Zomerakkoord vooral gemarchandeer binnen meerderheid: kans gemist om akkoord eerlijker te maken

Zomerakkoord vooral gemarchandeer binnen meerderheid: kans gemist om akkoord eerlijker te maken

De federale regering bereikte vrijdagavond 8 december een definitief akkoord over het Zomerakkoord. Bepaalde maatregelen worden lichtjes bijgestuurd, maar ten gronde verandert er niets. “Dit is een politieke deal: gemarchandeer tussen vier partijen, geen inhoudelijk akkoord waar ons land beter van wordt. Na alle adviezen was er een kans om het Zomerakkoord eerlijker te maken, maar die kans wordt dus gemist”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Heel wat maatregelen zoals de effectentaks, het onbelast bijklussen en de cash for cars kwamen de voorbije maanden onder vuur te liggen. “Ondanks de adviezen van de Raad van State en de budgettaire vraagtekens van het Rekenhof volhardt Michel in de boosheid. Positief punt is de verstrenging van de antimisbruikbepaling van de effectentaks, maar het blijft een mini-bijdrage met veel te weinig effect. Het Zomerakkoord bespaart meer in de pensioenen dan de vermogens moeten bijdragen”, aldus Calvo. Calvo is vooral teleurgesteld dat CD&V zich opnieuw neerlegt bij de veto’s tegen meer rechtvaardigheid van N-VA en Open VLD. “Met Groen zouden we wel echt een punt maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens en een echt mobiliteitsbudget voor alle werknemers. Met deze regering lukt dat blijkbaar niet en dat is doodjammer”, besluit...
6000 euro per jaar onbelast bijverdienen? Schaf nepstatuut van bijklusser terug af.

6000 euro per jaar onbelast bijverdienen? Schaf nepstatuut van bijklusser terug af.

Vandaag luiden middenveldorganisaties de alarmbel over het nieuwe statuut van bijklusser, waarbij men voor 500 euro onbelast kan bijverdienen, en het effect daarvan op het aantal vrijwilligers bij belangeloze initiatieven. Eerder waarschuwden werkgevers en vakbonden al voor het effect van deze maatregel, en uit cijfers die Ecolo-Groen opvroeg bij het Rekenhof bleek dat deze maatregel allesbehalve budgetneutraal is. “De regering moet dit nepstatuut van bijklusser durven herevalueren. Er zijn teveel ongewenste effecten, en vanuit de samenleving komen erg veel terechte kritieken. Wat ons betreft schaft de regering deze ondoordachte maatregel af en maakt men best het huiswerk opnieuw”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen. Volgens kamerlid Evita Willaert moet de regering uit de ivoren toren en in gesprek gaan met de samenleving. “De kritiek vanuit middenveldorganisaties, maar ook vanuit de werkgevers en werknemers is duidelijk: deze maatregel kan onbedoelde effecten hebben op vrijwilligerswerk, en op de arbeidsmarkt. Dat kan niet de bedoeling zijn. De regering kan niet doof blijven voor dergelijke signalen uit de samenleving”, vindt Willaert. Ze roept de regering op om in dialoog te gaan en te overwegen deze maatregel terug af te voeren. Bovendien blijkt uit cijfers van het Rekenhof, die Ecolo-Groen opvroeg, dat de maatregel allesbehalve budgetneutraal is. “Het is onbegrijpelijk dat de regering hier geen rekening houdt met de inschattingen van haar eigen diensten. Keer op keer struikelt Michel 1 over haar eigen budgettair geklungel”, besluit...
Regering zou beter effectentaks aanpassen in plaats van Raad van State aan te vallen

Regering zou beter effectentaks aanpassen in plaats van Raad van State aan te vallen

