Groen en Ecolo vragen Belgische klimaatwet met bindende doelstellingen

Groen en Ecolo vragen Belgische klimaatwet met bindende doelstellingen

Vandaag vergaderen alle parlementsleden in ons land over het klimaatbeleid. De centrale vraag: welke instrumenten kunnen er ingezet worden om werk te maken van een gecoördineerd klimaatbeleid. Voor Groen & Ecolo is dit heel duidelijk: het beste instrument hiervoor is een Belgische klimaatwet met bindende doelstellingen op korte en lange termijn. Beide partijen leggen de lat hiermee bewust zeer hoog. Groen-fractieleider Kristof Calvo: “Aan het huidige tempo gaat België haar doelstellingen niet halen. Niet voor 2020, en al zeker niet voor 2030. Maar opgeven is geen optie. We hebben nu nood aan een efficiënte en ééndrachtige aanpak. Die vraag wordt gesteund door heel wat burgers en bedrijven. Iedereen is gebaat bij een ambitieus klimaatbeleid. En alle bevoegde ministers moeten onmiddellijk zo’n beleid gaan voeren.” Voor Groen & Ecolo is de beste garantie daartoe een Belgische klimaatwet, waarin bindende doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen worden vastgelegd op korte èn op lange termijn. Kristof Calvo: “In het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn dergelijke wetten al goedgekeurd. Ook het nieuwe Nederlandse kabinet Rutte III wil een klimaatwet laten goedkeuren in de Tweede Kamer. Die wet is nog stukken ambitieuzer dan wat Europa Nederland oplegt: Rutte III gaat voor 49% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. Het is nog niet duidelijk hoe men dit gaat realiseren, maar door doelstellingen vast te leggen kan je ze ook meten en verder opvolgen. Ook ons land moet ambitieus zijn. Met een legislatuuroverschrijdende klimaatwet moeten de verschillende regeringen zich ertoe verbinden de doelstellingen te halen.” Groen & Ecolo vragen de regeringen Michel, Bourgeois, Vervoort en Borsus dringend een versnelling hoger te schakelen. Vlaams...
Terugschroeven klimaatambitie lijkt wel een sollicitatie van Marghem voor de administratie van Trump

Terugschroeven klimaatambitie lijkt wel een sollicitatie van Marghem voor de administratie van Trump

Minister Marghem wil de klimaatambities van ons land terugschroeven. De vermindering van de broeikasgassen-uitstoot tegen 2030 met 35 procent die was afgesproken, vindt ze nu teveel: ze wil met Europa onderhandelen over een lager percentage. We wisten al dat klimaat niet de grootste prioriteit was van deze regering, maar dit is zeven bruggen te ver. Vorige week had de premier Michel nog felle kritiek op de beslissing van Trump om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen. Nu lijkt het of er fans van Trump in de regering zitten. Dit lijkt wel een sollicitatie van Marghem voor de administratie van Trump. Hier kan geen sprake van zijn: het probleem is niet dat de Europese ambities te groot zijn, maar dat ons land te weinig doet. De argumenten die Marghem aanhaalt, lijken ook te dateren van het pre-Al Gore-tijdperk. Ze verwijst naar de vele verouderde gebouwen in ons land, maar het renoveren en isoleren van die verouderde gebouwen kan net jobs opleveren. België moet de lat niet lager laten leggen, maar net een tandje bijsteken. Groen en Ecolo vragen dan ook dat premier Michel en de coalitiepartners Marghem terugfluiten. Dit ideetje mag de middag niet overleven. België mag niet de mini-VS worden in...
Goed dat premier Michel klimaatdumping Trump afwijst: nu tijd voor klimaatdaden

