VW_Golf_TDI_Clean_Diesel_WAS_2010_8983 foto mariordo

…Minister van Consumentenzaken mag dergelijk bedrog niet minimaliseren… (foto: mariordo - CC)

Ecolo-Groen stelt zich grote vragen bij de uitspraken van Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), naar aanleiding van ‘dieselgate’. Peeters pleitte voor ‘voorzichtigheid met het lanceren van juridische acties’, daarbij verwijzend naar de tewerkstelling bij Volkswagen.

“Een Minister van Consumentenzaken die dergelijk bedrog op een of andere manier lijkt te minimaliseren, kan niet. Er is nochtans nood aan een sterk signaal van een minister die opkomt voor de consumenten” stelt Kristof Calvo (Groen). Ecolo-Groen verwacht een actievere houding van de federale regering, en heeft daarom een brief gestuurd naar de Kamervoorzitter om een gemeenschappelijke commissie Bedrijfsleven, Financiën en Volksgezondheid bijeen te roepen over deze kwestie.

“Ik maak me grote zorgen om de gezondheidsimpact. Er is begrip voor het argument van tewerkstelling, maar welk signaal geven we aan multinationals als ze zomaar met dergelijk bedrog weg kunnen komen. Vandaar onze vraag naar een gemeenschappelijke commissie Bedrijfsleven, Financiën en Volksgezondheid. Op die manier kunnen we de problematiek vanuit de verschillende invalshoeken beoordelen,” zegt Anne Dedry (Groen).

Morgen moet de conferentie van voorzitters beslissen over het bijeenkomen van de gemeenschappelijke commissie. “We hopen alvast dat de andere fracties de urgentie van de problematiek inzien. Samen moeten we een duidelijk signaal geven tegen de wanpraktijken van Volkswagen,” besluit Calvo.