Energiepact: “Hopelijk worden de geruchten ook waarheid”

Energiepact: “Hopelijk worden de geruchten ook waarheid”

“Wat voorlopig uitlekt over het Energiepact, is positief. Hopelijk worden de geruchten ook waarheid. Voor een ambitieus en duidelijk energiepact is Groen een partner, ook vanuit de oppositie”, zo reageren federaal fractieleider Kristof Calvo en Vlaams Parlementslid Johan Danen op de berichten over een akkoord tussen de vier Energieministers. Het akkoord moet eerst nog door de vier regeringen worden besproken en goedgekeurd. Maar in het akkoord tussen de vier ministers zou de kernuitstap in 2025 wel worden bevestigd. “De kernuitstap ondubbelzinnig bevestigen is een cruciaal onderdeel van zo’n interfederaal energiepact. Pas met een kernuitstap krijg je een grote doorbaak van hernieuwbare energie, noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen. Voor ons moet die bevestiging er absoluut in. Hopelijk laat N-VA haar plan varen om de oude kerncentrales van ENGIE nog te verlengen”, aldus Calvo. Het interfederale Energiepact omvat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het Belgische energie- en klimaatbeleid tot 2050. “Dat we ook al vooruitkijken naar 2050, is een goede zaak. Er is sprake van 100% hernieuwbare energie tegen dat jaar. Als ook die doelstelling duidelijk wordt afgesproken, is dat een belangrijk feit. Ook de aandacht voor energie-efficiënte is een goede zaak. Hopelijk wordt het pact op dat punt voldoende concreet”, aldus Danen. Calvo en Danen blijven voorzichtig, maar zijn wel hoopvol. “Het is wachten op de eigenlijke teksten en de goedkeuring door de regeringen. We hebben heel wat jaren moeten aandringen. Maar nu lijken ook andere partijen samen met ons ‘ja’ te zeggen tegen de kernuitstap en een doorbraak van hernieuwbare energie. Die kans moeten we grijpen. Het is hoog tijd. Hopelijk zegt ook N-VA duidelijk ja...
Zomerakkoord vooral gemarchandeer binnen meerderheid: kans gemist om akkoord eerlijker te maken

Zomerakkoord vooral gemarchandeer binnen meerderheid: kans gemist om akkoord eerlijker te maken

De federale regering bereikte vrijdagavond 8 december een definitief akkoord over het Zomerakkoord. Bepaalde maatregelen worden lichtjes bijgestuurd, maar ten gronde verandert er niets. “Dit is een politieke deal: gemarchandeer tussen vier partijen, geen inhoudelijk akkoord waar ons land beter van wordt. Na alle adviezen was er een kans om het Zomerakkoord eerlijker te maken, maar die kans wordt dus gemist”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen. Heel wat maatregelen zoals de effectentaks, het onbelast bijklussen en de cash for cars kwamen de voorbije maanden onder vuur te liggen. “Ondanks de adviezen van de Raad van State en de budgettaire vraagtekens van het Rekenhof volhardt Michel in de boosheid. Positief punt is de verstrenging van de antimisbruikbepaling van de effectentaks, maar het blijft een mini-bijdrage met veel te weinig effect. Het Zomerakkoord bespaart meer in de pensioenen dan de vermogens moeten bijdragen”, aldus Calvo. Calvo is vooral teleurgesteld dat CD&V zich opnieuw neerlegt bij de veto’s tegen meer rechtvaardigheid van N-VA en Open VLD. “Met Groen zouden we wel echt een punt maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens en een echt mobiliteitsbudget voor alle werknemers. Met deze regering lukt dat blijkbaar niet en dat is doodjammer”, besluit...
Podcast #RadioDialoog: Imade Annouri en Kristof Calvo in gesprek met Khalid Benhaddou

Podcast #RadioDialoog: Imade Annouri en Kristof Calvo in gesprek met Khalid Benhaddou

Groen-parlementsleden Kristof Calvo en Imade Annouri lanceren ‘Radio Dialoog’, een tijdelijke podcast waarin ze het gesprek aangaan over samenleven in al haar vormen. Elke aflevering gaan ze in gesprek met een gast die een stempel drukt op de samenleving in al haar diversiteit. “De ondertitel is niet voor niets ‘niet schreeuwen, maar praten over samenleven’. We willen vooral luisteren naar wat onze interessante gasten te vertellen hebben over hun ervaring in onze samenleving. Met hun getuigenissen en ervaringen willen we aan de slag”, aldus Calvo en Annouri. In de eerste aflevering is de centrale gast Khalid Benhaddou, Vlaanderens meest bekende Imam, die zaterdag de prijs voor de mensenrechten in ontvangst neemt van de Liga voor Mensenrechten. Benhaddou is een belangrijke stem in het maatschappelijke debat over religie, en is er in geslaagd zijn stempel te drukken op een constructieve manier. “Benhaddou is echt een verzoenend figuur, een bruggenbouwer. We zijn benieuwd naar zijn engagement en zijn adviezen voor beleidsmakers. We vragen ook naar zijn inschatting van de impact van religieus geïnspireerd extremisme”, stelt Annouri. De twee jonge Groen-politici kruipen in de huid van vraagstellers. “Er vloeit veel inkt over het thema, maar niet altijd even constructief. We willen met deze reeks een platform bieden aan de strafste doeners, en niet aan de luidste roepers”, aldus Calvo. Ze trappen de reeks ‘Radio Dialoog’ af met Khalid Benhaddou, in de volgende weken verwelkomen ze onder meer Dalilla Hermans en Bart Brandsma. Die laatste is ook de centrale gast op de volgende ‘Next Stage’ van Groen, een debatavond waarbij diversiteit en samenleven centraal staan. Abonneer je nu: via Soundcloud via iTunes via...
6000 euro per jaar onbelast bijverdienen? Schaf nepstatuut van bijklusser terug af.

6000 euro per jaar onbelast bijverdienen? Schaf nepstatuut van bijklusser terug af.

Vandaag luiden middenveldorganisaties de alarmbel over het nieuwe statuut van bijklusser, waarbij men voor 500 euro onbelast kan bijverdienen, en het effect daarvan op het aantal vrijwilligers bij belangeloze initiatieven. Eerder waarschuwden werkgevers en vakbonden al voor het effect van deze maatregel, en uit cijfers die Ecolo-Groen opvroeg bij het Rekenhof bleek dat deze maatregel allesbehalve budgetneutraal is. “De regering moet dit nepstatuut van bijklusser durven herevalueren. Er zijn teveel ongewenste effecten, en vanuit de samenleving komen erg veel terechte kritieken. Wat ons betreft schaft de regering deze ondoordachte maatregel af en maakt men best het huiswerk opnieuw”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen. Volgens kamerlid Evita Willaert moet de regering uit de ivoren toren en in gesprek gaan met de samenleving. “De kritiek vanuit middenveldorganisaties, maar ook vanuit de werkgevers en werknemers is duidelijk: deze maatregel kan onbedoelde effecten hebben op vrijwilligerswerk, en op de arbeidsmarkt. Dat kan niet de bedoeling zijn. De regering kan niet doof blijven voor dergelijke signalen uit de samenleving”, vindt Willaert. Ze roept de regering op om in dialoog te gaan en te overwegen deze maatregel terug af te voeren. Bovendien blijkt uit cijfers van het Rekenhof, die Ecolo-Groen opvroeg, dat de maatregel allesbehalve budgetneutraal is. “Het is onbegrijpelijk dat de regering hier geen rekening houdt met de inschattingen van haar eigen diensten. Keer op keer struikelt Michel 1 over haar eigen budgettair geklungel”, besluit...
Regering zou beter effectentaks aanpassen in plaats van Raad van State aan te vallen

Regering zou beter effectentaks aanpassen in plaats van Raad van State aan te vallen

Ook in een nieuw advies drukt de Raad van State zich erg kritisch uit voor de effentaks van de regering-Michel, aldus De Tijd. Volgens de Raad van State schiet de effectentaks totaal voorbij aan de doelstelling, een rechtvaardigere fiscaliteit door een bijdrage van de grootste vermogens. De regering reageert door verwijten te maken aan het adres van de Raad van State. “In plaats van te schieten op de Raad van State, moet de regering gewoon rekening houden met de terechte opmerkingen. Verwijten aan de Raad van State maken onze fiscaliteit niet rechtvaardiger. De meerderheid moet haar huiswerk opnieuw maken”, stelt fractieleider Kristof Calvo (Groen). Eerder had de Raad van State al forse kritiek op het eerste ontwerp. Daarop deed de regering minimale aanpassingen, maar die volstaan duidelijk niet. “Het ontwerp zit vol uitzonderingen waardoor de effectentaks te complex wordt en makkelijker te omzeilen. De boycot van Open VLD en N-VA van alles wat eerlijke fiscaliteit is, zorgt ervoor dat de allergrootste vermogens telkens opnieuw ontsnappen. Deze effectentaks zou al minder opbrengen dan wat Michel 1 bij de gepensioneerden haalt. Eerlijk delen is gewoon geen onderdeel van de visie van deze regering”, stelt Calvo. Calvo hekelt ook de manier waarop de regering op de boodschapper schiet. “In plaats van te kijken naar het eigen falen, schiet men op de boodschapper. Een zwaktebod. De effectentaks was het sluitstuk van het zomerakkoord. Keer op keer blijkt dat er van fiscale rechtvaardigheid weinig sprake is. De brede roep om eerlijke fiscaliteit moet eindelijk gehoord worden. Onze belastingen kunnen eerlijker en eenvoudiger”, besluit...
Radioactieve wolk uit Rusland: Groen vraagt duidelijkheid aan FANC

Radioactieve wolk uit Rusland: Groen vraagt duidelijkheid aan FANC

Ecolo-Groen heeft ernstige vragen bij het functioneren van de meetsystemen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Naar aanleiding van de radioactieve wolk ruthenium-106 uit Rusland, die eind september Midden-Europa bereikte, zijn immers tegenstrijdige metingen opgedoken. Terwijl het FANC stellig beweert dat er geen Ruthenium werd gemeten in ons land, hebben de meetsystemen bij het SCK in MOL wel degelijk een detectie gedaan. “Ofwel schort er wat aan de meetsystemen, ofwel heeft het FANC fout gecommuniceerd. Dit voorval moet in ieder geval onderzocht worden”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen. De Russische meteorologische dienst heeft eind september hoge concentraties van het radioactieve isotoop Ruthenium-106 gemeten in de zuidelijke Oeral. Het onderzoek van de Russische meteorologische dienst bevestigt eerdere berichten uit West-Europa, onder meer van de Franse nucleaire waakhond. Het FANC liet via haar woordvoerder weten dat er niks werd gemeten in België. Het Internationaal Atoom Agentschap (IAEA) spreekt dat echter tegen. “Dit roept vragen op: werd er gemeten eind september, ja of nee? Zoja, met welk systeem? En waarom werd daar geen melding van gemaakt op de website?”, aldus Calvo. Ecolo-Groen vraagt duidelijkheid van het FANC en van minister Jambon (N-VA), die later vandaag in de commissie nucleaire veiligheid ondervraagd wordt door Ecolo-Groen. “Ofwel is er een probleem met de metingen, ofwel is er een probleem met communicatie en transparantie. Beide zijn onaanvaardbaar. Wij verwachten in ieder geval duidelijke antwoorden van het FANC en van minister Jambon”, besluit...
Oppositie en meerderheid gaan samenwerken rond nationaal investeringspact

Oppositie en meerderheid gaan samenwerken rond nationaal investeringspact

Niet alleen de regering en het strategisch comité, maar ook de oppositie krijgt de kans om actief bij te dragen aan het nationaal investeringspact. Daar heeft de Conferentie van Voorzitters, na een voorstel van Ecolo-Groen en met de steun van de regering en de premier, vandaag afspraken over gemaakt. Fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) reageren tevreden: “Het gaat om een erg belangrijk en zelfs vrij uniek signaal. Oppositie en meerderheid gaan samenwerken rond de opmaak van een nationaal investeringspact. Met Ecolo en Groen dringen we al een tijdje aan op zo’n samenwerking. Want zo’n belangrijk toekomstplan, dat moeten we samen schrijven. We zijn tevreden dat de premier en de regering die uitgestoken hand nu aanvaardt.” Ecolo-Groen is erg overtuigd van de noodzaak van een nationaal investeringsplan en pleit voor een zo breed mogelijk politiek en maatschappelijk draagvlak voor dat plan. De fractie heeft ondertussen ook een eigen plan uitgewerkt: BE.invest 2030, een resultaat van een brede oefening met tal van maatschappelijke actoren. Het ambitieuze plan wil van België o.a. voortrekker maken van de batterijproductie voor hernieuwbare energie en elektrische wagens en qua digitale economie, maar wil tegelijk ook fors investeren in het versterken van mensen, onze burgers en bedrijven. “We denken dat heel wat elementen uit BE.invest een plekje verdienen in het uiteindelijke plan van Michel”, aldus Calvo. Op vraag van Ecolo-Groen zijn er nu afspraken gemaakt over de samenwerking tussen meerderheid en oppositie rond het plan. De Commissie Binnenlandse Zaken organiseert op regelmatige basis gedachtewisselingen over het plan, afwisselend met de premier en een vertegenwoordiging van het Strategisch Comité. De premier nodigt namens de regering...