Goed dat premier Michel klimaatdumping Trump afwijst: nu tijd voor klimaatdaden

Premier Charles Michel pleit voor economische maatregelen tegen de VS, als reactie op de terugtrekking uit het Klimaatakkoord van Parijs. Hij volgt daarmee het pleidooi van Ecolo en Groen eerder deze week. Federaal fractieleider Kristof Calvo (Groen) is tevreden, maar roept Michel op om de daad bij het woord te voegen. “Het is goed dat de premier de beslissing van Trump duidelijk afwijst. Maar na deze woorden is het tijd voor daden van zijn regering”, vindt Calvo. “België en Europa moeten inderdaad burgers en bedrijven beschermen tegen klimaatdumping van Trump. Europa moet zich nu kordaat en offensief tonen. Ik hoop dat België daarin echt het voortouw neemt. Een CO2-heffing op import uit VS is win-win voor klimaat- en handelsbeleid. Tegelijk moeten we de eigen klimaatambities opdrijven”, aldus Calvo. Calvo vindt het dus hoog tijd voor meer klimaatactie hier bij ons. Het klimaatpalmares van de federale regering is immers erg pover. “Michel blijft de salariswagens massaal subsidiëren en bespaart tegelijk fors bij de NMBS. Het investeringspact was een unieke kans om onze economie te vergroenen, maar die werd volledig gemist. Verontwaardigd zijn over de domme en gevaarlijke beslissing is eenvoudig. Maar om dat ook geloofwaardig te doen moet de federale regering dringend een stevige tand bij steken in het eigen klimaatbeleid”, besluit...

Expertenmeeting Klimaat 2015

Ecolo en Groen organiseerden op 4 februari 2015 in de Senaat een expertenmeeting rond de klimaatproblematie waarbij de COP in Lima én de start van het klimaatjaar 2015 en de top in Parijs eind dit jaar besproken werden. We brachten een aantal experten samen rond de tafel voor een korte toelichting, gevolgd door een boeiend debat. Bekijk hieronder het videoverslag van de bijeenkomst. Je kan ook per spreker de presentatie downloaden of de video van zijn/haar presentatie bekijken: Jan Vandermosten, WWF Download zijn presentatie Véronique Rigot, CNCD-11.11.11 Download haar presentatie Jean-Pascal van Ypersele, vice-voorzitter IPCC Download zijn presentatie Geert Fremout, klimaat.be Download zijn presentatie (muziek videoverslag: ‘Snowball’ door Moby, courtesy by...

Groen stelt alternatief energieplan voor: schoon, betaalbaar en zeker

De uitdagingen op het domein van energie zijn groot en dringend. Groen maakt zich grote zorgen over het (gebrek aan) energiebeleid van de federale en Vlaamse regeringen. Daarom stellen Vlaams parlementslid Johan Danen en federaal fractieleider Kristof Calvo, een alternatief plan voor, gebaseerd op een energiescenario van studiebureau 3E. “Het energiebeleid van de regeringen is grijs, duur, onzeker en instabiel. Die regeringen kiezen er bewust voor om de factuur bij gezinnen en kmo’s te leggen. Groen presenteert een energiebeleid dat inzet op hernieuwbare energie, minder duur is voor gezinnen en kmo’s, bevoorradingszekerheid versterkt en werk maakt van een stabiel investeringsklimaat,” zegt Johan Danen, Vlaams parlementslid voor Groen. “Het is perfect mogelijk om de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie te doen en tegelijk de energiefactuur onder controle te houden,” vult Kristof Calvo aan. Het alternatief beleidsplan wijzigt het energiebeleid van de Vlaamse en federale regeringen op vier essentiële vlakken. Ten eerste wordt de energiefactuur van de huishoudens in toom gehouden, ook na de noodzakelijke investeringen. De energiefactuur van de Vlaamse en federale regeringen stijgt 5 keer meer dan die bij het voorstel van Groen. Ten tweede realiseert Groen met dit ambitieuze scenario tegen 2020 minstens 30% groene stroom. Door die investeringen maakt Groen komaf met de huidige nucleaire focus, een bron van onzekerheid en instabiliteit. “Deze duidelijke langetermijnvisie een stabiliteit in het energiebeleid, waardoor de investeringsonzekerheid eindelijk kan verdwijnen,” besluit Johan Danen. Download het Groene energiebeleidsplan (foto bovenaan: geothermie-centrale Unterhaching in...