Ook in een nieuw advies drukt de Raad van State zich erg kritisch uit voor de effentaks van de regering-Michel, aldus De Tijd. Volgens de Raad van State schiet de effectentaks totaal voorbij aan de doelstelling, een rechtvaardigere fiscaliteit door een bijdrage van de grootste vermogens. De regering reageert door verwijten te maken aan het adres van de Raad van State. “In plaats van te schieten op de Raad van State, moet de regering gewoon rekening houden met de terechte opmerkingen. Verwijten aan de Raad van State maken onze fiscaliteit niet rechtvaardiger. De meerderheid moet haar huiswerk opnieuw maken”, stelt fractieleider Kristof Calvo (Groen). Eerder had de Raad van State al forse kritiek op het eerste ontwerp. Daarop deed de regering minimale aanpassingen, maar die volstaan duidelijk niet. “Het ontwerp zit vol uitzonderingen waardoor de effectentaks te complex wordt en makkelijker te omzeilen. De boycot van Open VLD en N-VA van alles wat eerlijke fiscaliteit is, zorgt ervoor dat de allergrootste vermogens telkens opnieuw ontsnappen. Deze effectentaks zou al minder opbrengen dan wat Michel 1 bij de gepensioneerden haalt. Eerlijk delen is gewoon geen onderdeel van de visie van deze regering”, stelt Calvo. Calvo hekelt ook de manier waarop de regering op de boodschapper schiet. “In plaats van te kijken naar het eigen falen, schiet men op de boodschapper. Een zwaktebod. De effectentaks was het sluitstuk van het zomerakkoord. Keer op keer blijkt dat er van fiscale rechtvaardigheid weinig sprake is. De brede roep om eerlijke fiscaliteit moet eindelijk gehoord worden. Onze belastingen kunnen eerlijker en eenvoudiger”, besluit...
Totaal onbegrijpelijk dat Van Overtveldt contract afsluit met Forax: de schaamte voorbij

Totaal onbegrijpelijk dat Van Overtveldt contract afsluit met Forax: de schaamte voorbij

Vandaag onthult De Standaard dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een contract heeft gesloten met Forax, een vennootschap die opduikt in de Paradise Papers omwille van belastingontduiking via de Maagdeneilanden. Op het moment van de contractbesprekingen had de Cel voor Financiële Informatieverstrekking (CFI) de FOD Financiën al op de hoogte gebracht van het vermoeden van witwassen van geld. “Van Overtveldt sloot ondanks die voorkennis een contract met de vennootschap in kwestie. Dit dossier toont opnieuw aan hoe hypocriet en inconsequent de federale regering omgaat met de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking”, stelt Kristof Calvo (fractieleider Ecolo-Groen). Ecolo-Groen wil snel een verklaring van de minister, en een onmiddellijke stopzetting van het contract. Calvo laakt de hypocriete houding van de minister. “Dat net de minister die bevoegd is voor de strijd tegen fiscale fraude een contract sluit met een vennootschap waarvan vermoedens bestaan van witwassen van geld, is de schaamte voorbij. Deze regering is haar geloofwaardigheid voor de strijd tegen fiscale fraude helemaal kwijt.” Ecolo-Groen wil de minister ondervragen in de Kamer over deze zaak. Daarenboven moet het contract met Forax met onmiddellijke ingang worden stopgezet. “De minister neemt het duidelijk niet nauw met ethiek en de strijd tegen fiscale fraude. Nochtans is een maatschappelijke en een politieke meerderheid vragende partij voor meer fiscale rechtvaardigheid. De strijd tegen fiscale fraude is daar een belangrijk onderdeel van”, besluit...
Paradise Papers: strijd tegen ontwijking en fraude opvoeren

