Laat oppositie mee schrijven aan nationaal investeringsplan

Laat oppositie mee schrijven aan nationaal investeringsplan

De federale ministerraad heeft vrijdag 31 maart enkele knopen doorgehakt over een nationaal investeringsplan. Ecolo-Groen is opgetogen met het concreter worden van dit voornemen. Kristof Calvo doet een openlijke oproep aan premier Charles Michel om hier rond heel intensief samen te werken. “We zijn graag bereid om mee te schrijven aan zo’n plan. Als oppositie willen we niet gewoon het plan goed- of afkeuren, maar er ook aan bijdragen. Het is ook een goede zaak dat bedrijfswereld mee kan bijdragen. Dat is waar België vandaag nood aan heeft: partijen en politici die samenwerken aan een toekomstproject. Een plan voor 2030 kan en mag geen plan zijn van alleen maar de huidige regeringspartijen”, aldus de fractieleider. Zo’n plan is een noodzaak, vindt hij. België lijdt aan een chronisch tekort inzake publieke investeringen. Op heel wat belangrijke domeinen zoals energie, digitale economie en mobiliteit moeten we ons dringend voorbereiden op de toekomst. “We zijn tevreden dat de premier ook rond die thema’s zal werken. Ook de extra thema’s zorg en publieke gebouwen juichen we toe. Nu moet het snel concreter worden. Daar willen we graag heel intensief aan werken, ook vanuit de oppositie. Ik hoop dat de premier snel de oppositiefracties in de Kamer uitnodigt om te starten aan het schrijfwerk”, aldus Calvo. Ecolo-Groen is al lang vragende partij voor zo’n plan. De fractie neemt ook al een tijdje zelf het voortouw. Ze organiseert onder het motto “BE.invest” op dit moment zelf allerlei activiteiten met academici, ondernemers, vakbonden en buitenlandse experten rond een nationaal investeringsplan. Vrijdag 31 maart hadden ze bijvoorbeeld Jean-Pierre Liebaert (Confederatie Bouw) en Dominik Bach (Duitse stimuleringsbank KfW) als...
Strengere regels nodig voor Kamervoorzitter: cumulverbod, lager loon en verkozen met 2/3de meerderheid

Strengere regels nodig voor Kamervoorzitter: cumulverbod, lager loon en verkozen met 2/3de meerderheid

De Kamervoorzitter moet voortaan minder verdienen, verkozen worden door de Kamerleden op basis van een visienota en moet onderworpen worden aan strengere cumulregels, dat is het voorstel dat de Ecolo-Groenfractie lanceert nadat bekend werd dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke bijkluste als adviseur bij Telenet. Het Kamervoorzitterschap is niet zomaar een functie. Het is een bijzonder belangrijke rol in onze parlementaire democratie. Hij of zij moet bruggen bouwen tussen meerderheid en oppositie en een motor worden van continue politieke vernieuwing. In een brief naar de werkgroep Politieke Vernieuwing binnen de Kamer vraag Ecolo-Groen om de benoeming van de Kamervoorzitter los te koppelen van de regeringsonderhandelingen. Het aanduiden van de definitieve voorzitter zou dan snel na de verkiezingen kunnen gebeuren, ongeacht het verloop van de formatie. De Kamervoorzitter moet ook een vrouw of man zijn met duidelijke ambities voor het parlement en onze democratie en moet minstens ook door een deel van de oppositie gedragen zijn. Daarom is het belangrijk dat kandidaten vooraf een visienota presenteren en op zoek zouden moeten naar een tweederdemeerderheid voor hun benoeming. Verder is het essentieel dat een Kamervoorzitter 100% onafhankelijk is: het Kamervoorzitterschap combineren met ander publieke of privémandaten, zelfs dat van gemeenteraadslid, vinden wij geen goed idee. Ook in het loon van de Kamervoorzitter kan gesnoeid worden: nu verdient die maandelijks 16.925 euro, dat is de helft meer dan de premier van dit land. Ecolo-Groen wil dat loon terugbrengen tot dat van de premier, zowat 11.000 euro, eventueel aangevuld met een symbolische euro als eerste burger van het...

