Expertenmeeting Klimaat 2015

Ecolo en Groen organiseerden op 4 februari 2015 in de Senaat een expertenmeeting rond de klimaatproblematie waarbij de COP in Lima én de start van het klimaatjaar 2015 en de top in Parijs eind dit jaar besproken werden. We brachten een aantal experten samen rond de tafel voor een korte toelichting, gevolgd door een boeiend debat. Bekijk hieronder het videoverslag van de bijeenkomst. Je kan ook per spreker de presentatie downloaden of de video van zijn/haar presentatie bekijken: Jan Vandermosten, WWF Download zijn presentatie Véronique Rigot, CNCD-11.11.11 Download haar presentatie Jean-Pascal van Ypersele, vice-voorzitter IPCC Download zijn presentatie Geert Fremout, klimaat.be Download zijn presentatie (muziek videoverslag: ‘Snowball’ door Moby, courtesy by...

Groen stelt alternatief energieplan voor: schoon, betaalbaar en zeker

De uitdagingen op het domein van energie zijn groot en dringend. Groen maakt zich grote zorgen over het (gebrek aan) energiebeleid van de federale en Vlaamse regeringen. Daarom stellen Vlaams parlementslid Johan Danen en federaal fractieleider Kristof Calvo, een alternatief plan voor, gebaseerd op een energiescenario van studiebureau 3E. “Het energiebeleid van de regeringen is grijs, duur, onzeker en instabiel. Die regeringen kiezen er bewust voor om de factuur bij gezinnen en kmo’s te leggen. Groen presenteert een energiebeleid dat inzet op hernieuwbare energie, minder duur is voor gezinnen en kmo’s, bevoorradingszekerheid versterkt en werk maakt van een stabiel investeringsklimaat,” zegt Johan Danen, Vlaams parlementslid voor Groen. “Het is perfect mogelijk om de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie te doen en tegelijk de energiefactuur onder controle te houden,” vult Kristof Calvo aan. Het alternatief beleidsplan wijzigt het energiebeleid van de Vlaamse en federale regeringen op vier essentiële vlakken. Ten eerste wordt de energiefactuur van de huishoudens in toom gehouden, ook na de noodzakelijke investeringen. De energiefactuur van de Vlaamse en federale regeringen stijgt 5 keer meer dan die bij het voorstel van Groen. Ten tweede realiseert Groen met dit ambitieuze scenario tegen 2020 minstens 30% groene stroom. Door die investeringen maakt Groen komaf met de huidige nucleaire focus, een bron van onzekerheid en instabiliteit. “Deze duidelijke langetermijnvisie een stabiliteit in het energiebeleid, waardoor de investeringsonzekerheid eindelijk kan verdwijnen,” besluit Johan Danen. Download het Groene energiebeleidsplan (foto bovenaan: geothermie-centrale Unterhaching in...

Sociaal onrechtvaardig en nul ambitie inzake milieu

Via de media zijn de hoofdlijnen van het nieuwe regeerakkoord stilaan duidelijk. “Wat nu al bekend is, is onevenwichtig en onrechtvaardig. Dogma’s en symbolen hebben het gehaald van echte oplossingen. Dit akkoord is sociaal onrechtvaardig en toont voorlopig nul ambitie inzake milieu en gezondheid”, is de eerste reactie van Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en Jean-Marc Nollet, fractieleider Ecolo. Ecolo-Groen hekelt onrechtvaardige maatregelen zoals de indexsprong en werken tot 67. “Voor al wie op het werk al aan de limiet zit, voor alle gezinnen die elke dag druk en stress ervaren, heeft deze coalitie maar één boodschap: langer en meer werken, hogere facturen, meer druk”, vervolgen ze. De begrotingsinspanning wordt oneerlijk verdeeld: wie heel veel heeft, wordt te gevraagd. Een grote, rechtvaardige fiscale hervorming komt er niet. “Een echte bijdrage van de grootste vermogens, gekoppeld aan lagere lasten op arbeid, had de eerste en belangrijkste maatregel moeten zijn van deze regering”, aldus Calvo. “Waar is het perspectief voor gezinnen, gewone mensen, KMO’s en jongeren? Hoe gaan we het leven van mensen beter maken?”, vraagt Nollet zich af. “Met dit regeerakkoord zijn er vooral verliezers. Hervormen is inderdaad nodig, maar dat kan ook groen en sociaal”, vervolgt Calvo. Het is wachten op de eerste groene maatregel. België is de vijfde grootste vervuiler ter wereld. Maar op NMBS wordt verder bespaard. De oudste kerncentrales blijven langer open. “Klimaat-en milieuambitie zien en horen we nergens, terwijl de uitdagingen op dat vlak nog nooit zo groot zijn geweest”, besluiten Calvo en...

