Ook goed nieuws: weldra burgerinitiatief in de Kamer

Ook goed nieuws: weldra burgerinitiatief in de Kamer

Met een hallucinant interview zette Kamervoorzitter Siegfried Bracke onze werkzaamheden in de werkgroep Politieke Vernieuwing van de Kamer onder hoogspanning. Terwijl we het thema nog aan het bespreken zijn, pleit Bracke pro cumul en wil hij dat de Kamervoorzitter gewoon kan blijven bijklussen.  Omdat ook de media vooral focust op wat niet dreigt te lukken, lijkt het bijna alsof er niets lukt in de werkgroep. Dat is gelukkig niet zo. Er zijn een aantal relevante stappen binnen handbereik. Een belangrijke hervorming die eveneens gisteren werd besproken blijft bijvoorbeeld helemaal onder de radar. Een voorstel van Ecolo-Groen, maar ook o.a. CD&V en Open VLD, geniet duidelijk steun in de werkgroep. Belangrijke hervorming? Ja, het mogelijk maken van een echt burgerinitiatief in de Kamer. Weldra zullen geëngageerde burgers die zich organiseren een thema op de agenda van het parlement kunnen plaatsen. Nu bestaat er al een oubollig petitie-systeem, maar dat werkt eigenlijk echt niet. Er komt nu dus een nieuw systeem: 50.000 – wellicht zelfs slechts 20.000 – handtekeningen zullen volstaan om een thema te agenderen. Daar kan zelfs een wetsvoorstel aan gekoppeld worden. Het verzamelen van de handtekeningen kan gebeuren via een toegankelijk elektronisch platform, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. De initiatiefnemers zullen dan uiteindelijk gehoord worden in de Kamer zelf. Met zulke doorbraken ben ik oprecht tevreden. Het maakt het parlement een meer open huis en betrekt burgers meer bij politiek. Dat is voor mij echte politieke vernieuwing, meer nog dan de – uiteraard relevante – discussies over salarissen en statuten. Kortom, de werkgroep Politieke Vernieuwing is lang niet altijd kommer en kwel. Het is soms wat...
Zijn bijbaantjes waren aanleiding voor onderhandelingen politieke vernieuwing, maar Bracke stelt nu al veto in de media

Zijn bijbaantjes waren aanleiding voor onderhandelingen politieke vernieuwing, maar Bracke stelt nu al veto in de media

Groen-fractieleider Kristof Calvo, lid van de werkgroep politieke vernieuwing, reageert verontwaardigd op de uitspraken van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) deze ochtend bij RTBF radio. Terwijl de werkgroep zich nog volop buigt over het thema, kondigt Bracke al aan dat hij zal blijven cumuleren. Hij herhaalt nog eens zijn fameuze uitspraak dat belangenconflicten eigenlijk een goede zaak zijn. “Heeft Bracke dan niets geleerd? Zijn bijbaantjes waren mee de aanleiding van de werkgroep. Nu wil hij dat alles bij het oude blijft. Terwijl we nog volop aan het onderhandelen zijn over dit thema, komt hijzelf met een veto in de media”, aldus Calvo. Groen heeft zelf een voorstel uitgewerkt om het Kamervoorzitterschap helemaal te vernieuwen. “Voor ons was het aanvaardbaar dat de Kamervoorzitter evenveel zou verdienen als de premier. Het is immers een belangrijke functie in onze democratie. Maar dan wel geen cumul meer. Bracke wil nu de twee: het loon van de premier en blijven mandaten en vergoedingen combineren alsof hij een gewoon parlementslid is. Dat kan uiteraard niet”, legt Calvo uit. Calvo hekelt ook Brackes poging om de werkzaamheden van de werkgroep politieke vernieuwing nog te bemoeilijken. “In de werkgroep zoeken we vanuit de oppositie naar oplossingen samen met de meerderheid. Dat is al niet eenvoudig. Te vaak stuiten we op een veto van één van de meerderheidspartijen. Nu zijn er ook nog eens deze uitspraken van Bracke, nota bene de Kamervoorzitter zelf. Bracke maakt het de werkgroep zo wel heel moeilijk. Zo iemand verdient het eigenlijk niet om de Kamer te leiden”, aldus Calvo....
Strengere regels nodig voor Kamervoorzitter: cumulverbod, lager loon en verkozen met 2/3de meerderheid

Strengere regels nodig voor Kamervoorzitter: cumulverbod, lager loon en verkozen met 2/3de meerderheid

De Kamervoorzitter moet voortaan minder verdienen, verkozen worden door de Kamerleden op basis van een visienota en moet onderworpen worden aan strengere cumulregels, dat is het voorstel dat de Ecolo-Groenfractie lanceert nadat bekend werd dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke bijkluste als adviseur bij Telenet. Het Kamervoorzitterschap is niet zomaar een functie. Het is een bijzonder belangrijke rol in onze parlementaire democratie. Hij of zij moet bruggen bouwen tussen meerderheid en oppositie en een motor worden van continue politieke vernieuwing. In een brief naar de werkgroep Politieke Vernieuwing binnen de Kamer vraag Ecolo-Groen om de benoeming van de Kamervoorzitter los te koppelen van de regeringsonderhandelingen. Het aanduiden van de definitieve voorzitter zou dan snel na de verkiezingen kunnen gebeuren, ongeacht het verloop van de formatie. De Kamervoorzitter moet ook een vrouw of man zijn met duidelijke ambities voor het parlement en onze democratie en moet minstens ook door een deel van de oppositie gedragen zijn. Daarom is het belangrijk dat kandidaten vooraf een visienota presenteren en op zoek zouden moeten naar een tweederdemeerderheid voor hun benoeming. Verder is het essentieel dat een Kamervoorzitter 100% onafhankelijk is: het Kamervoorzitterschap combineren met ander publieke of privémandaten, zelfs dat van gemeenteraadslid, vinden wij geen goed idee. Ook in het loon van de Kamervoorzitter kan gesnoeid worden: nu verdient die maandelijks 16.925 euro, dat is de helft meer dan de premier van dit land. Ecolo-Groen wil dat loon terugbrengen tot dat van de premier, zowat 11.000 euro, eventueel aangevuld met een symbolische euro als eerste burger van het...
Opiniestuk De Morgen: “Nog maar eens een werkgroep? Niet zomaar één, hoop ik”

Opiniestuk De Morgen: “Nog maar eens een werkgroep? Niet zomaar één, hoop ik”

“Iedereen heeft zijn lade met oude voorstellen nog eens leeggeschud en noemt dat nu vernieuwing. Ik vrees dat de kar te zwaar geladen is”. Echt enthousiast klinkt mijn collega Monica De Coninck (sp.a) niet over de opstart van de werkgroep Politieke Vernieuwing in de Kamer. Het was ook de teneur in de rest van het artikel (DM 6/3). Teveel prioriteiten, te weinig focus, klonk het voorbarig. Nog maar eens een werkgroep, hoor je al. Ik heb het eerlijk gezegd wat gehad met zulke stukken. Natuurlijk hadden heel wat maatregelen al eerder moeten gestemd zijn. Die van de parlementaire pensioen bijvoorbeeld. Ik ben net 30, maar al maanden moet ik over mijn pensioen praten. Natuurlijk moeten over affaires zoals Kazakhgate, de Publizaken en het bijklussen van onze Kamervoorzitter scherpe analyses verschijnen. Maar politieke berichtgeving glijdt wel wat af naar scorebordjournalistiek, waar een gezonde scepsis over hoe en wat toch steeds vaker flirt met antipolitieke gevoelens. Dat is niet onschuldig. Het versimpelt politiek te zeer tot iets dat eenvoudig zou zijn. Het omarmt te weinig de rijkdom van wetgevend werk en inhoudelijke conflicten daaromtrent. Net op een moment dat er terecht wordt getwijfeld aan wat (parlementaire) politiek nog kan betekenen, is er ook wel een cruciale rol weggelegd voor media in het duiden van de complexiteit en de diversiteit van die instellingen. Zeg dus nog niet “nog maar eens een werkgroep”, maar geef die het voordeel van de twijfel. Dat is wat ik ook doe, ondanks de vele redenen om te twijfelen aan de formule en aan de agenda van sommige partijen. Inderdaad, er zijn valkuilen. We gaan de vis niet...
Nood aan Kamervoorzitter die boven het gewoel staat en die weet te verenigen