Elke scholier de kans geven minstens één van onze parlementen te bezoeken

In de Kamer komen jaarlijks bijna 35 000 mensen op bezoek, maar Groen-politicus Kristof Calvo wil dat aantal nog gevoelig opdrijven. Zijn ambitie? Ervoor zorgen dat elke jongere tijdens zijn schoolloopbaan eens een parlement bezoekt om kennis te maken met de politiek en de parlementaire democratie. “Het parlement is van en voor iedereen. Politiek neemt elke dag beslissingen die het leven van jonge mensen beïnvloeden. De werking van onze parlementaire democratie kan je maar echt ontdekken door eens op bezoek te komen. Zeker voor jongeren is zo’n bezoek erg nuttig. Ik ontvang zelf veel scholieren en dat zijn telkens ook voor mezelf erg inspirerende ontmoetingen”, vertelt de Groen-fractieleider, het jongste rechtstreeks verkozen Kamerlid ooit. Calvo vroeg cijfers op over de publiekswerking van het federaal parlement. In 2015 bezochten 34 583 landgenoten Kamer (18 601 bezoekers) en Senaat (15 982 bezoekers). Het grootste deel daarvan zijn scholieren en studenten (67%). 13% van de bezoekers zijn verenigingen, 9% bezoekt het parlement in het kader van een inburgeringstraject. Qua scholieren zijn de meeste bezoekers ASO-leerlingen in het secundair onderwijs (54%) en groepen lager onderwijs (21%). “Dat zijn al heel wat bezoekers, maar het kan nog beter. Ik denk dat we onszelf een ambitieuze doelstelling moeten stellen. Elke Belgische jongere moet tijdens zijn of haar parcours in het leerplichtonderwijs minstens één van onze parlementen bezoeken. Een samenwerkingsakkoord met de andere parlementen en de onderwijsnetten moet dat op termijn mogelijk maken”, legt hij uit in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). In de brief formuleert Calvo ook voorstellen om de publiekswerking nog te verdiepen met bijvoorbeeld met een studioruimte voor de bestaande programma’s...
Nood aan Kamervoorzitter die boven het gewoel staat en die weet te verenigen

Nood aan Kamervoorzitter die boven het gewoel staat en die weet te verenigen

“Zeker in deze tijd heeft de Kamer nood aan een voorzitter die ietwat boven het gewoel staat en aan wiens integriteit we niet hoeven te twijfelen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Tijdens de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders in de Kamer, van vandaag zal de Ecolo-Groen fractie dit ook aankaarten naar aanleiding van de recente heisa rond de persoon van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). “Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en niemand verbiedt Bracke om stevig oppositie te voeren in Gent. Maar zijn optreden de laatste uren en dagen is echt weinig fraai. Wij gaan dit straks ook aankaarten want wij zijn daar zeer bezorgd over. Nu onze democratie toch wat in woelige tijden verkeert, hebben we een Kamervoorzitter nodig die aan de kar trekt en weet te verenigen”, legt Calvo uit. Calvo hoopt dat ook de andere fracties vandaag een duidelijk signaal geven aan Bracke. “Net nu we over partijgrenzen heen moeten werken rond eerlijke en transparante politiek hebben we een sterke, gedragen parlementsvoorzitter nodig. Ik hoop dat iedereen dat vindt. Want het is ook voor iedereen, voor elke fractie, voor het hele parlement, belangrijk. Wij hopen dat Bracke dit ook tijdig inziet”, besluit Calvo. Net vandaag buigt de conferentie van de voorzitters zich over het voorstel van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond maatregelen inzake politieke vernieuwing en good governance, zoals decumul en transparantie inzake bezoldigingen. “Dat werk moet meteen beginnen. Ook daarvoor rekenen we op de Kamervoorzitter”, besluit...
Publipart: “In de Kamer al daad bij het woord voegen”

Publipart: “In de Kamer al daad bij het woord voegen”

Woensdag 15 februari buigt de conferentie van de voorzitters, de vergadering van de fractieleiders, zich een tweede keer over de vraag van Ecolo-Groen om ook in de Kamer te werken rond politieke vernieuwing en good governance. Groen-fractieleider Kristof Calvo hoopt dat er nu wel groen licht komt om samen aan nieuwe wetgeving te werken. “Het is goed dat partijen de voorbije 24 uur voorstellen hebben gedaan. Tijd om de daad bij het woord te voegen”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Al voor Publipart, mede naar aanleiding van Publifin, pleitte Ecolo-Groen voor een federaal initiatief over partijgrenzen heen. Vorige week was nog niet duidelijk of alle partijen zo’n traject rond politieke vernieuwing wensten te starten. Calvo hoopt dat er nu wel consensus kan worden bereikt, nu ook in Vlaanderen zaken aan het licht zijn gekomen. “Politieke vernieuwing, eerlijke politiek, daar is ook federaal heel wat werk rond te verrichten. Ecolo-Groen heeft veel voorstellen klaar, zelfs al een tijdje ingediend. Er is ons voorstel inzake decumul voor parlementsleden en een voorstel om ook alle bezoldigingen voor mandaten publiek te maken”, legt hij uit. Calvo kijkt ook uit naar de houding van N-VA en Kamervoorzitter Siegfried Bracke. “N-VA verwijt ons geheel ten onrechte antipolitiek. Burgemeesters die kaarten in de Kamer of het combineren van megavergoedingen, dàt voedt het wantrouwen. Met onze voorstellen willen we de politiek net eerlijker en geloofwaardiger...
Slappe reactie op inreisverbod VS: Charles Michel mag zich niet laten doen door Jambon en Francken

