“Hier hebben we voor gewaarschuwd. Minister van Energie Marghem (MR) heeft deze problemen helemaal zelf gecreëerd.” Dat is de reactie van Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Tinne Van der Straeten. “Maar het is meteen ook een kans. We kunnen de kerncentrales ook gewoon sneller sluiten, dankzij dit arrest, en hernieuwbare energie zo een boost geven.”
 
“Het arrest is een kans om de energietransitie te versnellen in plaats van tijd te verliezen met problemen van het verleden. In plaats van weer 1 stap achteruit te zetten, moeten we nu 2 stappen vooruit zetten. De komende tijd wordt het best benut om de investeringen in hernieuwbare te versnellen. Zo kunnen we Doel 1 en Doel 2 sluiten ten laatste op 1 januari 2023. We weten dat de investeerders voor hernieuwbare energie klaar staan, de middelen beschikbaar zijn en dat er draagvlak is bij de bevolking,” aldus Van der Straeten.
 
Een verrassing is het arrest volgens Groen niet. Calvo. “Dit arrest is het gevolg van de koppigheid en het amateurisme aan waarmee Energieminister Marghem de levensduurverlenging heeft beslist: in de achterkamertjes, zonder inspraak van het publiek. We hebben hier meermaals voor gewaarschuwd. Dezelfde koppigheid en amateurisme was er toen de MER-richtlijn werd omgezet: ook hier werd geen rekening gehouden met levensduurverlenging. De regering moet haar werk dus 2 keer over doen. In plaats van hier tijd mee te verliezen, laten we de tijd benutten om werk te maken van hernieuwbare energie,” besluit Calvo.