Paradise Papers: strijd tegen ontwijking en fraude opvoeren

Een nieuw wereldwijd onderzoek, Paradise Papers, onthult het bestaan van duizenden constructies in belastingparadijzen. Na Luxleaks, Swissleaks en Panama Papers komt er nog maar eens een ontduikingsschandaal bij. “Alweer een schimmig ontduikingsschandaal. Wanneer wordt dit eindelijk ernstig aangepakt?”, vraagt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen, zich af. “In eigen land is minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) te vaak een remmende factor.” Ecolo-Groen wil de onderzoeksjournalisten uitnodigen in de Kamer voor een hoorzitting, naar analogie met de Panama Papers. Voor Ecolo-Groen is de maat meer dan vol. “Belastingontwijking en fraude kosten ons land tien tot twintig miljard euro per jaar. Dat is 1000 tot 2000 euro per Belg. De miljarden die de overheid daar misloopt, worden verhaald op de middenklasse en de kleine bedrijven. De maatregelen die onze regering daar tegenover stelt, zijn ruim onvoldoende. De maatschappelijke roep om meer fiscale rechtvaardigheid klinkt alleen maar luider”, aldus Calvo. Volgens de onderzoekers zouden ook veel Belgen betrokken zijn bij deze schimmige constructies. “Dit moet een prioriteit zijn voor de BBI en voor de regering. Dit moet meer opleveren dan korte termijn verontwaardiging bij enkele regeringsleden. We verwachten een kordate aanpak van belastingfraude, en nieuwe maatregelen van de regering om fiscale onrechtvaardigheid te bestrijden,” besluit...
Effectentaks: “Een effectentaks zonder effect, dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Effectentaks: “Een effectentaks zonder effect, dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Het kernkabinet vergadert vandaag opnieuw over de effectentaks die 254 miljoen euro moet opbrengen. Een hele dag onderhandelen heeft gisteren geen witte rook opgeleverd. Fractieleider Kristof Calvo begrijpt dat niet. “Men raakt het maar niet eens over het sluitstuk van het Zomerakkoord. N-VA en Open VLD moeten hun veto tegen eerlijke fiscaliteit laten varen. CD&V moet voet bij stuk houden. Een effectentaks zonder effect, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Na het erg kritische advies van de Raad van State moet de regering de maatregel durven herbekijken” Besparingen beslist de regering razendsnel, maar eerlijke fiscaliteit is elke keer opnieuw het struikelblok. Calvo reikt de hand uit om nog deze legislatuur stappen te zetten voor fiscale rechtvaardigheid: “Als regering geen rekening houdt met adviezen Raad van State, kan dat nog altijd via parlement. Daar is wel een meerderheid voor fiscale rechtvaardigheid, net zoals in de samenleving. Onze belastingen kunnen eerlijker en eenvoudiger” Uit het advies van de Raad van State blijkt dat de effectentaks zijn doel, de grote vermogens belasten, voorbijschiet. “Op vraag van Open VLD en N-VA zijn zodanig veel uitzonderingen ingebouwd dat de effectentaks te complex is geworden en dus makkelijker te omzeilen. De brede roep in de samenleving om eerlijke fiscaliteit verdient een antwoord”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Volgens de Raad van State zou de effectentaks niet het verhoopte effect hebben. De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. Ook het feit dat vennootschappen niet onder de belasting vallen, is problematisch. “De boycot van Open VLD en N-VA van alles wat eerlijke fiscaliteit is, zorgt...
Na advies Raad van State over Effectentaks: regering moet huiswerk opnieuw maken

Na advies Raad van State over Effectentaks: regering moet huiswerk opnieuw maken

Uit een advies van de Raad van State blijkt dat de effectentaks zijn doel, de grote vermogens belasten, voorbijschiet. “Dit was te verwachten. Net de meest gegoede burgers hoeven niet bij te dragen. Op vraag van Open VLD en N-VA zijn zodanig veel uitzonderingen ingebouwd dat de effectentaks te complex is geworden en dus makkelijker te omzeilen. De regering moet haar huiswerk opnieuw maken. De brede roep in de samenleving om eerlijke fiscaliteit verdient een antwoord”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Ecolo-Groen wil dat premier Michel het advies van de Raad van State nog voor de vertrouwensstemming deelt met de Kamer. Volgens de Raad van State zou de effectentaks niet het verhoopte effect hebben. De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. Ook het feit dat vennootschappen niet onder de belasting vallen, is problematisch. “De boycot van Open VLD en N-VA van alles wat eerlijke fiscaliteit is, zorgt ervoor dat de allergrootste vermogens telkens opnieuw ontsnappen. Deze effectentaks zou al minder opbrengen dan wat Michel 1 bij de gepensioneerden haalt. Eerlijk delen is gewoon geen onderdeel van de visie van deze regering”, stelt Calvo. Ecolo-Groen heeft het advies opgevraagd bij de kamervoorzitter, zodat het parlement het advies van de Raad van State kan inkijken alvorens de vertrouwensstemming vanmiddag in de Kamer. “De effectentaks was het sluitstuk van het zomerakkoord. Nu blijkt dat er van fiscale rechtvaardigheid opnieuw weinig sprake is. De brede roep om eerlijke fiscaliteit moet eindelijk gehoord worden. Onze belastingen kunnen eerlijker en eenvoudiger”, besluit...
Nu Van Overtveldt effectentaks zelf afschiet, wat rest dan nog van Zomerakkoord?