Slappe reactie op inreisverbod VS: Charles Michel mag zich niet laten doen door Jambon en Francken

De slappe reactie van Charles Michel op het inreisverbod dat President Trump instelde wekt verontwaardiging en teleurstelling. Het lijkt erop dat Michel van coalitiepartner N-VA op de rem moest gaan staan. Waarom profileren Jambon en Francken zich als de onderaannemers van Trump? “België is het oneens met een inreisverbod voor 7 moslimlanden”, zei Michel zondagmiddag. Hij gaat via diplomatieke weg meer uitleg vragen aan de Amerikanen. Net nu hij toch een beetje ruggengraat zou mogen hebben, komt Michel niet verder dan te stamelen dat hij het oneens is. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau zijn een stuk duidelijker in hun afwijzing. Het lijkt erop dat de N-VA, de grootste regeringspartij, niet toelaat dat Michel de beslissing van Trump veroordeelt. Minister Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken, vroegen zondag een en ander “in de juiste context (te) plaatsen” en “niet hysterisch (te) doen”. Jambon en Francken outen zich zo als de woordvoerders van Trump. Ons land verdient betere woordvoerders dan mensen die Trump relativeren. Je moet dit niet in de context plaatsen, alleen maar scherp veroordelen. Groen wil met de premier over de kwestie in debat gaan in de...
Groen legt voorstel decumul op tafel: tijd dat de Kamer de politieke vernieuwing vastpakt

Groen legt voorstel decumul op tafel: tijd dat de Kamer de politieke vernieuwing vastpakt

We zijn al heel lang voorstander van voltijdse volksvertegenwoordigers. Dat is eigenlijk maar normaal: Groen past het daarom ook al jaren zelf toe. Na Publifin merken we dat het draagvlak ook bij andere partijen toeneemt. De sp.a nam zelf al intern maatregelen in dat verband en ook (jong) CD&V en PS schuiven op in de goeie richting. Ook maatschappelijk wordt dit breed gedragen, dat bleek bijvoorbeeld ook uit de peiling van Le Soir. Daarom legt de Ecolo-Groenfractie in de Kamer het cumulverbod op tafel: parlementsleden moeten voltijds met hun job bezig zijn en dus geen bijkomende mandaten uitoefenen. Op de conferentie van voorzitters van woensdag 25 januari presenteerden de groenen het voorstel. Er werd beslist dat ook de andere fracties voorstellen voor politieke vernieuwing en good governance mogen doen, over twee weken zal de conferentie dan beslissen hoe de Kamer de verschillende voorstellen behandelt. “Het is een goede zaak dat onze vraag wordt opgepikt en dat de Kamer de politieke vernieuwing vastpakt”, reageert Kristof Calvo. Hij hoopt dat het parlement zich niet zal verliezen in commissiediscussies, en dat het cumulverbod “binnen afzienbare tijd” kan worden...
Het moet voor burgers makkelijker worden om zelf thema’s op agenda parlement te zetten

Het moet voor burgers makkelijker worden om zelf thema’s op agenda parlement te zetten

Het federale parlement verplichten initiatiefnemers van petities te horen wanneer ze minstens vijftigduizend handtekeningen kunnen verzamelen, dat is de kern van het wetsvoorstel dat Groen en Ecolo momenteel voorbereiden. Petities of verzoekschriften indienen bij de Kamer kan nu ook al: het is dan de Kamervoorzitter, die het verzoek kan doorgeven aan de commissie Verzoekschriften of het bureau van de Kamer. Het huidige systeem werkt echter niet: de feiten tonen dat petities gericht aan de Kamervoorzitter dode letter blijven. Een fundamentele hervorming is dus nodig, met het oog op de uitbouw van een echt burgerinitiatief in ons land. “Het moet voor burgers makkelijker worden om op de deuren van het parlement te bonken met thema’s die van onderuit opborrelen,” zegt Kristof Calvo. “Dat moet de politiek dichter bij de burgers brengen en van de Kamer een open huis maken.” We verbinden wel enkele voorwaarden aan burgerinitiatieven die aan de Kamer worden voorgelegd: petities moeten ondertekend zijn door minstens vijftigduizend inwoners van minstens zestien jaar oud, het moet om een federale bevoegdheid gaan en het voorstel in kwestie moet de grondwet respecteren, net als de internationale verdragen die België binden. Een dergelijk petitierecht bestaat al in andere landen. In Zwitserland moet het parlement zich uitspreken wanneer een petitie honderdduizend handtekeningen heeft verzameld. In Finland is dat al wanneer vijftigduizend inwoners voorstellen indienen. In de Europese Unie bestaat sinds 2009 het Europese burgerinitiatief: als één miljoen inwoners een vraag indienen bij de Europese...