Onafhankelijke pensioencommissie kan draagvlak creëren voor brede pensioenhervorming

Onafhankelijke pensioencommissie kan draagvlak creëren voor brede pensioenhervorming

Het is nog steeds onduidelijk wat het zomerakkoord betekent voor de pensioenen van onder meer vijftigplussers. Daarom lanceren fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) vandaag samen een oproep. “Het pensioendossier moet dringend uit de politieke modder. Hervormingen moeten deel uitmaken van een gedragen totaalvisie. Door de Pensioencommissie terug aan het werk te zetten, kan die er nog komen deze beleidsperiode”, aldus Calvo & Nollet. Elk half jaar beslist de regering een nieuwe maatregel zonder een duidelijke globale visie. “Deze manier van werken is echt niet goed. Daar komt nu nog het gekibbel tussen de regeringspartijen en heel wat onduidelijkheid bovenop. Resultaat: veel onzekerheid bij huidige en toekomstige gepensioneerden. Dat is eigenlijk niet menselijk, al die onzekerheid”, vindt Calvo. Een eerste stap is het terug aan het werk zetten van de Pensioencommissie. Uiteindelijk moet uiteraard de politiek de knopen doorhakken. “Voor zo’n thema zelfs liefst meerderheid en oppositie samen. Hoe breder het draagvlak, hoe beter. Maar de Pensioencommissie kan wel belangrijk werk leveren. In haar eerder werk hebben ze ook al interessante aanzetten gegeven, bijvoorbeeld een waardig basispensioen voor iedereen en een bijdrage van de grootste vermogens”, besluit...
Pensioenen van mensen zijn zo belangrijk, en dan krijg je dit schouwspel

Pensioenen van mensen zijn zo belangrijk, en dan krijg je dit schouwspel

‘Hallucinant. Pijnlijk. Bijzonder oneerlijk’, zo reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo op de persconferentie van premier Charles Michel over de pensioenen. De premier kondigde aan dat de regering nog steeds geen beslissing nam. Vijftigplussers die hun baan verliezen zouden nu toch hun pensioen kunnen zien verminderen. Gisteren reageerde Groen nog tevreden op de terugtrekking van de maatregel. Maar de federale regering heeft blijkbaar toch beslist niets te beslissen. ‘Dit kan toch echt niet? Mensen blijven in onzekerheid. Dit is werkelijk oneerlijk en onmenselijk. De regeringspartijen rijden zich vast in hun eigen grote gelijk’, aldus Calvo. Calvo verwacht snel duidelijkheid. ‘De pensioenen van mensen zijn te belangrijk. Wij verwachten Michel maandag in het parlement voor tekst en uitleg. Dit moet echt ophouden. Onze vraag blijft: trek de maatregel in. Ook mensen die een keer pech hebben verdienen een waardig...
Pensioenen: maatregel voor 50-plussers intrekken is slechts eerste stap

Pensioenen: maatregel voor 50-plussers intrekken is slechts eerste stap

Het lijkt erop dat de regering de maatregel eindelijk intrekt, en dat er voor werkloze 50-plussers niets verandert. Dat is een goede zaak. Het is goed dat Michel het signaal van heel wat Belgen en de oppositie oppikt. Dat mag en moet zeker gezegd worden. Evengoed blijft er nog heel wat onduidelijkheid. We zijn daarom benieuwd naar de kleine letters van het akkoord. Hopelijk communiceert Michel nu wel duidelijk en eerlijk. Zeker in een thema als pensioen is dat belangrijk. Groen heeft ook nog heel wat vragen over het financiële plaatje. Deze maatregel ging om een besparing van 20 miljoen euro, maar in het zomerakkoord staat nog bijkomend 273 miljoen euro pensioenbesparingen. Ook die moet de regering herbekijken. Wij zouden in elk geval andere keuze maken dan besparen bij gepensioneerden. Dat de regering oudere werkzoekenden aan de slag wil krijgen is positief, maar dan moeten bedrijven hen ook nog een kans willen geven. Ook daar is werk aan de...

