foto: archief

…Monitoringcomité geeft dikke buis voor het begrotingswerk van Michel en Van Overtveldt…

“Ongezien. Voor het eerst komt het Monitoringcomité, de begrotingswaakhond, openlijk in opstand tegen de regering. We zien al jaren dat de federale regering de voor hen pijnlijke begrotingsresultaten wil verbloemen. Maar politieke druk op het Monitoringcomité, dat kan echt niet door de beugel”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. Vanmiddag wil hij de regering hierover ondervragen in de Kamer.

In het rapport van het Monitoringcomité staat te lezen dat de voorzitter (van Open VLD-signatuur) geweigerd heeft het advies van de leden van het comité te volgen, zodat de te leveren inspanning kleiner uitvalt dan het in werkelijkheid is. “Nu bedraagt die inspanning voor 2019 minstens 2,6 miljard, maar dat bedrag kan zelfs verdubbelen”, aldus Calvo. “Het Monitoringcomité wijst immers op de veronderstellingen over de voorafbetalingen van belastingen en de taxshift waarvan niet zeker is dat ze de Europese toets overleven. In het rapport staat zwart op wit dat de leden van het comité dit wensten op te nemen, maar dat is dus geweigerd. Het advies van deze specialisten wordt gewoon gecensureerd.”

Calvo hekelt het begrotingswerk van de federale regering. “Het rapport van het Monitoringcomité leest als een dikke buis voor het begrotingswerk van Michel en Van Overtveldt. De begroting op orde zetten was nochtans dé belofte van deze regering. Dit is ronduit slecht bestuur. Zo zwak scoren op je eigen keuzevak is een blamage”, besluit hij.