rekenhof-wikimedia

…onafhankelijke Rekenhof moet de kans krijgen om de uitkomst van deze begrotingscontrole grondig door te lichten…

De Ecolo-Groenfractie heeft zondag aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd dat het Rekenhof de begrotingscontrole mag doorlichten. “Op dit moment beperkt het begrotingsdocument van de regering-Michel zich tot twee velletjes A4-papier. Nu we die tabellen hebben kunnen inkijken, stuiten we op heel wat vaagheden en onzekerheden. We zijn nog niet vergeten dat deze begrotingscontrole van start ging met rekenfouten en veel hocus-pocus met cijfers. Het onafhankelijke Rekenhof moet de kans krijgen om de uitkomst van deze begrotingscontrole grondig door te lichten”, legt federaal fractieleider Kristof Calvo uit.

“Als je met de info die nu beschikbaar is, alle maatregelen die onzeker zijn optelt, kom je aan ongeveer 1 miljard euro inkomsten of besparingen die minstens onzeker zijn. Dat is de helft van de inspanning”, merkt hij op.

Kristof Calvo: “Er is op Hertoginnedal veel geknipt en geplakt. Opnieuw budgettaire nonchalance kunnen we ons echt niet veroorloven. Dit document zou tot op de euro moeten uitleggen hoe de regering-Michel zal omgaan met het geld van de belastingbetalers. De regering-Michel beloofde goed bestuur. Daarom vragen we een doorlichting door het Rekenhof. Dit kan snel gebeuren, en dan zal de begrotingsdiscussie ten minste op basis van realistische cijfers gebeuren”.

Lijstje van de onzekere begrotingsposten (inkomsten of nieuwe besparingen)

1. Structurele uitgaven die de regering wil neutraliseren

De regering besliste om 495 miljoen euro uitgaven voor veiligheid ivm terrorisme te neutraliseren. De minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon zei dat een groot deel van deze uitgaven voor de aanwerving van nieuwe politie-agenten zullen dienen. We kunnen er van uitgaan dat minstens twee-derde van deze uitgaven structureel zullen zijn, dus 300 miljoen euro.

2. Inkomsten of besparingen die opnieuw geïntegreerd werden, maar onzeker blijven

  • de Karaattaks voor 50 miljoen euro heeft nog het akkoord van de Europese Unie nodig
  • de ‘redesign’ van de federale administratie voor 100 miljoen euro, terwijl er nog niets concreet werd sinds de aankondiging van de maatregel

3. Andere uitgaven waarvan de inkomsten onzeker zijn

  • de permanente fiscale regularisering voor 250 miljoen euro, waarvoor de rechtsgrond nog niet bestaat
  • de vermindering van de BTW op de schoolgebouwen voor 100 miljoen euro
  • de onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting voor 200 miljoen euro
  • de Kaaimantaks voor 340 miljoen euro
  • de belasting op de meerwaarden voor 34 miljoen euro, waarvan blijkt dat ze de staatskas vooral geld doet verliezen

4. Punten waarover nog geen informatie is

  • de verschillende besparingen in de gezondheidssector voor 170 miljoen euro
  • de verschillende maatregelen met verscherpte controle op de sociale uitkeringen voor bijna 100 miljoen euro