Als een minderheidskabinet ooit de schoolstrijd kon beslechten, waarom zou deze minderheidsregering dan niet de armoede kunnen bestrijden? Door eindelijk, zoals al in het regeerakkoord beloofd, de uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens.