Windmolenparken op zee: “Geen oversubsidiering, ook niet van windmolens”

Windmolenparken op zee: “Geen oversubsidiering, ook niet van windmolens”

Uit een onderzoek van VRT Nieuws blijkt dat de twee nieuwe Belgische windmolenparken, Rentel en Norther, overgesubsidieerd worden. Groen-fractieleider Kristof Calvo vindt dat er moet ingegrepen worden indien nodig. “Oversubsidiering kan niet, ook niet voor windmolens. De energiefactuur is al fors verhoogd door allerlei taksen en regeringsmaatregelen. Vermijdbare extra verhogingen van de factuur kunnen we dus missen als kiespijn.” Groen vraagt dat Minister Marghem (MR) de studie van de CREG, waarop VRT Nieuws zich baseert, openbaar maakt. Gevolg van die oversubsidie is dat de energiefactuur opnieuw de lucht in zal gaan. “De consument wordt keer op keer geconfronteerd met een hogere energiefactuur. Daar komt deze taks nog eens bovenop. Oversubsidiering is geen duurzaam energiebeleid.” Volgens Calvo is dit ook voor de sector zelf erg schadelijk. “De windmolenparken op zee zijn erg belangrijk: voor het klimaat, maar ook qua jobs en innovatie. Net daarom mag het draagvlak voor deze projecten niet onderuit gehaald worden door het oversubsidieren.” Groen eist dat Minister Marghem de vertrouwelijke studie van de CREG voorlegt aan het parlement. “Zoals bij kernenergie eisen we ook in deze transparantie”, aldus Calvo. “De studie moet toegelicht en besproken worden in alle openheid in de Kamer, zodat kan bijgestuurd worden waar...
Niet geïnde miljoenen bij Electrabel en EDF: “Marghem probeert nalatigheid toe te dekken”

Niet geïnde miljoenen bij Electrabel en EDF: “Marghem probeert nalatigheid toe te dekken”

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft, in het kader van de door haar niet geïnde miljoenen bij Electrabel en EDF, slechts een beperkt aantal documenten overhandigd aan de commissie Economie. Nochtans had de Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) formeel alle documenten opgevraagd. Groen is niet opgezet met het gebrek aan transparantie. “Dit is ruimschoots onvoldoende, nog maar eens. De minister stelt de belangen van privébedrijven duidelijk boven die van het parlement en het volk dat het vertegenwoordigt”, vindt Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. De fractie neemt opnieuw contact op met de Kamervoorzitter. Tijdens de plenaire zitting van 22 september was al gebleken dat de minister de waarheid niet had verteld aan het parlement over de nucleaire bijdrage verbonden aan Tihange 1. Het voltallige parlement eiste dan ook opheldering en totale transparantie. “In deze documentatie geeft de minister totaal geen verklaring voor het feit dat haar versie van de feiten op 16 september totaal verschilde van die op 17 september. Verder blijkt duidelijk uit de documentatie dat ze al meer dan een jaar weet had van de miljoenen die ze had moeten terugvorderen bij Electrabel. Dit kan echt niet”, aldus Calvo. Dinsdag 27 september ondervraagt de commissie Economie de minister over de affaire. “Opnieuw probeert de minister haar nalatigheid toe te dekken met hele en halve onwaarheden. Helaas hebben we het hier over de minister die bevoegd is voor de cruciale klimaatproblematiek en de toekomst van onze energiebevoorrading, een cruciaal thema. Dit kan echt niet blijven duren”, besluit...
Nieuwe blunder van Marghem: “Miljoenen euro’s ‘vergeten’ in te vorderen bij nucleaire producenten kan niet”

Nieuwe blunder van Marghem: “Miljoenen euro’s ‘vergeten’ in te vorderen bij nucleaire producenten kan niet”

Energieminister Marghem (MR) liet volgens Le Soir na om de stappen te zetten die nodig waren om miljoenen euro’s te vorderen van de nucleaire producenten. Energiewaakhond CREG meldde in het voorjaar dat Marghem miljoenen euro’s extra moest vorderen van de nucleaire producenten. Volgens Le Soir heeft de minister nagelaten om dit op te volgen. De deadline viel op 15 september. Kristof Calvo vraagt dat minister Marghem dinsdag in de commissie Economie volledige klaarheid schept. Hij heeft een reeks vragen klaar voor de minister. “Alle betalingen van de nucleaire producenten moeten op tafel komen, ook de achterstallige”, zegt Calvo. “Als blijkt dat de nucleaire producenten te weinig nucleaire rente betaalden dit jaar, moet dat volgend jaar gerecupereerd worden. De minister moet ook een volledig overzicht geven van alle acties die ze al dan niet ondernam om de nucleaire producenten te doen betalen.” Ecolo en Groen wijzen erop dat het niet de eerste keer is dat het beheer van de energieminister en haar kabinet faalt. Zo vergiste de minister zich in de parameters voor de berekening van de burden sharing van hernieuwbare energie en vergat ze het nucleair afvalplan naar de Europese commissie te sturen. “Op het moment dat de federale regering gewone mensen opzadelt met facturen en opnieuw bespaart in de sociale zekerheid, blijkt dat de liberale energieminister het niet zo nauw neemt met de miljoenen die de nucleaire producenten aan de overheid verschuldigd zijn. Dat is wel bijzonder wrang. Hoe lang gaat men haar blunders blijven tolereren?”, vraagt Calvo zich tot slot...
Na update nucleair noodplan hoog tijd voor een toekomstplan met kernuitstap

Na update nucleair noodplan hoog tijd voor een toekomstplan met kernuitstap

De federale regering heeft eindelijk het advies van de Hoge Gezondheidsraad opgevolgd met betrekking tot de verdeling van jodiumpillen in het hele land. Na lang aandringen komt er eindelijk een update van het nucleair noodplan. Voor Groen-fractieleider Kristof Calvo is dat niet voldoende. “Naast een nieuw nucleair noodplan heeft België vooral een nieuw toekomstplan nodig op vlak van energiebeleid. De kernuitstap was nog nooit zo evident, gezien de veiligheids- en gezondheidsrisico’s,” aldus Calvo. Groen roept de regering op om eindelijk en versneld werk te maken van de kernuitstap. “We hebben de afgelopen maanden sterk aangedrongen op de urgentie van een update van een nucleair noodplan. We zijn verheugd dat de regering eindelijk beslissingen in die richting neemt, zoals de verspreiding van jodiumpillen in het hele land,” stelt Calvo. “Deze beslissing staat echter in schril contrast met het openhouden van stokoude kerncentrales Doel 1 en 2, en de scheurtjescentrales Tihange 2 en Doel 3. Het wordt tijd dat deze regering zich niet langer laat beïnvloeden door de nucleaire lobby.” Groen roept de regering dan ook op om de dringende adviezen van de Luxemburgse en Duitse regeringen ter harte te nemen. “Sluit de scheurtjescentrales, maak werk van het energiepact met een focus op hernieuwbare energie, en bereid eindelijk de definitieve kernuitstap voor,” besluit...
Opnieuw incident in Tihange: “Kerncentrales werken maar parttime”

Opnieuw incident in Tihange: “Kerncentrales werken maar parttime”

Er is nog maar eens een probleempje opgetreden met een van de kerncentrales in Tihange. Zondagochtend was er een klein waterverlies in een hulpcircuit van de machinezaal in Tihange 2. Daardoor moest het vermogen van de centrale teruggeschroefd worden. Gelukkig vond het incident niet plaats in de nucleaire zone, maar het gevolg was wel dat de centrale niet op volle kracht kon werken. Dat zou maandag opnieuw in orde moeten zijn. Wij sluiten Doel Het resultaat zijn centrales die parttime werken. De opeenvolging van dergelijke probleempjes zou de regering toch echt de ogen moeten openen. Groen lanceerde zondagmiddag nog een campagne om consumenten ertoe te bewegen hun contract met Electrabel stop te zetten, zodat de centrale van Doel kan worden gesloten. Meer info daarover op de website...
Sjoemeltarieven bij energieleveranciers: Groen vraagt een hoorzitting

Sjoemeltarieven bij energieleveranciers: Groen vraagt een hoorzitting

Energieleveranciers doen er alles aan om hun klanten het hoogste energietarief aan te rekenen. Ze gebruiken daarvoor doelbewuste verkooptechnieken, door bijvoorbeeld de goedkoopste producten enkel online beschikbaar te stellen en domiciliëring te verplichten, dat schrijft de nieuwssite Apache vandaag. Dergelijke praktijken kunnen natuurlijk niet. De Ecolo-Groenfractie vraagt dan ook dat in de commissie Economie een hoorzitting wordt georganiseerd met de minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD2V) en de leden van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gas Bedrijven (Febeg). Groen vraagt daarnaast dat er een heruitgave komt van de campagne Switch die in september 2012 op het getouw werd gezet, en waarbij de consumenten werden aangespoord om de tarieven van energieleveranciers te vergelijken om zo tot het voordeligste tarief te komen. Wat de redacteur van de nieuwssite Apache heeft bovengespit moet een wake up-call zijn voor de minister van Consumentenzaken. Naast sjoemelsoftware in auto’s kennen we nu ook al sjoemeltarieven bij energieverdelers. De burger krijgt sowieso al een zware energiefactuur in zijn brievenbus door de Turteltaks. En dan komen er dit soort praktijken nog eens bovenop, waardoor consumenten meer betalen dan nodig is. We willen als Ecolo-Groenfractie dan ook dat minister Kris Peeters en de leden van Febeg hierover in het parlement aan de tand worden gevoeld en dat onderzocht wordt welke maatregelen nodig zijn om die misleidende praktijken een halt toe te...
Tijd voor meer serieux in nucleair dossier

Tijd voor meer serieux in nucleair dossier

Tijdens een bewogen zitting van de commissie Economie, over de levensduurverlenging van Doel 1 & 2, bleek dat het wetsontwerp van minister Marghem (MR) niet in orde was. Op advies van de diensten van de Kamer is de bespreking daarom opgeschort. Net als CD&V roept Ecolo-Groen de minister op om het over een andere boeg te gooien. “Een gevoelig thema als het nucleaire vereist een zekere serieux. Dat de bevoegde minister over zo’n belangrijk wetsontwerp opnieuw zo blundert, is ongezien.” stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Het is niet de eerste keer dat minister van Energie Marghem blundert in dit dossier. In het voorjaar bezondigde de minister zich al aan knip- en plakwerk met juridische nota’s om haar eigen gelijk te bewijzen. In het najaar hield Marghem cruciale rapporten van Elia achter waaruit bleek dat de levensduurverlening van Doel 1 & 2 niet noodzakelijk is voor de bevoorradingszekerheid. “Blijkbaar gaat Marghem in 2016 verder op het elan van 2015. Onze energiebedrijven en de consumenten verdienen beter,” vindt Calvo. Ecolo-Groen grijpt de opschorting van de werkzaamheden aan om opnieuw het advies van de Europese Commissie te eisen. “De Raad van State noemde de lucratieve deal met Electrabel eerder al illegale staatssteun. Gezien de veroordeling van de tax rulings door de Europese Commissie moet de federale regering nu het advies van de EC inwinnen voor we deze wet goedkeuren. Dat is een kwestie van rechtszekerheid,” besluit...
Belgische kerncentrales wereldrecordhouder pannes

Belgische kerncentrales wereldrecordhouder pannes

Tussen 2012 en 2014 waren de Belgische kerncentrales wereldrecordhouder op het vlak van onverwachte incidenten en pannes, dat blijkt uit cijfers van het internationale Atoomagentschap die de Ecolo-Groenfractie in de kamercommissie Nucleaire Veiligheid bovenhaalde. De zorgwekkende cijfers waren een antwoord op de sussende woorden die de ministers Jambon en Marghem en FANC-baas Jan Bens brachten naar aanleiding van de problemen bij de heropstart van de kerncentrales in Doel. Die problemen hadden de veiligheid van de bevolking niet in gevaar gebracht, zo stelden ze. Gelukkig maar. Dat onze kerncentrales zo vaak platliggen zou volgens minister Jambon te maken hebben met de doorgedreven veiligheidscultuur die we in België hanteren. Als dat betekent dat in andere landen (nog) minder nauw met nucleaire veiligheid wordt omgesprongen is dat eigenlijk toch niet zo’n geruststellende gedachte. “De cijfers van het Atoomagentschap zijn geen reden tot paniek,  wel een reden tot bezorgdheid,” stelt Kristof Calvo. “Ondertussen is het wel duidelijk dat behalve de regering zowat iedereen het er over eens is dat die stokoude kerncentrales moeten sluiten.” Dat België wereldrecordhouder is op het vlak van onvoorziene pannes en defecten in kerncentrales toont in ieder geval de onbetrouwbaarheid van die kerncentrales aan. Inzetten op dergelijke onbetrouwbare technologie om de energiebevoorrading in ons land te verzekeren blijft dus een slecht idee. Zeker omdat het overheidsgeld dat geïnvesteerd wordt in het openhouden van die stokoude kerncentrales ondertussen niét kan worden uitgegeven aan investeringen in hernieuwbare, veilige energie....
Raad van State: heropening Doel 1 en 2 mogelijk illegale staatssteun

Raad van State: heropening Doel 1 en 2 mogelijk illegale staatssteun

De Raad van State bracht een vernietigend advies uit over de heropening van Doel 1 en 2. Omdat een aantal economische risico’s niet door uitbater Electrabel maar door de overheid worden gedragen, kan Europa dat beschouwen als illegale staatssteun. Vooral het feit dat het fiscale kader voor 10 jaar wordt vastgelegd, wat nieuwe belastingen in die periode onmogelijk maakt, roept bij de Raad van State vraagtekens op. Groen eist dan ook dat de levensduurverlenging van deze stokoude kerncentrales wordt opgeschort totdat het huidige akkoord tussen Electrabel en de Belgische overheid is voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat is tot op heden immers nog niet gebeurd. Er werd voor Electrabel een fiscaal regime uitgetekend waar elke bakker, beenhouwer of andere ondernemer alleen maar kan van dromen. Het advies van de Raad van State is het zoveelste dat het werk van Marghem met de grond...
Verlenging Doel 1 en 2: cadeau voor Electrabel, nekslag voor hernieuwbare energie

Verlenging Doel 1 en 2: cadeau voor Electrabel, nekslag voor hernieuwbare energie

De federale regering heeft met Electrabel een overeenkomst bereikt voor de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Als een zwarte dag voor het milieu en het klimaat, zo gaat 30 november 2015 in de geschiedenisboeken. Eerst ketst opnieuw een Belgisch klimaatakkoord af, nu verlengt de regering Michel twee stokoude kerncentrales van 1975 met 10 jaar. Terwijl de wereld een klimaatakkoord onderhandelt, maakt onze premier een akkoordje met de nucleaire sector. De levensduurverlenging van Doel 1 en 2 is een miljoenencadeau voor Electrabel en een nekslag voor alle investeerders in hernieuwbare energie. Geen enkel rapport rechtvaardigt deze levensduurverlenging. Dit is pure nucleaire dogmatiek. Nu ook de scheurtjesreactoren heropstarten zadelt deze regering ons voor jaren verder op met een nucleair monopolie. Ik begrijp niet hoe een liberale eerste minister zoiets kan goedkeuren. Hier wordt het Belgisch energiebeleid voor jaren uitverkocht. CD&V en Open VLD hebben zich laten kisten door de twee nucleaire partijen bij uitstek, MR en N-VA. Nog maar twee weken vroegen CD&V en Open VLD om de beslissing te herbekijken. Vandaag zetten ze hun handtekening onder een akkoord dat neerkomt op nucleaire waanzin. Wij gaan alle mogelijke middelen onderzoeken om deze beslissing alsnog ongedaan te maken. Ik werd hierover geïnterviewd in De Ochtend op Radio 1, herbeluister hier het...