…Charles Michel moet zich niet laten chanteren door N-VA…

“Een regering die naar Marrakech gaat, steunen wij wel”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider (Groen). Het is zijn reactie op de verklaringen van verschillende N-VA-prominenten. “N-VA is duidelijk niet geïnteresseerd in een oplossing. Wij willen wel deel zijn van een oplossing in het belang van ons land. Een wisselmeerderheid is de enige mogelijkheid die over blijft voor de premier. Als het parlement groen licht geeft, kan hij met een sterk mandaat naar de VN-top trekken”, aldus Calvo.

Dinsdag buigt de Kamercommissie Buitenlandse Zaken zich over een resolutie van Ecolo-Groen. De vraag in de resolutie is om het VN-migratiepact zonder voorbehoud goed te keuren. “Aangezien het om een evenwichtige tekst gaat, is dat de enige optie voor ons. Er zitten ook zaken in waar Groen het moeilijk mee heeft, maar het is nu eenmaal een compromistekst tussen heel wat landen”, vertelt de groene fractieleider. “Net die internationale samenwerking is essentieel om een mondiale uitdaging als migratie aan te pakken.”

Charles Michel moet zich niet laten chanteren, vindt Calvo. “De Wever en Jambon lijken te denken dat N-VA 150 Kamerzetels heeft. Dat is niet zo. Integendeel, er is een overduidelijke meerderheid in het parlement om gewoon te doen wat de premier op de tribune van de VN heeft verklaard: dit pact steunen. Dan moet er maar gewerkt worden met een wisselmeerderheid”, besluit Calvo.