In plaats van al te kijken naar de zomer of het najaar, focussen we beter op wat nog kan in de lente. Dat is het gezamenlijk pleidooi van Ecolo-Groen-fractieleiders Kristof Calvo en Georges Gilkinet. De groenen hebben de voorbije week een reeks wetsvoorstellen en resoluties klaar gemaakt, waar het parlement zich op korte termijn over kan en zal buigen. Kristof Calvo: “Samen kunnen de voorstellen zorgen voor ‘een solidaire lente’.  We komen deze crisis door dankzij de solidariteit en de samenwerking in de samenleving. Dat zou ook het motto in de Kamer moeten zijn, zowel qua aanpak als qua keuzes”, legt Calvo uit.

Meer dan 1 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid willen we meer netto laten overhouden door de bedrijfsvoorheffing tijdelijk te verlagen van 26,75 naar 16,75 procent.  Calvo: “Zo zorgen we snel voor een hoger inkomen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. En dat is vooral goed voor de laagste lonen want van hun lonen wordt er gemiddeld te veel afgehouden. In plaats van dat ze het binnen 2 jaar terugbetaald krijgen. Dit is dus budgetneutraal voor de overheid.”

De Hoge Raad voor Financiën wordt gevraagd om tegen de zomer een voorstel van crisisbijdrage door de grootste vermogens uit te werken. En in commissie Financiën wordt deze week het voorstel van Ecolo-Groen besproken om voorwaarden te koppelen aan staatssteun. Calvo: “Geen staatssteun voor bedrijven in belastingparadijzen, die dividenden uitkeren of aandelen terugkopen. Solidariteit die we in samenleving zien, willen we ook in beleid zien terug komen.”

Solidariteit is niet alleen belangrijk in ons land maar ook in heel Europa. Als exportland zijn we gebaat bij een duurzaam herstel van heel Europa. Calvo: “Ondertussen hebben al meer dan 18 landen zich aangesloten bij de Deense oproep om de Green Deal in het hart van de Europese relance te zetten. Uit onderzoek blijkt dat ons land het meest heeft te winnen heeft bij een ambitieus klimaatbeleid. Tijd dus voor Belgische steun en het parlement kan die steun formaliseren.”

Voorlopig ziet Ecolo-Groen geen reden om een tweede periode van volmachten in te lassen. “We zullen dat binnenkort bekijken. Maar het parlement heeft nu al de volheid van bevoegdheid om samen te zorgen voor een solidaire lente. In de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad missen wij het menselijke. Daar willen met enkele parlementaire doorbraken verandering in brengen. Parlement moet zich opwerpen als auteur van beleidsvorming in plaats van commentator van regeringsvorming,” aldus Calvo.