Klimaatrapport: Overgang naar duurzame energie is betaalbaar

De overstap naar duurzame energie is betaalbaar, maar dringend. Dat besluit het Klimaatpanel van de Verenigde Naties in haar rapport zondag. Het wetenschappelijk rapport stelt  dat de overgang naar duurzame energie, nodig voor het redden van het klimaat, prima betaalbaar is. “Het rapport is een duidelijke oproep om actie te ondernemen. Groen wil een klimaatwet in het begin van de volgende legislatuur en investeringen in hernieuwbare energie”, reageren Groen-voorzitter Wouter Van Besien en kamerlid Kristof Calvo.Groen wil na de verkiezingen woningen energiezuinig maken door het ondersteuning voor energiebesparing zoals dubbel glas, dakisolatie en zonneboilers opnieuw in te voeren”, zegt Van Besien. Om aan de oproep van het VN-klimaatpanel te voldoen wil Groen ook een Klimaatwet invoeren. “Die klimaatwet moet gebaseerd zijn op een breed gedragen energiepact tussen alle betrokken partners in ons land: met de verschillende overheden, werkgevers en werknemers, consumentenorganisaties en milieubewegingen, financiële instellingen, de energiesector zelf. In dit energiepact moeten breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid opgenomen worden”, zegt Kamerlid Kristof Calvo. De vorige twee delen van het rapport van het Klimaatpanel toonden aan dat de klimaatverandering in ons land zal leiden tot meer en meer overstromingen, minder bossen, beschadigde polders en een afname van beschikbaar drinkbaar...

Groen wil 300.000 extra woningen isoleren met eenvoudigere premie

In Oostende trapt Groen de 10 dagen lange energieactie met de slogan ‘Groen geeft je energie’ op gang. Energiebesparing is één van de speerpunten van Groen tijdens de campagne.  Groen stelt in Oostende haar isolatieprogramma voor woningen voor. Groen wil de huidige jaarlijkse ambitie verdubbelen tot 60.000 woningen per jaar isoleren of 300.000 woningen tegen 2019. Kamerlid Kristof Calvo: “Via een nieuw premiesysteem wil Groen mensen stimuleren om hun huis te isoleren. De aankoopfactuur wordt onmiddellijk verminderd met het premiebedrag. Energiebesparing is 3 maal winnen: goed voor het klimaat, goed voor werkgelegenheid en voor de portemonnee.”Energiebesparing is dé blinde vlek van het energiebeleid. Huizen in België verbruiken gemiddeld meer energie dan in het koude Zweden en maar liefst 72 procent meer dan het Europese gemiddelde. Eén van de eerste besparingsmaatregelen van de federale regering was de afschaffing van 300 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Calvo: “Deze kortzichtige besparingsmaatregel was een streep door de rekening van vele gezinnen. Groen wil deze steun opnieuw invoeren, uitbreiden en aanvragen eenvoudiger maken.”  In Vlaanderen heeft 60% van de woningen nog geen buitenmuurisolatie, 70% nog geen vloerisolatie, 80% nog geen hoogrendementsglas. Calvo: “Daardoor zitten de bewoners opgezadeld met een té hoge energiefactuur. Vooral ouderen en private huurders wonen vaak in grote of slecht geïsoleerde woningen. Deze groepen ondersteunen we extra door de ontwikkeling van energiediensten en derdebetalersystemen die energie-efficiëntie bevorderen. In het zuurstofplan, het becijferd programma van Groen, voorzien we er een budget van 500 miljoen euro in (in 2019 551 miljoen euro). Dit levert 4000 nieuwe jobs op, waardoor de nettokost terugvalt op 380 miljoen euro.  In aanwezigheid van voorzitter Wouter Van Besien...

