Aan de vooravond van 1 mei: werk maken van werkbaar werk

Aan de vooravond van 1 mei: werk maken van werkbaar werk

Stress is welvaartsziekte nr 1 geworden in ons land. Onze ‪1 mei-boodschap: maak van arbeid een positief verhaal en zorg voor werkbaar werk. Groen reikt daarom de hand naar de regering en sociale partners: laten we samen van arbeid een positief verhaal maken. Te...
Roekeloze regering verknoeit kans op sociale vrede

Roekeloze regering verknoeit kans op sociale vrede

Na de verwerping van ABVV, de afwijzende houding van het ACV, verzet ook het ACLVB zich tegen de eenzijdige verstrenging van de brugpensioenmaatregelen door de federale regering. Volgens Groen heeft de federale regering een serieuze kans gemist op sociale vrede....

Regering zou sociale partners moeten bedanken

De federale regering twijfelt blijkbaar nog om het akkoord van de Groep van 10 over de SWT-regeling te valideren. Groen begrijpt deze houding van de regering Michel niet. Federaal fractieleider Kristof Calvo en kamerlid Evita Willaert roepen de regering op om het werk...

Rapport Planbureau: minder inkomen en amper extra jobs

Daar waar vice-premier Kris Peeters enkele weken geleden nog 60 000 jobs aankondigde (en minister Van Overtveldt in oktober nog 80.000 jobs), blijkt de totale impact van het regeringsbeleid veel negatiever te zijn. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, vandaag...

Voor duurzame sociale vrede is meer nodig

Groen verwelkomt uiteraard dat er stappen worden vooruit gezet inzake loonvorming en uitkeringen. Maar dat is volgens de partij niet voldoende. “We zijn verheugd dat er een basis ligt voor een deelakkoord met de meeste sociale partners over lonen en uitkeringen. We...