Na het overleg tussen sociale partners en minister Peeters bleef er onduidelijkheid over de indexsprong en tax-shift. 

De premier gaf in het Kamerdebat geen duidelijk antwoord over de indexsprong. Overleg is goed en belangrijk, maar spelregels moeten dan wel duidelijk zijn. 

Over de tax-shift was onze boodschap ook duidelijk: geen mini tax-shift, niet van miljoenen maar van miljarden.