Vandaag heeft de interim-regering van Sophie Wilmès de eed afgelegd. Donderdag volgt een debat in de Kamer van Volksvertegenwoordiger. De fractie Ecolo-Groen zal vanuit het parlement de regering steunen om snel en efficiënt te kunnen strijden tegen Corona. “Allemaal samen, dat moet ook in de politiek zo zijn”, aldus fractieleider Kristof Calvo.

“Strijden tegen Corona is het enige wat op dit moment echt belangrijk is. Het virus kent geen taal of ideologie. Voor ons ligt het motto dus voor de hand: allemaal samen, tous ensemble. Deze uitzonderlijke omstandigheden vragen om samenwerking en solidariteit, ook tussen partijen en politici”, aldus fractieleider Kristof Calvo.

“Helaas is er voorbije negen maanden geen volwaardige regering gevormd. Deze samenwerking tussen regering en parlement is bijgevolg de beste manier om ons land door deze ongeziene crisis te loodsen. Op een moment als deze bestaat er geen meerderheid en geen oppositie. Eendracht is wat ons land nodig heeft, om maximaal onze zorgverleners, werknemers en personen en bedrijven te ondersteunen”, besluit hij.