Aan de vooravond van 1 mei: werk maken van werkbaar werk

Stress is welvaartsziekte nr 1 geworden in ons land. Onze ‪1 mei-boodschap: maak van arbeid een positief verhaal en zorg voor werkbaar werk. Groen reikt daarom de hand naar de regering en sociale partners: laten we samen van arbeid een positief verhaal maken. Te beginnen met een actieplan dat stress en burn-outs moet...
Roekeloze regering verknoeit kans op sociale vrede

Roekeloze regering verknoeit kans op sociale vrede

Na de verwerping van ABVV, de afwijzende houding van het ACV, verzet ook het ACLVB zich tegen de eenzijdige verstrenging van de brugpensioenmaatregelen door de federale regering. Volgens Groen heeft de federale regering een serieuze kans gemist op sociale vrede.  “Draagvlak voor belangrijke hervormingen wordt door de roekeloze houding van de regering zomaar weggegooid. Het primaat van de politiek is niet hetzelfde als dictaat van de politiek,” aldus Groen-voorzitster Meyrem Almaci. De regering met CD&V, N-VA en Open VLD treft met haar ondoordachte aanpassingen schuld in de verwerping van het akkoord door de Groep van 10.  Fractieleider Kristof Calvo: “De regering heeft haar kans op sociale vrede gemist. Oudere werknemers moeten nu langer beschikbaar zijn. Maar de vraagt blijft wel: voor welke jobs? Op dat vlak ligt er niets op tafel.” Groen-voorzitter Meyrem Almaci hekelt vooral de houding van N-VA: “De N-VA wil blijkbaar niet dat werkgevers en werknemers samen de eenzijdige regeringsmaatregelen bijsturen. Uiteraard moeten regering en parlement volop hun rol kunnen spelen. Maar het primaat van de politiek is geen dictaat van de politiek. Daar lijkt de N-VA steeds meer op aan te sturen.” Volgens fractieleider Kristof Calvo is het een goede zaak dat de contractbreuk met mensen die al op brugpensioen waren is geschrapt. Voor nieuwe instromers zal de regering echter meer moeten doen. “Sollicitatiecursussen organiseren levert mensen nog geen jobs op. De echte oplossingen zijn een tax shift om arbeid goedkoper te maken, het aanpakken van de leeftijdsdiscriminatie en meer begeleiding op maat. Laten we alsjeblieft ook niet vergeten dat 1 op 5 jongeren geen vaste baan heeft”, aldus Calvo. Groen kijkt uit naar de...

Regering zou sociale partners moeten bedanken

De federale regering twijfelt blijkbaar nog om het akkoord van de Groep van 10 over de SWT-regeling te valideren. Groen begrijpt deze houding van de regering Michel niet. Federaal fractieleider Kristof Calvo en kamerlid Evita Willaert roepen de regering op om het werk van de sociale partners te respecteren. “Premier Michel zou de Groep van 10 moeten bedanken in plaats van hun resultaten in vraag te stellen. Eigenlijk doen de sociale partners wat de regering op dit moment niet kan of wil: evenwichtige akkoorden boeken en rekening houden met de concrete situatie van werknemers en werkgevers”, aldus Calvo. Evita Willaert vindt de nieuwe SWT-regeling evenwichtiger: “Het bereikte akkoord kan best gerespecteerd worden. Zo komt er een einde aan de lange periode van onzekerheid voor veel mensen. De contractbreuk is dan van tafel. De nieuwe regeling houdt meer rekening met de moeilijke situatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. We moeten hun kansen op een baan versterken in plaats van pestmaatregelen uit te vaardigen.” Groen hoopt dat de federale regering structureel meer respect opbrengt voor het werk van sociale partners. “Blijkbaar stoort het de N-VA dat vakbonden en werkgevers nu deelakkoorden boeken. Het regeerakkoord en de begroting is onevenwichtig en onrechtvaardig. Als er desondanks concrete stappen worden gezet, moet dat toegejuicht worden”, besluit...

Rapport Planbureau: minder inkomen en amper extra jobs

Daar waar vice-premier Kris Peeters enkele weken geleden nog 60 000 jobs aankondigde (en minister Van Overtveldt in oktober nog 80.000 jobs), blijkt de totale impact van het regeringsbeleid veel negatiever te zijn. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, vandaag voorgesteld in de Kamercommissie Sociale Zaken.  “Voor het eerst krijgen we informatie over de impact van de besparingen op jobs en koopkracht. Het plaatje ziet er dan plots een stuk minder fraai uit: minder gezinsinkomen, een daling van het BBP en amper 10 000 jobs extra in 2018. Dat komt omdat maatregelen ook jobs vernietigen,” aldus federaal fractieleider Kristof Calvo.  Kamerlid Evita Willaert: “Net op de dag dat N-VA de beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd terug op tafel legt, blijkt dat de netto-uitkomst van de maatregelen van de regering de komende legislatuur nauwelijks jobs creëert. ‘Als werklozen geen geld meer krijgen, zullen ze wel wat harder beginnen zoeken,’ luidt het adagio van de N-VA. Maar vandaag werd weer maar eens pijnlijk duidelijk: zoeken naar welke jobs?” Deze studie moet een wake up call zijn voor de regering en het parlement. “Met een tax shift, en dus lagere lasten op arbeid, en het ongedaan maken van een aantal drastische besparingen in de sociale zekerheid kunnen we het tij weer keren,” besluiten Calvo en...