Klimaatrapport: Regeringen mogen niet wachten tot overstromingen dagelijkse kost zijn

Ons land riskeert meer en meer overstromingen, minder bossen, beschadigde polders en een afname van beschikbaar drinkbaar water, zo schrijft het VN-klimaatpanel in haar rapport maandag. “Toch was een klimaatbeleid onbestaande tijdens de regering-Di Rupo en de regering-Peeters. Het lijkt wel of ze willen wachten tot ze water aan hun enkels voelen vooraleer actie te ondernemen”, reageren de Groen-parlementsleden Hermes Sanctorum en Kristof Calvo. “Voor ons moet er aan het begin van de komende legislatuur een echte Klimaatwet gestemd worden”. Het wetenschappelijk rapport ziet « kostelijke schade » voor ons land in de komende decennia. De VN roept op tot beleid op grote schaal. « Dat wordt een opdracht voor de volgende regeringen. Want voor de regeringen-Peeters en Di Rupo bleef klimaatbeleid al die jaren een grote blinde vlek », reageren Calvo en Sanctorum.  Op federaal niveau bespaarden CD&V, Open VLD en sp.a 300 miljoen op de fiscale aftrek voor isolatie en energiebesparende investeringen. Ook op de NMBS-treinen, een CO2-efficiënt alternatief voor de wagen, bespaarde de regering 140 miljoen. “De keuzes van de Regering Di Rupo I waren ronduit verkeerd: ze besteedde miljoenen aan 'schone lucht' in het buitenland, maar trof cynisch genoeg de gezinnen die wilden isoleren en de pendelaars die voor de CO2-efficiënte trein kozen”, analyseert Calvo.  Ook op Vlaams niveau bleef het klimaatbeleid van Peeters II een lege doos. “De Vlaamse regering blokkeert het nationaal klimaatplan. Vlaams minister-president Peeters voert eigenlijk oppositie tegen het klimaat. Na de verzonnen bossen, de papieren fietspaden en de aangekochte schone lucht, is het duidelijk dat klimaatbeleid voor hem geen enkel belang heeft.” Groen nam wel zijn verantwoordelijkheid op. Vanuit de...

“Getreuzel regeringen in schril contrast met klimaaturgentie”

Het overleg tussen de premier en de minister-presidenten over de verdeling van de Europese klimaatdoelstellingen is woensdagochtend opnieuw mislukt. “Vier jaar en nog altijd geen akkoord, dat is echt om te huilen. Andermaal een zwarte dag voor het klimaat”, reageren Groen-parlementsleden Kristof Calvo en Hermes Sanctorum.   De Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 werden in 2009 vastgelegd. Gedurende vier jaren bleven de federale en gewestregeringen twisten over de verdeling van de inspanningen.  “Deze besluiteloosheid staat in schril contrast met de urgentie die vandaag nogmaals werd onderstreept door het nieuwste VN-klimaatrapport. Het klimaatbeleid bleef echter de hele legislatuur een blinde vlek voor de regering-Di Rupo en de regering-Peeters”, zeggen Calvo en Sanctorum.    Het uitgelekte VN-document voorspelt kosten tot 17 miljard euro per jaar in de Europese Unie als er geen ingrepen komen om het zeeniveau te bedwingen. Het rapport becijferde dat ons land bij de meest getroffen landen zal zijn en tegen 2100 met zware overstromingen en torenhoge kosten zal kampen als gevolg van de stijgende...

Klimaattop, ook uniek proces

Warschau heeft het klimaat niet gered. Je hoeft geen klimaatwetenschapper te zijn om dat te weten. Op een aantal punten is er vooruitgang geboekt: er is een duidelijke kalender om te komen tot een globaal akkoord in 2015, enkele stappen inzake klimaatfinanciering zijn gezet en een wereldwijd verzekeringssysteem tegen klimaatschade wordt uitgewerkt. Maar strikte afspraken werden uiteindelijk ingeruild voor soepeler bewoordingen. De opwarming beperken tot 2 graden Celsius wordt zo steeds meer een papieren doelstelling. Maar het internationaal proces opgeven, is het klimaat opgeven. De magere resultaten die we boeken zijn er dankzij het proces, veeleer dan ondanks. De keuze voor zulke onderhandelingen is dus in de eerste plaats pragmatisch. Het is een kwestie van iedereen aan boord te krijgen. Tegelijk is het ook een oprechte keuze voor een unieke vorm van mondiale democratie. Dat er überhaupt iets wordt beslist, is telkens weer een klein wonder. 195 landen die een onderhandelingstafel delen, dat is een 65-voud van het aantal partijen in de Vlaamse regering. (Opsommen waar deze regering het allemaal niet eens over raakt, zou ons te ver leiden.) De vereiste algemene consensus staat inderdaad een verhoogde klimaatambitie in de weg. Maar het is meteen ook de garantie op een zekere aandacht voor klimaatfinanciering, adaptatiemaatregelen en historische verantwoordelijkheid. Resultaat is dat je een heel andere onderhandeling krijgt dan een brute rapport de force, een fraaier schouwspel dan het doorsnee parlementair debat in ons land. De kleine eilandstaten boksen er boven hun (economisch) gewicht in deze wereldorde. Het blok van ontwikkelingslanden heeft veel impact ondanks hun heterogeniteit. Onderhandelaars van landen als Venezuela, Fiji, Bolivia en Swaziland eisen soms zelf individueel...