Na rapport Elia: Energiepact moet er nu komen

Uit een rapport van netbeheerder Elia blijkt dat de geplande kernuitstap in 2025 nog steeds haalbaar is. Het veronderstelt wel onmiddellijke actie van de regering. Groen is blij met dit positieve signaal en roept de regering op om eindelijk in actie te schieten. “Ondanks jaren getalm en zelfs sabotage van de kernuitstap kan het nog altijd. De toekomst is hernieuwbaar, zegt nu ook netbeheerder Elia. Het energiepact dat al jaren beloofd is, moet er nu komen”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Groen is bereid om vanuit de oppositie mee te werken aan het energiepact. Het rapport van netbeheerder Elia is erg duidelijk over de toekomst van de energiebevoorrading en bevestigt dat kerncentrales niet te verzoenen zijn met de uitrol van hernieuwbare energie. “Nu het ook zwart op wit in dit rapport staat, is er geen excuus meer: de kernuitstap van 2025 kan doorgaan. Maar dan moet de politiek in actie schieten. Er zal in ieder geval geïnvesteerd moeten worden de komende jaren, maar dan beter meteen in de juiste technologie: in hernieuwbare energie en energiebesparing, niet in het oplappen van onbetrouwbare oude kerncentrales,” aldus Calvo. Groen wil vanuit de oppositie mee de schouders zetten onder het energiepact. “Minister Marghem is al drie jaar meer het probleem dan de oplossing. Elia stelt duidelijk dat hernieuwbare energie de toekomst is, als de politiek nu in actie schiet. Laat ons nu samen werk maken van dat energiepact. Het is aan de politiek om nu haar verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties”, besluit Calvo. Er is bovendien een breedgedragen consensus dat we nu knopen moeten doorhakken. Zelfs VOKA liet weten dat we...
Totaal onbegrijpelijk dat Van Overtveldt contract afsluit met Forax: de schaamte voorbij

Totaal onbegrijpelijk dat Van Overtveldt contract afsluit met Forax: de schaamte voorbij

Vandaag onthult De Standaard dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een contract heeft gesloten met Forax, een vennootschap die opduikt in de Paradise Papers omwille van belastingontduiking via de Maagdeneilanden. Op het moment van de contractbesprekingen had de Cel voor Financiële Informatieverstrekking (CFI) de FOD Financiën al op de hoogte gebracht van het vermoeden van witwassen van geld. “Van Overtveldt sloot ondanks die voorkennis een contract met de vennootschap in kwestie. Dit dossier toont opnieuw aan hoe hypocriet en inconsequent de federale regering omgaat met de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking”, stelt Kristof Calvo (fractieleider Ecolo-Groen). Ecolo-Groen wil snel een verklaring van de minister, en een onmiddellijke stopzetting van het contract. Calvo laakt de hypocriete houding van de minister. “Dat net de minister die bevoegd is voor de strijd tegen fiscale fraude een contract sluit met een vennootschap waarvan vermoedens bestaan van witwassen van geld, is de schaamte voorbij. Deze regering is haar geloofwaardigheid voor de strijd tegen fiscale fraude helemaal kwijt.” Ecolo-Groen wil de minister ondervragen in de Kamer over deze zaak. Daarenboven moet het contract met Forax met onmiddellijke ingang worden stopgezet. “De minister neemt het duidelijk niet nauw met ethiek en de strijd tegen fiscale fraude. Nochtans is een maatschappelijke en een politieke meerderheid vragende partij voor meer fiscale rechtvaardigheid. De strijd tegen fiscale fraude is daar een belangrijk onderdeel van”, besluit...