Nu Van Overtveldt effectentaks zelf afschiet, wat rest dan nog van Zomerakkoord?

“Wie begrijpt hier nog iets van? De regering beslist een fiscale maatregel. Maar de minister van Financiën gelooft er niet in. Wat blijft er dan nog over van het Zomerakkoord?”. Zo reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo op de uitlatingen van Johan Van Overtveldt (N-VA) in De Tijd over de nieuwe effectentaks. Financiënminister Van Overtveldt, in principe de uitvoerder van de maatregel, vreest het advies van de Raad van State en noemt de maatregel zelfs onlogisch. “Fiscale rechtvaardigheid is te belangrijk. Het gekrakeel erover zorgt voor onzekerheid bij burgers en bedrijven en dat is nergens goed voor, zegt Calvo. “De fameuze effectentaks was zogezegd de grote doorbraak inzake fiscale rechtvaardigheid. Van bij het begin was voor ons als Groen duidelijk: dit is niet de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid. Ruim onvoldoende en makkelijk te ontwijken. Maar zelfs deze mini-maatregel zint N-VA niet. Elke keer, op Belgisch, maar ook op Europees niveau, saboteert Van Overtveldt alles wat nog maar ruikt naar meer fiscale rechtvaardigheid. Dat CD&V dit blijft pikken, ik begrijp het niet”, aldus Calvo. Calvo heeft een vraag ingediend aan de premier. Want stilaan is het Zomerakkoord van geen betekenis meer. “We zagen het al eerder met de pensioenen en nu dus opnieuw. Gepensioneerden, zieken of beleggers, het maakt niet uit: onze landgenoten verdienen beter dan dit schouwspel. Duidelijkheid over zulke cruciale thema’s is het minste wat je van een regering mag verwachten”, vindt...
Regering kan pestmaatregel pensioenen 50-plussers morgen al intrekken

Regering kan pestmaatregel pensioenen 50-plussers morgen al intrekken

Pensioenenminister Daniel Bacquelaine (MR) was dinsdag 12 september afwezig in de Kamercommissie Sociale Zaken. “Heel jammer en moeilijk te begrijpen”, vindt Ecolo-Groen. In die commissie stond de vraag van onder andere Ecolo-Groen om snel duidelijkheid te krijgen over de pensioenmaatregelen van het Zomerakkoord op de agenda. Uiteindelijk komt er pas volgende week woensdag een gedachtewisseling met de minister. Blijkbaar moet er eerst een kernkabinet plaatsvinden. Dat zal morgen, woensdag, worden georganiseerd. Ecolo-Groen roept de regering op om de pensioenbesparingen bij 50+’ers die hun baan verliezen morgen officieel in te trekken. “We hadden gehoopt vandaag al meer te weten. Over een thema als pensioenen is duidelijkheid en zekerheid belangrijk. Het raakt en beroert heel wat landgenoten. Zij mogen weten wat de regering voor hen in petto heeft. Over de maatregel zelf is onze oproep aan de regering duidelijk: trek de pestmaatregel voor 50+’ers in. Morgen kan de regering dat beslissen in de kern”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Al sinds begin augustus is er onduidelijkheid over de pensioenmaatregelen in het Zomerakkoord. Mensen die na hun 50 hun baan verliezen zouden ook hun pensioen zien verminderen. Dat voorstel heeft de regering uitgewerkt en al aan de Raad van State bezorgd. “Maar na de communicatie van Gwendolyn Rutten kan de regering toch niet anders dan de maatregel intrekken? Hopelijk kan ook de N-VA hiervan overtuigd worden”, aldus Calvo. Calvo wijst erop dat de regering nog meer pensioenbesparingen heeft gepland. “Tot 273 miljoen euro in 2019. We willen nu ook eindelijk van minister Bacquelaine horen wat er juist gaat gebeuren. Iedereen heeft recht op een waardige oude dag. Vandaar dat we met...