Sociaal onrechtvaardig en nul ambitie inzake milieu

Via de media zijn de hoofdlijnen van het nieuwe regeerakkoord stilaan duidelijk. “Wat nu al bekend is, is onevenwichtig en onrechtvaardig. Dogma’s en symbolen hebben het gehaald van echte oplossingen. Dit akkoord is sociaal onrechtvaardig en toont voorlopig nul ambitie inzake milieu en gezondheid”, is de eerste reactie van Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en Jean-Marc Nollet, fractieleider Ecolo. Ecolo-Groen hekelt onrechtvaardige maatregelen zoals de indexsprong en werken tot 67. “Voor al wie op het werk al aan de limiet zit, voor alle gezinnen die elke dag druk en stress ervaren, heeft deze coalitie maar één boodschap: langer en meer werken, hogere facturen, meer druk”, vervolgen ze. De begrotingsinspanning wordt oneerlijk verdeeld: wie heel veel heeft, wordt te gevraagd. Een grote, rechtvaardige fiscale hervorming komt er niet. “Een echte bijdrage van de grootste vermogens, gekoppeld aan lagere lasten op arbeid, had de eerste en belangrijkste maatregel moeten zijn van deze regering”, aldus Calvo. “Waar is het perspectief voor gezinnen, gewone mensen, KMO’s en jongeren? Hoe gaan we het leven van mensen beter maken?”, vraagt Nollet zich af. “Met dit regeerakkoord zijn er vooral verliezers. Hervormen is inderdaad nodig, maar dat kan ook groen en sociaal”, vervolgt Calvo. Het is wachten op de eerste groene maatregel. België is de vijfde grootste vervuiler ter wereld. Maar op NMBS wordt verder bespaard. De oudste kerncentrales blijven langer open. “Klimaat-en milieuambitie zien en horen we nergens, terwijl de uitdagingen op dat vlak nog nooit zo groot zijn geweest”, besluiten Calvo en...

Klimaatrapport: Overgang naar duurzame energie is betaalbaar

De overstap naar duurzame energie is betaalbaar, maar dringend. Dat besluit het Klimaatpanel van de Verenigde Naties in haar rapport zondag. Het wetenschappelijk rapport stelt  dat de overgang naar duurzame energie, nodig voor het redden van het klimaat, prima betaalbaar is. “Het rapport is een duidelijke oproep om actie te ondernemen. Groen wil een klimaatwet in het begin van de volgende legislatuur en investeringen in hernieuwbare energie”, reageren Groen-voorzitter Wouter Van Besien en kamerlid Kristof Calvo.Groen wil na de verkiezingen woningen energiezuinig maken door het ondersteuning voor energiebesparing zoals dubbel glas, dakisolatie en zonneboilers opnieuw in te voeren”, zegt Van Besien. Om aan de oproep van het VN-klimaatpanel te voldoen wil Groen ook een Klimaatwet invoeren. “Die klimaatwet moet gebaseerd zijn op een breed gedragen energiepact tussen alle betrokken partners in ons land: met de verschillende overheden, werkgevers en werknemers, consumentenorganisaties en milieubewegingen, financiële instellingen, de energiesector zelf. In dit energiepact moeten breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid opgenomen worden”, zegt Kamerlid Kristof Calvo. De vorige twee delen van het rapport van het Klimaatpanel toonden aan dat de klimaatverandering in ons land zal leiden tot meer en meer overstromingen, minder bossen, beschadigde polders en een afname van beschikbaar drinkbaar...

Groen wil 300.000 extra woningen isoleren met eenvoudigere premie

In Oostende trapt Groen de 10 dagen lange energieactie met de slogan ‘Groen geeft je energie’ op gang. Energiebesparing is één van de speerpunten van Groen tijdens de campagne.  Groen stelt in Oostende haar isolatieprogramma voor woningen voor. Groen wil de huidige jaarlijkse ambitie verdubbelen tot 60.000 woningen per jaar isoleren of 300.000 woningen tegen 2019. Kamerlid Kristof Calvo: “Via een nieuw premiesysteem wil Groen mensen stimuleren om hun huis te isoleren. De aankoopfactuur wordt onmiddellijk verminderd met het premiebedrag. Energiebesparing is 3 maal winnen: goed voor het klimaat, goed voor werkgelegenheid en voor de portemonnee.”Energiebesparing is dé blinde vlek van het energiebeleid. Huizen in België verbruiken gemiddeld meer energie dan in het koude Zweden en maar liefst 72 procent meer dan het Europese gemiddelde. Eén van de eerste besparingsmaatregelen van de federale regering was de afschaffing van 300 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Calvo: “Deze kortzichtige besparingsmaatregel was een streep door de rekening van vele gezinnen. Groen wil deze steun opnieuw invoeren, uitbreiden en aanvragen eenvoudiger maken.”  In Vlaanderen heeft 60% van de woningen nog geen buitenmuurisolatie, 70% nog geen vloerisolatie, 80% nog geen hoogrendementsglas. Calvo: “Daardoor zitten de bewoners opgezadeld met een té hoge energiefactuur. Vooral ouderen en private huurders wonen vaak in grote of slecht geïsoleerde woningen. Deze groepen ondersteunen we extra door de ontwikkeling van energiediensten en derdebetalersystemen die energie-efficiëntie bevorderen. In het zuurstofplan, het becijferd programma van Groen, voorzien we er een budget van 500 miljoen euro in (in 2019 551 miljoen euro). Dit levert 4000 nieuwe jobs op, waardoor de nettokost terugvalt op 380 miljoen euro.  In aanwezigheid van voorzitter Wouter Van Besien...

