…gewezen adjunct-kabinetschef van minister Vandeput (foto) nu aan de slag is als lobbyist voor Lockheed Martin… (Photo Rastislav Polak - public domain)

“Opnieuw is er een boswachter die stroper wordt. Dat moet nu maar eens ophouden”. Dat zeggen Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Stefaan Van Hecke over het nieuws dat de gewezen adjunct-kabinetschef van Defensieminister Vandeput nu aan de slag is als lobbyist voor vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Voor de groenen is de maat nu vol. Ze dringen aan op de stemming van hun wetsvoorstel om een afkoelingsperiode voor kabinetsmedewerkers in te voeren.

Met zo’n afkoelingsperiode wordt het onmogelijk dat kabinetsmedewerkers meteen aan de slag gaan bij bedrijven in de sector waar ze net beleid over moesten maken. “Zo vermijden we ook dat informatie vanuit het beleid misbruikt wordt door bedrijven. Ons voorstel ligt al een tijd voor in de schoot van de Kamer. Dit nieuwe voorbeeld toont aan dat het tijd is om het te stemmen”, aldus Stefaan Van Hecke.

Ook in de werkgroep Politieke Vernieuwing is er lang over zo’n afkoelingsperiode gedebatteerd, vertelt Kristof Calvo. “N-VA was toen tegen. Dat kunnen ze toch niet volhouden, nu we weer zo’n voorbeeld hebben? En dan nog in zo’n netelig miljardendossier. Vandeput klopt zich op de borst dat hij de kwestie heeft laten onderzoeken met een audit. Nog beter zou zijn dat zijn partij haar verzet staakt. Dan worden zulke toestanden gewoon onmogelijk”, besluit Calvo.