…straatfeesten, buurtfeesten, bebloemingsacties,… brengen buren bij elkaar…

Eenzaamheid piekt en contacten tussen buren neemt eerder af dan toe. Groen wil daar verandering in brengen met het Actieplan Ontmoeten. “Hoe willen samenleven? Naast elkaar of met elkaar? Ook dat is een cruciale vraag op 14 oktober. Wij zeggen heel duidelijk: mét elkaar”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider en kopman van Groen in Mechelen.

“Samenleven gaat niet vanzelf. Overal waar we de kans krijgen mee te besturen wil Groen van meer ontmoeting tussen mensen een prioriteit maken. Met een ambitieuze doelstelling: we hopen te bereiken dat tegen 2024 iedereen zijn of haar buren kent”, vertelt Calvo.

Daar zijn we nog lang niet. 46% van onze landgenoten voelt zich soms tot altijd eenzaam. Het aandeel van de bevolking dat nooit of slechts een uitzonderlijke keer een praatje maakt met een buur, neemt helaas toe in de Vlaamse centrumsteden. Steden en gemeenten hebben echter heel wat hefbomen om contacten te stimuleren. De opdracht voor lokale bestuurders de komende jaren is dus duidelijk: zorgen voor meer ontmoeting.

Daarom komt Groen met een ambities actieplan. Het tienpuntenplan bestaat uit een waaier van kleine en grote maatregelen:

1. Investeren in de publieke ruimte is de beste belegging in het samenleven. Nieuwe parken en tuinen gaan niet alleen over de plantjes, de bloemetjes en de bijtjes, maar vooral over spontane ontmoetingen. Hetzelfde geldt voor volkstuintjes, hangplekken en sportpleintjes. Iedereen moet zo’n groene plek hebben op wandelafstand.

2. Naast Buurt-informatie-Netwerken (BIN) waar burgers mee waken over onze veiligheid, komen er Buurt-Engagements-Netwerken (BEN), waar buren samen initiatieven nemen om de buurt gezelliger en beter te maken. Deze netwerken melden ook positieve daden van medeburgers. Zij krijgen daarvoor geen GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie), maar een GAF (Gemeentelijke Administratieve Felicitatie) in de vorm van een klein geschenk of een bon voor een aankoop bij de plaatselijke handelaars (bijvoorbeeld de Mechelen-bon).

3. Door resoluut te kiezen voor het concept van de brede school groeien onze scholen uit tot de draaischijf van de buurt, waar we elkaar kunnen ontmoeten. De school moet ook de schooltijd leven, we trekken de buurt binnen de schoolmuren door ze ook op te stellen voor sport, deeltijds kunstonderwijs, theatergezelschappen, etc. Op die manier springen we ook efficiënt om met onze infrastructuur en ruimte.

4. Van oudercontacten maken we in overleg met de (basis)scholen een echte wijkactiviteit: talentenavonden voor kinderen uit de buurt. Naast het cruciale contact tussen ouders en leerkrachten wordt er het aanbod gepresenteerd van organisaties en activiteiten in de buurt. Ouders en kinderen worden zo samen toegeleid naar dat aanbod. Voor de stad is het een kans om mensen te informeren over UitPas en Talententickets.

5. We ondersteunen ontmoetingsinitiatieven op niveau van straten en buurten. Straatfeesten, buurtfeesten, bebloemingsacties,… brengen buren bij elkaar. Met een buurtbudget, krijgt elk idee om van de straat, buurt, wijk of hele gemeente een nog betere plek te maken, een evenwaardige kans. We dagen straat- en buurtcomités uit om met nieuwe en originele initiatieven te komen. De beste drie realiseren we elk jaar.

6. We maken werk van gemengde scholen en jeugdverenigingen. De klas is de plek bij uitstek om te leren hoe we in gesprek gaan met elkaar. We investeren in training en opleiding van leerkrachten zodat zij heikele discussies in goede banen kunnen leiden.

7. Samen sporten brengt altijd mensen bij elkaar. Buurtsport beschouwt de buurt of de straat als context om sport aan te bieden. In de eerste plaats voor mensen die door omstandigheden niet aan sport kunnen doen, maar dat wel willen. Buurtsport verdient een plaats in elke stad en bij uitbreiding in elke gemeente.

8. Het verenigingsleven kleurt mee je gemeente of stad. Structurele financiering van verenigingen zorgt ervoor dat ze volop kunnen inzetten op hun werking.

9. . We doen deur aan deur acties om ouderen die dreigen te vereenzamen, op te zoeken en meer te betrekken bij de werking van dienstencentra of buurtwerkingen.

10. De burgemeester als schepen van samenleven. In een stad of gemeente speelt een burgemeester een sleutelrol. Zijn of haar stijl bepaalt mee het samenleven. Het samenleven versterken is een kerntaak voor de lokale nummer 1. We maken hen er ook expliciet voor bevoegd.