen/Ecolo-fractie dient deze week tot vijftig voorstellen in om de federale regering die ze steunt, te inspireren.

De groenen staan sinds de vertrouwensstemming over de federale regering-Wilmès II met één been in de meerderheid. Ze steunden zowel de minderheidsregering-Wilmès als de volmachten die de regering vroeg. En daar willen ze ook gebruik van maken om hun stempel te drukken.

De Groen/Ecolo-fractie heeft een pakket van vijftig ‘suggesties’ voor de aanpak van de corona­crisis opgesteld waarmee ze het federale beleid wil beïnvloeden. Ze legt dat pakket deze week aan de regering voor. Het is de bedoeling om dat week na week te herhalen.

De groenen vragen bijvoorbeeld dat de federale regering haar volmachten gebruikt om toe te staan dat wie tijdelijk werkloos wordt, een uitkering kan aanvullen met een baan in essentiële sectoren die met een tekort aan personeel kampen, zoals de gezondheidszorg, de distributie of de landbouw.

Ook moet de regering daklozen - zeker die met psychiatrische of drugsproblemen - asielzoekers en mensen zonder papieren onderdak bieden, net zoals sommige gemeenten dat nu al doen. De federale regering moet daarvoor overheidsgebouwen of vakantie­parken openstellen.

Tegen woekerprijzen

Groen/Ecolo stelt daarnaast voor om de degressiviteit van de werkloosheid, waardoor werk­lozen een lagere uitkering krijgen naarmate ze langer werkloos zijn, tijdelijk te bevriezen. Werklozen hebben vandaag de facto geen mogelijkheid om te solliciteren, dan moeten ze ook niet worden gestraft, is de redenering. Integendeel, zeker voor de laagste inkomens is een extra van 150 euro nodig.

Ook willen de groenen de administratieve verplichtingen rond ziektebriefjes voor zieke werknemers laten vallen, zodat huisartsen zich op hun kerntaak kunnen concenteren. Ze lanceren daarnaast een voorstel om woekerprijzen te vermijden voor producten die gehamsterd worden of die ­nodig zijn in de coronacrisis en willen het Prijsobservatorium en de Belgische Mededingingsautoriteit inschakelen om dat woekeren tegen te gaan.

Het gaat hoe dan ook om ideologisch geladen onderwerpen, die politieke discussie kunnen losmaken. Voor Groen en Ecolo dwingt deze crisis tot een grondige herdenking van de economie en de samenleving. Beide partijen willen dat in deze crisis de aandacht vooral naar de kwetsbaren en de zorgsector gaat.

Garanties dat de minderheidsregering van liberalen en christendemocraten op de suggesties ingaat, zijn er niet. Maar Groen-fractieleider Kristof Calvo is er niet bang voor dat de regering de groene voorstellen zomaar zal wegwuiven. ‘We hebben geen ­reden om dat te denken, premier Sophie Wilmès (MR) heeft gezegd

open te staan voor suggesties’, zegt Calvo. ‘De omstandigheden verplichten ons om ons parlementair werk op een andere manier aan te pakken. Wij willen niet alleen problemen signaleren, maar ook oplossingen aandragen.’

Groen put bovendien moed uit de reacties op het voorstel om de capaciteit om te testen op het ­coronavirus zo snel mogelijk op te drijven. Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD), die nu belast is met de taak om tekorten aan medisch materiaal en medicijnen tegen te gaan, heeft onmiddellijk contact genomen om samen te werken aan bijkomende testcapaciteit.

Volwassen relatie

Dat bewijst voor Calvo dat de onuitgegeven formule van samenwerking tussen partijen in het parlement kan werken. ‘Er zijn op dit moment geen meerderheid en oppositie. We hopen dat deze crisis een aanleiding is om te komen tot een meer volwassen relatie tussen parlement en regering en een meer opbouwende relatie tussen partijen. We kunnen het gebruiken na de voorbije weinig opbeurende maanden.’

De samenwerking is voorlopig wel georganiseerd via het overleg tussen de partijvoorzitters dat ­elke zaterdagochtend is gepland, dus buiten het parlement om. Over de volmachten die de regering vraagt om de coronacrisis te kunnen aanpakken buiten het parlement om, wordt morgen ­gestemd in de Kamer. Het advies dat de Raad van State daarover moet verstrekken, wordt vandaag verwacht.

Redacteur: Wim Winckelmans