Klimaatrapport: Regeringen mogen niet wachten tot overstromingen dagelijkse kost zijn

Ons land riskeert meer en meer overstromingen, minder bossen, beschadigde polders en een afname van beschikbaar drinkbaar water, zo schrijft het VN-klimaatpanel in haar rapport maandag. “Toch was een klimaatbeleid onbestaande tijdens de regering-Di Rupo en de regering-Peeters. Het lijkt wel of ze willen wachten tot ze water aan hun enkels voelen vooraleer actie te ondernemen”, reageren de Groen-parlementsleden Hermes Sanctorum en Kristof Calvo. “Voor ons moet er aan het begin van de komende legislatuur een echte Klimaatwet gestemd worden”. Het wetenschappelijk rapport ziet « kostelijke schade » voor ons land in de komende decennia. De VN roept op tot beleid op grote schaal. « Dat wordt een opdracht voor de volgende regeringen. Want voor de regeringen-Peeters en Di Rupo bleef klimaatbeleid al die jaren een grote blinde vlek », reageren Calvo en Sanctorum.  Op federaal niveau bespaarden CD&V, Open VLD en sp.a 300 miljoen op de fiscale aftrek voor isolatie en energiebesparende investeringen. Ook op de NMBS-treinen, een CO2-efficiënt alternatief voor de wagen, bespaarde de regering 140 miljoen. “De keuzes van de Regering Di Rupo I waren ronduit verkeerd: ze besteedde miljoenen aan 'schone lucht' in het buitenland, maar trof cynisch genoeg de gezinnen die wilden isoleren en de pendelaars die voor de CO2-efficiënte trein kozen”, analyseert Calvo.  Ook op Vlaams niveau bleef het klimaatbeleid van Peeters II een lege doos. “De Vlaamse regering blokkeert het nationaal klimaatplan. Vlaams minister-president Peeters voert eigenlijk oppositie tegen het klimaat. Na de verzonnen bossen, de papieren fietspaden en de aangekochte schone lucht, is het duidelijk dat klimaatbeleid voor hem geen enkel belang heeft.” Groen nam wel zijn verantwoordelijkheid op. Vanuit de...

“Getreuzel regeringen in schril contrast met klimaaturgentie”

Het overleg tussen de premier en de minister-presidenten over de verdeling van de Europese klimaatdoelstellingen is woensdagochtend opnieuw mislukt. “Vier jaar en nog altijd geen akkoord, dat is echt om te huilen. Andermaal een zwarte dag voor het klimaat”, reageren Groen-parlementsleden Kristof Calvo en Hermes Sanctorum.   De Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 werden in 2009 vastgelegd. Gedurende vier jaren bleven de federale en gewestregeringen twisten over de verdeling van de inspanningen.  “Deze besluiteloosheid staat in schril contrast met de urgentie die vandaag nogmaals werd onderstreept door het nieuwste VN-klimaatrapport. Het klimaatbeleid bleef echter de hele legislatuur een blinde vlek voor de regering-Di Rupo en de regering-Peeters”, zeggen Calvo en Sanctorum.    Het uitgelekte VN-document voorspelt kosten tot 17 miljard euro per jaar in de Europese Unie als er geen ingrepen komen om het zeeniveau te bedwingen. Het rapport becijferde dat ons land bij de meest getroffen landen zal zijn en tegen 2100 met zware overstromingen en torenhoge kosten zal kampen als gevolg van de stijgende...