Wie zal binnen enkele jaren de kosten voor het beheer van het kernafval en de ontmanteling van de kerncentrales betalen? Op papier moet de sector daar zelf provisies voor aanleggen, maar woensdag 7 november trokken Jean-Marc Nollet en Kristof Calvo aan de alarmbel. Want werd voor het afvalbeheer aanvankelijk 3,2 miljard euro begroot, dan blijkt die kost ondertussen te zijn opgelopen tot meer dan 10 miljard euro. Ook de ontmanteling van de kerncentrales zal meerdere miljarden kosten.

De provisies die de voorbije jaren via Synatom werden aangelegd volstaan niet om die facturen te kunnen betalen. Het wetsvoorstel dat de Commisie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) al in februari aan minister Marghem werd bezorgd, wordt ondertussen al negen maanden door lobby-werk van Engie, uit het parlement weg gehouden. Waarom is wel duidelijk: Engie wil liever niet opdraaien voor die gigantische facturen. Gevolg zou zijn dat deze nucleaire factuur naar de belastingbetaler wordt doorgeschoven. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en daarom maakten Nollet en Calvo het wetsontwerp van CNV publiek.
Klik hier om het wetsvoorstel te downloaden

Indien minister Marghem blijft talmen zullen we met Ecolo-Groen begin 2019 zelf een wetsvoorstel neerleggen. “Maar ik hoop natuurlijk dat het niet zover moet komen”, zegt Kristof Calvo. “Dit is geen kwestie van pro of contra kernenergie, maar van goed bestuur.”

In het voorstel dat CNV neerlegde staan een aantal goeie zaken: “bijvoorbeeld dat Synatom niet meer systematisch op elke vergadering van de CNV aanwezig zou zijn, zelfs al is het met een raadgevende stem,” stelt Jean-Marc Nollet. “En dat Electrabel extra geld op tafel zou moeten leggen als er onvoldoende voorzieningen zijn, zelfs als Electrabel geen uitbater meer zou zijn, is niet meer dan logisch.”

Toch gaat voor Ecolo-Groen het voorstel van CNV niet ver genoeg. Drie aanvullingen kunnen het verschil maken:

  • Engie mag niet langer 75% van de aangelegde voorzieningen gebruiken voor de financiering van interne projecten
  • het beheer van Synatom zou moeten overgeheveld worden naar de Nationale Bank
  • Electrabel moet verplicht worden om meteen en permanent middelen te voorzien die ingezet kunnen worden op het moment dat een worstcasescenario zich zou aandienen.