Nood aan Kamervoorzitter die boven het gewoel staat en die weet te verenigen

“Zeker in deze tijd heeft de Kamer nood aan een voorzitter die ietwat boven het gewoel staat en aan wiens integriteit we niet hoeven te twijfelen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Tijdens de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders in de Kamer, van vandaag zal de Ecolo-Groen fractie dit ook aankaarten naar aanleiding van de recente heisa rond de persoon van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). “Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en niemand verbiedt Bracke om stevig oppositie te voeren in Gent. Maar zijn optreden de laatste uren en dagen is echt weinig fraai. Wij gaan dit straks ook aankaarten want wij zijn daar zeer bezorgd over. Nu onze democratie toch wat in woelige tijden verkeert, hebben we een Kamervoorzitter nodig die aan de kar trekt en weet te verenigen”, legt Calvo uit. Calvo hoopt dat ook de andere fracties vandaag een duidelijk signaal geven aan Bracke. “Net nu we over partijgrenzen heen moeten werken rond eerlijke en transparante politiek hebben we een sterke, gedragen parlementsvoorzitter nodig. Ik hoop dat iedereen dat vindt. Want het is ook voor iedereen, voor elke fractie, voor het hele parlement, belangrijk. Wij hopen dat Bracke dit ook tijdig inziet”, besluit Calvo. Net vandaag buigt de conferentie van de voorzitters zich over het voorstel van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond maatregelen inzake politieke vernieuwing en good governance, zoals decumul en transparantie inzake bezoldigingen. “Dat werk moet meteen beginnen. Ook daarvoor rekenen we op de Kamervoorzitter”, besluit...
Publipart: “In de Kamer al daad bij het woord voegen”

Publipart: “In de Kamer al daad bij het woord voegen”

Woensdag 15 februari buigt de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders, zich een tweede keer over de vraag van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond politieke vernieuwing en good governance. Groen-fractieleider Kristof Calvo hoopt dat er nu wel groen licht komt om samen aan nieuwe wetgeving te werken. “Het is goed dat partijen de voorbije 24 uur voorstellen hebben gedaan. Tijd om de daad bij het woord te voegen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Al voor Publipart, mede naar aanleiding van Publifin, pleitte Ecolo-Groen voor een federaal initiatief over partijgrenzen heen. Vorige week was nog niet duidelijk of alle partijen zo’n traject rond politieke vernieuwing wensten te starten. Calvo hoopt dat er nu wel consensus kan worden bereikt, nu ook in Vlaanderen zaken aan het licht zijn gekomen. “Politieke vernieuwing, eerlijke politiek, daar is ook federaal heel wat werk rond te verrichten. Ecolo-Groen heeft veel voorstellen klaar, zelfs al een tijdje ingediend. Er is ons voorstel inzake decumul voor parlementsleden en een voorstel om ook alle bezoldigingen voor mandaten publiek te maken”, legt hij uit. Calvo kijkt ook uit naar de houding van N-VA en Kamervoorzitter Siegfried Bracke. “N-VA verwijt ons geheel ten onrechte antipolitiek. Burgemeesters die kaarten in de Kamer of het combineren van megavergoedingen, dàt voedt het wantrouwen. Met onze voorstellen willen we de politiek net eerlijker en geloofwaardiger...