Voor duurzame sociale vrede is meer nodig

Groen verwelkomt uiteraard dat er stappen worden vooruit gezet inzake loonvorming en uitkeringen. Maar dat is volgens de partij niet voldoende. “We zijn verheugd dat er een basis ligt voor een deelakkoord met de meeste sociale partners over lonen en uitkeringen. We zijn blij dat de aanhoudende druk van maatschappelijk protest enigszins geloond heeft. Maar voor duurzame sociale vrede is meer nodig. Het regeerakkoord en de begroting zijn nog altijd even onevenwichtig,” aldus Meyrem Almaci, voorzitter Groen, en Kristof Calvo, federaal fractieleider. Groen waarschuwt dat de sociale vrede hiermee nog niet gegarandeerd is. Almaci: “Een deelakkoord met een deel van de sociale partners is nog geen sociale vrede. Een beperkte verhoging van de lonen en de uitkeringen is nog geen sociaal beleid. Dit beperkte akkoord vormt geen compensatie voor de indexsprong, de drastische besparingen in de sociale zekerheid en de andere facturen die de Vlaamse en federale regering aan de gezinnen presenteert. De kern van het protest was onrechtvaardigheid. Het akkoord van acht neemt die onrechtvaardigheid niet weg.” Groen roept de federale regering op om verder te gaan. “Als de regering sociale vrede wil, zijn de belangrijkste hefbomen daartoe heel duidelijk: het schrappen van de indexsprong en duidelijke garanties op een tax shift. Enkel met een ernstige tax shift zal deze regering een duurzame sociale vrede kunnen creëren, en dat is in het belang van iedereen. Met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens kunnen we overgaan tot een verlaging van de lasten op arbeid van minstens 3 miljard euro,” besluit...

Ondernemerschap is niet van rechts

”Allerliefste overheid, ik heb het moeilijk. Moeilijk om met een duurzame en op de lange termijn gerichte aanpak waardevol om te gaan met mijn mensen.” Ik citeer een bijdrage van Harry Demey, CEO van communicatiebureau LDV United, in De Tijd. Demey breekt een lans voor een duurzaam ondernemerschap met beperkte marges en veel aandacht voor de medewerkers, ‘zijn mensen’. Demeys pleidooi doet me spontaan denken aan Koen Roman, een van onze nieuwe krachten in het partijbestuur van Groen. Bij Groen zetelen er naast de parlementsleden immers ook vrijwilligers in het partijbureau, de wekelijkse afspraak op maandagochtend. Deze vrijwilligers zijn enkele weken geleden aangeduid door onze leden tijdens het voorzitterscongres. Koen is daar een van. De joviale Oudenaardist is manager bij wegenbouwer Heymans. Hij charmeerde als nieuwkomer ons ledencongres met een pleidooi voor maatschappelijk ondernemerschap. De handen gingen op elkaar na zijn duidelijke neen tegen de sociale dumping van Oost-Europese arbeiders in zijn sector. In de discussie over de stakingspiketten zorgde hij deze week voor de broodnodige nuance. “Als jullie maandag piketten plaatsen, sluit niet zoals de voorbije weken hele industriezones af waar zich ook kleine en lokale bedrijven bevinden”, aldus Roman over de vakbonden op zijn Facebook. Ik ben het daar mee eens. Dat mensen staken en protesteren is logisch, legitiem en zelfs belangrijk. Als je nu niet staakt, dan nooit meer. Maar enige selectiviteit zou het draagvlak van de acties wel kunnen verhogen. Als maandag in kmo Janssens of Peeters werknemers echt goesting hebben om te werken, moet dat kunnen. Nuance over zaken als de piketten is broodnodig. Vlaanderen heeft nood aan meer Harry Demeys en Koen Romans....

ATV-debat over Nationale Betoging

In het ATV-programma 'Wakker op Zondag' ging ik in debat over de Nationale Betoging met Rudi Kennes (ABVV), Zuhal Demir (N-VA) en Marc Lambotte (Agoria).“De Vlaamse en federale regeringen wentelen hun begrotingsinspanningen op een onevenwichtige manier af op de werkende...