De voorbije jaren had ik de eer feestenvoorzitter te mogen zijn. Dankzij de inzet van vele Mechelaars is er heel wat gerealiseerd.

 1. De Zomer is officieel van Mechelen. Nergens bezoeken inwoners zoveel festivals in eigen stad als bij ons. Maanrock telt nu drie dagen en 11 locaties.
 2. Na wat zoeken staat er een vernieuwd winterprogramma. Met o.a. Circus Ronaldo, Mechelen in Vuur en Vlam en de Schaatsboot is er ook dan heel wat te beleven.
 3. Het evenementenloket maakt het organiseren voor geëngageerde Mechelaars eenvoudiger. In 2017 werden in Mechelen maar liefst 543 evenementen georganiseerd. Het merendeel daarvan zijn kleinschalige initiatieven georganiseerd door Mechelaars zelf.
 4. Er is nu een uitgebreid actieplan voor de leefbaarheid. Bewoners worden beter geïnformeerd, er zijn nieuwe geluidsnormen en evenementen worden ook geëvalueerd.

Maar het werk is niet af. Onze stadslijst Vld-Groen-M+ heeft heel wat voorstellen voor het evenementenbeleid in onze stad. We willen Mechelen nog meer laten bruisen, maar tegelijk ook nog meer oog hebben voor de leefbaarheid van de binnenstad.

Wat we nog willen realiseren:

 1. Maanrock begint in de eigen straat. Met initiatieven op straat- of buurtniveau maken we het stadsfestival nog meer van Mechelen. Het begint in de eigen straat en eindigt samen op de Grote Markt.
 2. Mechelen is meer dan de binnenstad. Door evenementen meer te spreiden ontlasten we het centrum en verbeteren we het aanbod in onze wijken en dorpen. We beschouwen het huidige aantal grote evenementen als een maximum.
 3. Onze stad heeft nood aan meer dansgelegenheden voor alle leeftijden. Daar zoeken we als stad actief naar. Tijdens de zomer is er heel wat te doen, maar tijdens het jaar kan het zeker nog beter.
 4. Er is meer dan alleen muziek. We kunnen nog meer aandacht hebben voor andere uitingsvormen zoals straattheater, dans, beeldende kunst en woord. We organiseren voortaan driejaarlijks een straattheaterfestival.
 5. Ottertrotter werkt al volledig met herbruikbare bekers. Ook op Parkpop en Maanrock is de start gemaakt. Dat rollen we snel verder uit. De komende jaren wordt duurzaamheid bij evenementen extra belangrijk.
 6. Het evenementenloket ondersteunt geëngageerde organisatoren. In navolging van de aanpak op Transit M werken we een regeling uit voor security-ondersteuning bij niet-commerciële initiatieven in de openbare ruimte.
 7. Tijdens de zomer zetten we in samenwerking met de horeca bepaalde stadspleinen ook eens in de kijker (bijvoorbeeld de stationsbuurt of de Veemarkt). Initiatieven met horecaondernemers zoals de Smaakmakers op Maanrock worden verder uitgebouwd.

Ontdek het volledige programma voor Mechelen op www.voormechelen.be.