De klimaattop: overal meer klimaatambitie nodig

Na een ware uitputtingsslag is op de VN-klimaatconferentie in Warschau zonet een akkoord bereikt. De grote stap voorwaarts blijft zoals verwacht uit. “Er zijn enkele relevante resultaten, maar het geheel is onvoldoende voor de strijd tegen de klimaatsverandering. Op alle niveaus is meer klimaatambitie nodig,” meent Groen-Kamerlid Kristof Calvo.  “We mogen daarvoor niet wachten op een allesomvattend globaal akkoord. Vlaanderen, België en Europa moeten nu een ambitieuzer klimaatbeleid uitrollen. Van gekochte en gebakken lucht naar gezonde lucht,” aldus Calvo, deelnemer van de conferentie. De klimaatonderhandelingen zijn een moeizaam en complex proces. Warschau was vooral een tussenstation richting Lima (2014) en vooral Parijs (2015). Op een aantal punten is er vooruitgang geboekt: o.a. een duidelijke kalender om te komen tot een globaal akkoord in 2015, enkele stappen inzake klimaatfinanciering en het uitwerken van een wereldwijd verzekeringssysteem tegen klimaatschade. De walkout van nogal wat NGO’s was een duidelijk signaal. Er waren ook heel wat acties van o.a. de jongerenvertegenwoordigers. “De komende tijd moeten we met zijn allen de druk verhogen op de vervuilers en de klimaatconservatieven. Want er gaapt een grote kloof tussen wat wetenschappers vragen en de klimaatonderhandelingen opleveren. De deadline van het globaal akkoord van 2015 moet absoluut gehaald worden.” De Europese Unie en België moeten ondertussen de eigen ambities aanscherpen. “De Vlaamse en federale regering kopen schone lucht, terwijl klimaatinvesteringen hier en nu moeten gebeuren.” De Europese Unie moet zich dan weer meer opwerpen als een klimaatleider. “Alleen door de eigen ambities op te krikken, kan het vertrouwen tussen de EU en de ontwikkelingslanden groeien. Zo kan er coalitie ontstaan die de komende jaren wel afdwingt wat moet...

'Groenste regering ooit' (ver)koopt lucht

“Wat we zelf moeten doen, doen we ergens anders.” Geen nieuw mantra voor de debatten over staatshervorming, maar een pijnlijke samenvatting van het Belgische klimaatbeleid. Meer dan de helft van de gevraagde klimaatinspanningen doet België via de aankoop van 'schone lucht' in het buitenland (DM 20/11). De rekening van het klimaatshoppen: 194 miljoen euro, waarvan 158 miljoen door de federale regering. Al in 2009 maakte het Rekenhof kipkap van het federale klimaatbeleid en het te gretig inzetten op dat aankopen van schone lucht. Het klimaatbeleid miste planning, visie en controle, was toen al het verdict. En over het aankopen van schone lucht via flexibele mechanismen werd niet nagedacht. Het wordt niet vergeleken met de kosteneffectiviteit van binnenlandse maatregelen, aldus het Rekenhof. We kopen emissierechten zonder dat we weten of reducties realiseren in eigen land niet goedkoper zou zijn. Minder C02 in eigen land is per definitie een betere optie qua klimaatbescherming. Als ook al het kostenplaatje onduidelijk is, zijn we helemaal fout bezig. Burgers verdienen beter Vier jaar later is die kritiek van het Rekenhof nog steeds actueel. Men is zelfs vastberaden om op dat elan voort te gaan. België trekt zich niets aan van de kritiek op de miljoenenaankoop van tonnen 'propere' lucht tijdens de eerste Kyotoperiode. Integendeel. Het schuimt nu alweer de koolstofmarkt af voor de tweede Kyotoperiode. Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet doet er alles aan om niet te moeten reageren op de hele aankoopheisa. Het aankopen van schone lucht is verstandig groen, verdedigt Vlaams minister-president Kris Peeters het onverdedigbare. Terwijl Vlaamse kmo's, bedrijven en onderzoeksinstellingen staan te popelen om hier en nu hun steentje bij...